Novčana pomoć poslodavcima na području pogođenom potresom

Autor: Poslovni dnevnik , 08. travanj 2021. u 22:00
Foto: Shutterstock

Dodjeljuje se pomoć za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 18. veljače 2021. godine objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području pogođenom potresom u svrhu održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom te dovođenje poslovanja/obavljanja djelatnosti poslodavaca (dalje: korisnik) na području jedinica lokalne samouprave u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom, a čije je poslovanje pogođeno elementarnom nepogodom na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale zbog potresa, odnosno sanacija štete od potresa koja je nužna za nastavak rada.

Javni poziv otvoren je do 18. kolovoza 2021. godine, a njime je osigurana dodjela ograničene novčane pomoći u ukupnom iznosu od 15.000.000 kuna.

Uvjeti i kriteriji za dodjeljivanje

Pojedini korisnik može ostvariti Pomoć u visini od 50.000 kuna za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom s kojom je sklopljen ugovor o radu (na puno ili nepuno radno vrijeme) prije 4. siječnja 2021. godine, a koja je na dan podnošenja Zahtjeva za dodjelu Pomoći upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

50

tisuća kuna pomoći poslodavac može ostvariti za zaposlenu osobu s invaliditetom s kojom ima ugovor o radu

Korisnici su poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave Grada Petrinje, Grada Gline, Grada Siska, Grada Hrvatske Kostajnice, Općine Lekenik, Općine Sunja, Općine Donji Kukuruzari, Općine Majur, Općine Dvor, Općine Topusko, Općine Gvozd, Općine Jasenovac, Općine Hrvatska Dubica, Općine Martinska Ves, Općine Pokupsko i Općine Kravarsko.

Uvjete za podnošenje Zahtjeva za dodjelu novčane pomoći ispunjavaju korisnici koji nemaju dugovanja po osnovi kvotne obveze, nisu korisnici dodijeljenih novčanih sredstava/pomoći po javnim pozivima, javnim natječajima, projektima, programima i sl. iz ostalih izvora financiranja (ostalih davatelja novčanih sredstava/pomoći) u istu svrhu (namjenu) te su osobe s invaliditetom zaposlene kod njih upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu pomoći korisnici moraju ispuniti kriterij održavanja zaposlenosti svih radnika (uključujući osobe s invaliditetom) tako da održe zaposlenost ukupnog broja radnika u periodu od najmanje 12 mjeseci od dana dodjele pomoći.

Namjena novčane pomoći

Javnim pozivom dodjeljuje se Pomoć za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za: pokriće troškova uklanjanja štete nastale na strojevima i opremi, pokriće troškova uklanjanja nastale štete na zalihama i gotovim proizvodima, pokriće troškova obnove poslovnog prostora, pokriće troškova nastalih uslijed preseljenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na drugu lokaciju/područje (troškovi usluge preseljenja, trošak najma novog prostora i sl.), pokriće izravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju i pružanje usluga, pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – režijski troškovi, uredski materijal, usluge komunikacije, telefonije i interneta, poštanske usluge, održavanje računalnih sustava i web stranica, te pokriće troškova plaća za zaposlene osobe s invaliditetom radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom.

15

milijuna kuna ukupan je iznos ograničene novčane pomoći osiguran javnim pozivom koji je otvoren do 18. kolovoza 2021.

Pomoć se može odobriti za pokriće troškova nastalih od dana donošenja Odluke o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom („Narodne novine“ broj 1/21 od 04. siječnja 2021. godine).

Propisani uvjeti Javnog poziva i obrazac za predaju Zahtjeva dostupni su na >>poveznici

Komentirajte prvi

organizator
pod pokroviteljstvom
glavni partner
partneri

New Report

Close