HBOR – programi za financiranje poljoprivrede

Autor: PD VL native tim , 27. lipanj 2021. u 22:00

Krediti se odobravaju u kunama, najniži iznos je 190 tisuća, a najviši 1,52 milijuna, rok otplate je 5 godina.

Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 negativno utječe i na poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zadruga te drugih poljoprivrednih proizvođača i subjekata iz sektora šumarstva.

Kako bi im pomogli u održavanju njihovog poslovanja u vrijeme izvanrednih okolnosti, HBOR je s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svibnju 2020. pokrenuo provedbu financijskog instrumenta – „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“.

Radi se o kreditima koje HBOR odobrava izravno, uz kamatnu stopu koja iznosi 0,5 posto, bez uobičajenih bankarskih naknada i samo uz zadužnice kao instrument osiguranja. Cilj je osigurati likvidnost poljoprivrednika, prerađivača poljoprivrednih proizvoda i subjekata iz sektora šumarstva te potaknuti njihov oporavak nakon krize uzrokovane pandemijom.

Investicije u poljoprivredi, koja je po HBOR-ovim programima prepoznata kao strateška djelatnost, mogu se kreditirati po kamatnim stopama već od 1,3 posto, odnosno 0,8 posto za ulaganje u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije.

Za ulaganja u ekološku poljoprivredu i prirodni kapital moguće je koristiti sniženje redovne kamatne stope za 1 p. b. putem instrumenta NCFF (Natural Capital Financing Facility).

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“ namijenjen je kreditiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (primjerice kupovine sirovina i materijala, podmirenje proizvodnih troškova i troškova radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i općih troškova tekućeg poslovanja).

Do sada već odobreno gotovo 110 milijuna kuna. Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, točnije obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, obrti registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačka društva te zadruge, a čije se poslovanje odvija u okviru propisanih mjera te podmjera i tipova operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.:

  • Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;
  • Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima te
  • Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Do sada je po ovom programu odobreno 115 kredita u ukupnom iznosu od gotovo 110 milijuna kuna.

Dokaz poteškoća u poslovanju – potrebno zadovoljiti jedan od deset kriterija

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije. U skladu s odredbama Ministarstva poljoprivrede i uvjetima financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“, klijent mora zadovoljiti barem jedan od deset kriterija kojim dokazuje poteškoće u poslovanju uzrokovane pandemijom.

0,5

posto kamatna stopa za “Obrtna sredstva za ruralni razvoj”

Jedan od kriterija odnosi se na nemogućnost pravovremenog obavljanja agrotehničkih mjera, primjerice poteškoće prilikom obrade i pristupa zemljištu, kupnje repromaterijala i/ili angažiranja radne snage.

Kriterij također može biti nemogućnost izlaska na domaće i inozemno tržište i/ili tržnice te poteškoće pri transportu proizvoda (od mjesta proizvodnje do mjesta prodaje), smanjenje potražnje za proizvodima ili smanjenje mogućnosti plasmana proizvoda, raskid ugovora o kupnji/suradnji, povećanje cijena inputa u proizvodnji i ostalih troškova poput pakiranja, oglašavanja, troškova plaća i slično, pogoršanje naplate isporučenih proizvoda ili pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Krediti se odobravaju u kunama, a najniži iznos kredita je 190 tisuća kuna, a najviši 1,52 milijuna kuna.

Rok korištenja kredita u pravilu je do šest mjeseci. Kamatna stopa iznosi 0,5 posto godišnje fiksno. Potrebni instrumenti osiguranja su samo zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita, a iznimno i ovisno o procjeni rizika zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba.

Rok otplate kredita može biti do pet godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do 12 mjeseci. Viši iznosi kredita za likvidnost mogu se zatražiti putem programa Obrtna sredstava ili Obrtna sredstva Mjera COVID -19 koji se, ovisno o iznosu, odobravaju izravno ili u suradnji s poslovnim bankama.

Kreditiranje ulaganja u poljoprivredu

Kamatna stopa od 1,3 posto;

za ulaganja na području Sisačko-moslavačke županije 0,8 posto. Za ulaganja u poljoprivredi, uključujući i kreditiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz EU fondova, poduzetnici mogu koristiti sredstva po kreditnim programima HBOR-a: Investicije privatnog sektora, EU projekti te Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Kamatne stope za ulaganja u poljoprivredu, koja je po HBOR-ovim programima prepoznata kao strateška djelatnost, kreću se već od 1,3 posto. Krediti se odobravaju na rok do 15 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do 5 godina za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada.

Putem programa Investicije privatnog sektora moguće je kreditirati do 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Za poslovne subjekte koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije, kamatne stope su već od 0,8 posto i omogućeno je kreditiranje 100 posto predračunske vrijednosti investicije uključujući i PDV. HBOR pod ovim uvjetima može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji posluju na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

Kreditiranje projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova provodi se putem programa EU projekti, po kojem se kamatne stope kreću od 1,7 posto za rok otplate do 10 godina, odnosno 1,9 posto za kredite odobrene na rok dulji od 10 godina.

Krediti se mogu odobriti u visini do 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, pri čemu HBOR kao vlastito učešće korisnika kredita može prihvatiti do 70 posto iznosa kojeg će korisnik kredita dobiti putem bespovratnih sredstava. Ovisno o namjeni, rok otplate po ovom programu može biti do 17 godina, uključujući i mogućnost korištenja počeka od 3 do 5 godina.

Posebne ciljne skupine mogu koristiti i sredstva po programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika kojim se omogućava kreditiranje do 100 posto vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite u iznosu do 700 tisuća kuna, odnosno 85 posto za kredite do 2 milijuna kuna što je i najviši iznos koji se odobrava po ovom programu.

Kamatna stopa je od 1,8 posto, a krediti se, ovisno o namjeni, odobravaju na rok do 14 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka od 3 do 5 godina.

Kreditiranje ekološke poljoprivrede i ulaganja u prirodni kapital

Sniženje kamatne stope do 1 p. b.

Ako se radi o ulaganju u ekološku poljoprivredu i prirodni kapital, moguće je pri odobrenju izravnog kredita HBOR-a koristiti pogodnosti koje pruža instrument NCFF (Natural Capital Financing Facility).

Pogodnosti se očituju prvenstveno u sniženoj kamatnoj stopi do 1 p. b. što znači da se ovakva ulaganja mogu kreditirati po postojećim programima HBOR-a uz kamatnu stopu već od 0,3 posto.

* Sadržaj omogućio HBOR

organizator
partner
partner
partner
partner
partner
partner

New Report

Close