Kopački rit postaje sigurna zona za 300 vrsta ptica

Autor: PD VL native tim , 16. studeni 2020. u 14:18
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Projektom “LIFE Danube Free Sky” ptice će se zaštititi od strujnih udara na oko 2074 km nadzemnih dalekovoda.

Park prirode Kopački rit, jedna od najvećih europskih močvara, nadaleko je poznat po ptičjoj populaciji. Naziva ga se i ptičjim rajem jer je, kao prirodni trokut Dunava i Drave, sklonište stotinama ptičjih vrsta.U njemu obitava čak 300 različitih vrsta ptica, što čini 80% vrsta zabilježenih u ornitofauni Hrvatske. Više od 140 vrsta redovite su ili povremene gnjezdarice. Posebno su zanimljive one koje se gnijezde u velikim kolonijama, poput sive čaplje, bjelobrade čigre, velikoga vranca i riječnoga galeba. Tijekom proljetne i jesenske selidbe Kopački je rit važno odmorište brojnim pticama močvaricama, a ondje se gnijezdi i najveća populacija štekavca u cijelome porječju Dunava.

S obzirom na trenutnu klimatsku i ekološku krizu, zaštita divljih životinja na našem planetu postala je važnija nego ikada prije. Jedna od najvećih prijetnji divljim vrstama ptica su strujni udari (elektrokucija) i sudari (kolizija) s dalekovodima koji uzrokuju tisuće smrtnih slučajeva i ozljeda ptica godišnje, a mogu se izbjeći primjenom zaštitnih mjera.  Da bi se ptice zaštitile, pokrenut je projekt “LIFE Danube Free Sky” koji je usmjeren na navedene prijetnje te predstavlja jedinstveni primjer široke transnacionalne suradnje duž jednog od najvažnijih migracijskih koridora, mjesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Europi – rijeke Dunav.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, smrtnost ptica uzrokovana interakcijom s dalekovodima i drugim elektroenergetskim objektima dokumentirana je za preko 380 ptičjih vrsta. Na području obuhvata projekta „LIFE Danube Free Sky“ nalazi se oko 2074 km nadzemnih dalekovoda opasnih za ptice. Navedeni raspon dalekovoda predstavlja ozbiljnu i značajnu prijetnju za zimovanje i reprodukciju populacije 12 ciljnih vrsta. Ugradnjom preusmjerivača leta ptica na vodiče dalekovoda i izolacijom opasnih stupnih mjesta dalekovoda na 23 posebna područja zaštite i devet važnih područja za ptice, projektom će se spriječiti stradavanje ili ozljeđivanje oko 2000 jedinki ciljnih vrsta (i mnogo više drugih vrsta) od sudara s vodičima dalekovoda ili uslijed strujnog udara, tijekom svake godine.

Projekt je službeno započeo 1. rujna 2020. godine te je odobreno financiranje iz programa LIFE Europske unije. Tijekom planiranih pet godina provedbe projekta, 15 partnera iz sedam zemalja razvit će snažnu suradnju i primijeniti najučinkovitija rješenja kako bi se spriječile navedene egzistencijalne prijetnje pticama. Nakon tog razdoblja, primjenom zaštitnih mjera na dalekovodima, povećat će se uočljivost vodiča pticama na više od 245 km dionica dalekovoda najvišeg prioriteta. Također, više od 3200 najopasnijih stupova dalekovoda unutar područja obuhvaćenog projektom bit će prilagođeno, kako bi se osigurala sigurnost ptica.

Na području Hrvatske,  projekt „LIFE Danube Free Sky“ realizirat će tri partnera – Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.) i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS d.o.o.). JUPP Kopački rit kao koordinator projekta osigurat će praćenje i istraživanje stradavanja ptica prije i nakon primjene zaštitnih mjera na elektroenergetskoj infrastrukturi koja je identificirana kao ugroza pticama, te predložiti mjere i za poboljšanje uvjeta  reprodukcije i opstanka ptica, posebno ugroženih ciljnih vrsta. Zaštitne mjere na elektroenergetskoj infrastrukturi provest će operatori prijenosnog odnosno distribucijskog sustava, HOPS  i HEP ODS. Glavni rezultat projekta bit će značajno smanjenje, te dijelom potpuna eliminacija prijetnje elektrokucije i kolizije na elektroenergetskoj infrastrukturi na širem području Parka prirode Kopački rit, kao jednog od ornitološki najznačajnijih područja u Hrvatskoj.

Završetkom ovog projekta, Kopački rit, kao najveća unutarnja delta Dunava i mjesto na kojemu je ta moćna rijeka podijelila svoju snagu s jezerima, barama, gredama i ritovima, postati će još sigurnije mjesto stotinama fantastičnih ptičjih vrsta.

Sadržaj omogućio HEP

New Report

Close