Najpouzdanije tvrtke lani investirale sedam milijardi kuna i osigurale radna mjesta za 77.156 ljudi

Autor: Marta Duić , 24. listopad 2018. u 22:01
Analiziramo ovogodišnji poredak tvrtki s najnižim rizicima za održivost poslovanja/Fotolia

U novom izdanju Bisnodeove analize Pouzdanih partnera naposljetku je 474 poduzeća svoje mjesto našlo je na jednoj od tri liste.

Projektu "Pouzdan partner" koji je pokrenula analitička kuća Bisnode cilj je izdvojiti poduzeća koja kvalitetno posluju uz minimalni rizik od nastupanja negativnih događaja, a do poretka su njezini analitičari su došli kroz dvije faze. U prvoj se selektiraju samo ona poduzeća koja zadovoljavaju minimalne kriterije mjerene kroz ključne financijske pokazatelje, a kako bi se izbjeglo prisustvo fiktivnih tvrtki u ovom projektu, u obzir dolaze samo one s minimalno jednim zaposlenikom, te minimalno realiziranih 100.000 kuna prihoda u 2017. godini. 

Bez 'šokova'
"S kvalitativne strane, poduzeća su morala imati minimalno BBB Failure Score bonitetnu ocjenu (AAA, AA, A ili BBB), te prosječne dane vezivanja obveza manje od 60 dana. Jasno, nisu smjela imati zabilježen nijedan negativni događaj u prošlosti poput blokada, stečajeva, predstečajeva, neisplate plaća ili porezne dugove. Zahvaljujući tim filterima, došlo se do četvrtine najboljih hrvatskih poduzeća koja su zadovoljila sve ove kriterije", pojašnjavaju u Bisnodeu. 

Potom je uslijedila faza rangiranja poduzeća prema Altmanovom Z'score-u. Ovaj model, pojašnjavaju Bisnodeovi analitičari, ima multivarijantni pristup koji uključuje omjerne i kategorijalne vrijednosti čijom se kombinacijom diskriminiraju uspješna poduzeća od neuspješnih.

 

36,3 posto

udjel je trgovine na aktualnoj ljestvici na kojoj je opet najzastupljeniji sektor

U novom izdanju Bisnodeove analize Pouzdanih partnera naposljetku je 474 poduzeća svoje mjesto našlo je na jednoj od tri liste temeljem opisane metodologije. Liste malih i srednje velikih poduzeća ovoga se puta  sastoje se od po 200 poduzeća, dok je velikih poduzeća odabrano 74. Bisnodeova statistika pokazuje da odabrana poduzeća čine manje od 0,4% svih poduzeća koja su predala godišnji izvještaj u protekloj godini. Oni su tijekom 2017. ukupno zapošljavali 77.156 osoba što čini 8,4% svih zaposlenih u hrvatskom poduzećima koja predaju godišnji financijski izvještaj. 

Dominacija velikih
Pritom su manje od 1% udjela imala mala poduzeća, trećina udjela odnosila se na ona srednje velika, a dvije trećine na velika poduzeća. Ukupno ostvareni prihodi 474 analiziranih poduzeća iznosili su 96,9 milijardi kuna, što, kažu u Bisnodeu, predstavlja 13,7% ukupnih prihoda cijelog gospodarstva.  "Ponovno se uvjerljivo najveći udio od 65,5% odnosi na 74 velikih poduzeća, dok na srednja velika otpada velika većina ostalog udjela, odnosno 34,1%.

Ukupni izvoz analiziranih poduzeća iznosio je 23,3 milijardi kuna, što čini 16,9% ukupnog hrvatskog izvoza Velika poduzeća su doprinijela sa 15,1 milijardi kuna, srednje velika sa 8,1 milijardi kuna, a mala poduzeća sa 0,31 milijardi kuna", pokazuje analiza. Investicije pouzdanih partnera su iznosile 7,0 milijardi kuna, 5,1% svih investicija domaćeg gospodarstva. Kod ovog je pokazatelja veća dominacija 74 velikih poduzeća, s obzirom na to da se čak 5,6 milijardi kuna investicija analiziranih poduzeća odnosilo na njih.

Oko 1,3 milijardu kuna investicija ostvarila su srednje velika poduzeća, a mala poduzeća tek 35 milijuna kuna.  Kao i prijašnjih godina, udjeli malih poduzeća u kvantitativnim pokazateljima vrlo su niski, ali upravo takve tvrtke prednjače prema stupnju zaduženosti. Prosječan stupanj zaduženosti na razini gospodarstva iznosi 65,2%, dok mala poduzeća iz liste pouzdanih partnera imaju prosječnu vrijednost tog pokazatelja samo 3,4%.

To znači da mala poduzeća pouzdani partneri u prosjeku samo 3,4% svoje imovine financiraju iz vanjskih izvora financiranja. Kod srednje velikih pouzdanih partnera prosjek je 37,1%, a kod velikih 46,5%. Time se jasno može zaključiti kako su poduzeća identificirana kao pouzdani partneri značajno manje zadužena od ostalih. "Među pouzdanim partnerima mala poduzeća u prosjeku plaćaju svoje obveze za 21 dan, srednje velika za 37 dana, a velika za 43 dan. Stoga je lako moguće zaključiti kako odabrani pouzdani partneri svoje obveze izvršavaju unutar valute plaćanja, za razliku od velikog broja ostalih poduzeća u gospodarstvu", kažu u Bisnodeu. 

Poredak po županijama
Među županijama očekivano prednjači Grad Zagreb gdje sjedište ima 202 poduzeća od njih 474 koliko ih se nalazi na listama, što čini 42,6% udjela. Drugoplasirana županija je Splitsko – dalmatinska s udjelom od 9,5%, a slijedi Zagrebačka sa 7,1% udjela.  S druge strane, Virovitičko-podravska i Šibensko-kninska na začelju su liste s obzirom na to da ih na njima predstavljaju tek tri odnosno četiri tvrtke.   

Kod analize djelatnosti vodeća je Trgovina sa 36,3% udjela, a slijedi Prerada i proizvodnja sa 17,9%. Time na dva vodeća sektora otpada više od polovice poduzeća na listama pouzdanih partnera. S druge strane, obrazovni sektor je na začelju, s obzirom na to da se samo jedno poduzeće nalaze među odabranim pouzdanim partnerima. Međutim, to je ujedno sektor koji inače ima mali udio u ukupnom broju poduzeća na razini gospodarstva, pa stoga ovo ne treba čuditi.

Komentirajte prvi

New Report

Close