Najpouzdaniji drže 33% hrvatskog izvoza

Autor: Marta Duić , 30. listopad 2019. u 22:00
Prosječan stupanj zaduženosti na razini gospodarstva iznosi 68,2%, dok je kod malih poduzeća s liste pouzdanih partnera riječ o tek 0,07%/Shutterstock

Ukupni prihodi 529 analiziranih tvrtki iznosili su lani 155,3 milijardi kuna, što je 17,8% ukupnih prihoda cijelog gospodarstva.

Projektu "Pouzdan partner" kojeg je osmislila i provodi analitička kuća Bisnode, cilj je izdvojiti poduzeća koja kvalitetno posluju uz minimalni rizik od nastupanja negativnih događaja.

Do takvih poduzeća dolazi se kroz dvije faze. Prva faza, pojašnjavaju analitičari Bisnodea, selektira samo ona poduzeća koja zadovoljavaju minimalne kriterije mjerene kroz ključne financijske pokazatelje. Kako bi se izbjeglo prisustvo fiktivnih poduzeća u ovom projektu, u obzir dolaze samo ona s minimalno jednim zaposlenikom, te sa minimalno realiziranih 100.000 kuna prihoda u 2018. godini.

S kvalitativne strane, dodaju analitičari, poduzeća su morala imati minimalno B Bisnode bonitetnu ocjenu, te prosječne dane vezivanja obveza manje od 60 dana. "Jasno, poduzeća nisu smjela imati zabilježen niti jedan negativni događaj u prošlosti (blokade, stečajevi, predstečajevi…). Zahvaljujući tim filterima, došlo se do četvrtine najboljih hrvatskih poduzeća koja su zadovoljila sve ove kriterije. Potom je uslijedila faza rangiranja poduzeća prema Altmanovom Z'score-u. Ovaj model ima multivarijantni pristup koji uključuje omjerne i kategorijalne vrijednosti čijom se kombinacijom diskriminiraju uspješna poduzeća od neuspješnih", kažu u Bisnodeu.  

Birano društvo
Ukupno 529 poduzeća svoje mjesto našlo je na jednoj od tri liste temeljem prethodno opisane metodologije. Liste malih i srednje velikih poduzeća sastoje se od po 200 poduzeća, dok je velikih odabrano 129. "Time odabrani čine manje od 0,39% svih poduzeća koja su predala godišnji izvještaj u 2018. Oni su lani ukupno zapošljavali 118.667 osoba što čini 12,6% svih zaposlenih u hrvatskom poduzećima koja predaju godišnji financijski izvještaj.

 

37,7 posto

udjela na ljestvici Pouzdani partneri drži vodeći sektor trgovine

Pritom su manje od 1% udjela imala mala poduzeća, trećina udjela odnosila se na srednje velika, a dvije trećine na velika poduzeća", analizirali su u Bisnodeu. Dodaju da su ukupno realizirani prihodi 529 analiziranih tvrtki iznosili 155,3 milijadi kuna, što je 17,8% ukupnih prihoda cijelog gospodarstva. "Ponovno uvjerljivo najveći udio od 79,5% odnosi se na 129 velikih poduzeća, dok na srednja poduzeća otpada velika većina ostalog udjela (20,5%). Ukupni izvoz analiziranih poduzeća iznosio je 35,7 milijardi kuna, 33,08% ukupnog hrvatskog izvoza.

Velika poduzeća su doprinijela sa 76,1%, srednja s 23,9%, a ostatak se odnosio na mala poduzeća. Investicije pouzdanih partnera su iznosile 14,6 milijardi kuna, 11,1% svih investicija domaćeg gospodarstva. Pritom je kod ovog pokazatelja još veća dominacija 130 velikih poduzeća, s obzirom da se čak 89,7% investicija analiziranih poduzeća odnosilo na njih", kažu u Bisnodeu. Iako su udjeli malih poduzeća u kvantitativnim pokazateljima vrlo niski, mala poduzeća iz skupine pouzdanih partnera prednjače prema dva kvalitativna pokazatelja – tekućoj likvidnosti i stupnju zaduženosti.

Omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza koji čini tekuću likvidnost za mala poduzeća iznosi preko 13. Kod srednje velikih poduzeća njegova prosječna vrijednost je 4,22, dok kod velikih poduzeća tekuća likvidnost iznosi 1,78.  "Usporedi li se s prosjekom gospodarstva od 1,0, jasno je koliko su poduzeća definirana kao pouzdani partneri likvidnija od ostalih poduzeća. S druge strane, prosječan stupanj zaduženosti na razini gospodarstva iznosi 68,2%, dok mala poduzeća iz liste pouzdanih partnera imaju prosječnu vrijednost tog pokazatelja samo 0,07. 

 

118,7 tisuća

osoba zapošljavalo je lani 529 poduzeća s Bisnodeove ljestvice Pouzdani partneri

To znači da mala poduzeća pouzdani partneri u prosjeku manje od 1% svoje imovine financiraju iz vanjskih izvora financiranja. Kod srednje velikih pouzdanih partnera prosjek ovog pokazatelja je 0,19, a kod velikih poduzeća 0,33. Time se jasno može zaključiti kako su poduzeća identificirana kao pouzdani partneri značajno manje zadužena od ostalih poduzeća", pojašnjavaju analitičari. Prosječno plaćanje obveza na razini gospodarstva iznosi 64 dana, dok među pouzdanim partnerima mala poduzeća u prosjeku plaćaju svoje obveze za 6 dana, srednje velika poduzeća za 17 dana, a velika poduzeća za 25 dana u prosjeku.

Stoga je, kažu u Bisnodeu, lako moguće zaključiti kako odabrani pouzdani partneri svoje obveze izvršavaju unutar valute plaćanja, za razliku od velikog broja ostalih poduzeća u gospodarstvu. Među županijama očekivano prednjači Grad Zagreb gdje sjedište ima 211 poduzeća od njih 530 koliko ih se nalazi na listama, što čini 39,8% udjela. Drugoplasirana županija je Zagrebačka županija sa udjelom od 7,7%, a slijedi Splitsko – dalmatinska sa 7,1% udjela. S druge strane, Požeško – slavonska sa jednim i Ličko – senjska sa dva poduzeća nalaze se na začelju liste 530. 

Vodeće branše
Kod analize djelatnosti vodeća je Trgovina s 37,7% udjela, slijedi Prerada i proizvodnja s 21,2% a. Time na dva vodeća sektora otpada više od polovice poduzeća na listama pouzdanih partnera. S druge strane, obrazovni sektor je na začelju, samo je jedno poduzeće među odabranim pouzdanim partnerima.  Ali, taj sektor koji i inače ima mali udio u ukupnom broju poduzeća na razini gospodarstva, pa stoga ovo ne treba čuditi, zaključuju u Bisnodeu. 

Komentirajte prvi

New Report

Close