Najveća svjetska kompanija za promet nekretninama otvara podružnicu u Zagrebu

Autor: Promo , 07. travanj 2021. u 08:13
Boško Tomašević, CBRE SEE

CBRE Grupa iskoristit će priliku ulaska na hrvatsko tržište, za pružanje kompletnih usluga od samog početka.

CBRE Jugoistočna Europa (CBRE SEE), kompanija u direktnom vlasništvu CBRE Group, Inc., najavila je danas otvaranje nove lokalne podružnice u Zagrebu, Hrvatskoj.

Vodeća svjetska kompanija u oblasti nekretnina, CBRE Group, Inc., osnovala je 2018. godine, CBRE SEE – regionalnu kompaniju u punom vlasništvu, sa sjedištem u Beogradu, Srbiji, kako bi pružila cjelokupan spektar savjetodavnih usluga međunarodnim i domaćim klijentima u Jugoistočnoj Europi. Ured pokriva ključna tržišta, uključujući Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. CBRE SEE ubrzo je postala vodeća firma u regiji, koja pruža usluge u oblasti nekretnina. Prije otvaranja podružnice u Zagrebu, kompanija CBRE SEE otvorila je podružnicu u Sofiji, Bugarskoj, krajem 2019. godine.

Nakon izuzetnih rezultata postignutih u poslovanju u regiji, i pozitivnih trendova u industriji općenito, gdje je kompanija zauzela najveći tržišni udio u svim poslovnim djelatnostima, donijeta je odluka da se otvori ured u Zagrebu, i iskoriste značajne tržišne mogućnosti za dalji rast. Uz poznavanje lokalnog poslovnog okruženja, u kombinaciji sa iskustvom i resursima svjetske CBRE mreže, ova ekspanzija, doprinijet će značajnom rastu hrvatskog tržišta nekretnina, te domaćim i međunarodnim investicijama.

Povodom otvaranja nove podružnice Boško Tomašević, generalni direktor CBRE SEE, rekao je:

„Osobno sam izuzetno zadovoljan što svoje poslovanje širimo baš u Hrvatskoj, jer smo prepoznali ovo tržište kao jedno od najvažnijih za naše poslovanje u cijeloj regiji.

CBRE Grupa iskoristit će priliku ulaska na hrvatsko tržište, za pružanje kompletnih usluga od samog početka. Zagrebačka podružnica kompanije CBRE SEE, trebala bi biti vodeća u pružanju usluga u oblasti nekretnina u zapadnom dijelu naše regije, i mi ćemo značajno ulagati u ovu podružnicu od prvog dana.”

 Ivana Maksimović, direktor sektora upravljanja nekretninama CBRE SEE, naglasila je:

 „Glavni fokus CBRE-a je pružanje kvalitetnih usluga našim klijentima i podrška njihovom poslovnom rastu, na različitim tržištima. Stoga, naša dužnost je da osiguramo prisustvo na terenu, gdje god naši klijenti imaju svoje potrebe.

Upravljanje nekretninama, kao i posredovanje u izdavanju maloprodajnog i uredskog prostora, u početku će biti okosnica našeg poslovanja u Hrvatskoj, ali planiramo u bliskoj budućnosti integraciju i ostalih usluga. Veoma smo sretni što smo uspjeli privući neke od najiskusnijih profesionalaca na tržištu nekretnina i uvjereni smo da će takav tim uspjeti ispuniti, i premašiti očekivanja naših klijenata.

World’s largest real estate firm launches office in Zagreb, Croatia

 CBRE South Eastern Europe (SEE), direct subsidiary of CBRE Group, Inc. announced today the establishment of a new local office in Zagreb, Croatia.

In 2018, CBRE Group, Inc. leading global property adviser, established fully owned regional office in Belgrade, Serbia to provide a full range of property advisory services to international and domestic clients in South Eastern Europe (SEE). The office covers key markets including Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Montenegro, North Macedonia, Bosnia & Hercegovina and Albania.  CBRE SEE rapidly made an expansion into a market-leading full scope property firm. Prior to opening office in Zagreb, CBRE SEE opened it’s office in Sofia, Bulgaria at the end of 2019.

After a highly successful performance in the region and positive trends in the industry in general, where company took the largest market share in all business lines, the decision was made to expand further, to open office in Zagreb and take advantage of substantial market opportunities for further growth. With the knowledge of the local business environment, combined with the experience and the resources of the worldwide CBRE network, this expansion will contribute to the significant growth of Croatian real estate market, and local and overseas investments.

On the occasion of the opening of new office Boško Tomašević, Managing Director, CBRE SEE said:

I am personally extremely delighted that we are expanding our business into Croatia, as we recognized this market as one of the most important for our business in the entire region. CBRE Group will seize the opportunity of entering the country to provide full services operations from the very beginning. Zagreb office of CBRE SEE, should be the leading real estate provider in the western part of our region and we will heavily invest into this office from early days.”

Ivana Maksimović Head of Property Management, CBRE SEE commented:

“CBRE’s main focus is providing quality service to our clients and support their business growth, on various markets. Therefore, our duty is to ensure our on-ground presence, wherever our clients have their needs.

Property Management as well as Retail and Office Agency will be a backbone of our business in Croatia at the beginning, but we plan to build-up the other services offer in nearest future. We are very happy that we were able to attract some of the most experienced real estate professionals on market and we are confident that such team will be able to deliver and exceed expectations of our clients. “

About CBRE

CBRE Group, Inc. is the world’s largest commercial real estate services and investment firm, headquartered in Dallas, TX, with 2019 revenues of $23.9 billion and more than 100,000 employees (excluding affiliate offices). CBRE has been included on the Fortune 500 since 2008, ranking #128 in 2020. It also has been voted the industry’s top brand by the Lipsey Company for 19 consecutive years, and has been named one of Fortune’s “Most Admired Companies” for eight years in a row, including being ranked number one in the real estate sector in 2020, for the second consecutive year. CBRE offers a range of integrated services, including facilities, transaction and project management; property management; investment management; appraisal and valuation; property leasing; strategic consulting; property sales; mortgage services and development services. Read more at www.cbre.com

New Report

Close