Mislav Galić i Marko Šlibar – snažno pojačanje upravljačkog tima grupe Čakovečki mlinovi

Autor: Promo , 23. siječanj 2020. u 08:00
Foto: Promo

„Vjerujem da će novi članovi našeg tima donijeti novu snagu i nove, svježe ideje našem poslovanju te da ćemo uspješno nastaviti ostvarivati stabilan dugoročni rast i profitabilno poslovanje“ rekao je član Uprave Čakovečkih mlinova Nino Varga.

Grupa Čakovečki mlinovi nastavlja s pozitivnim trendovima poslovanja na svim razinama, a kao ključni strateški smjer Grupe odabran je rast i razvoj maloprodajnog poslovanja i povezana ulaganja. U skladu s time Kompanija provodi transformaciju poslovanja objedinjavanjem maloprodajnog poslovanja, akvizicijama te otvaranjem novih prodavaonica što povećava operativnu učinkovitost i tržišnu konkurentnost, a ujedno doprinosi i povećanju vrijednosti Kompanije.

Za ovu izazovnu fazu rasta i razvoja upravljački tim Grupe Čakovečki mlinovi pojačan je Mislavom Galićem i Markom Šlibarom, koji će svojim znanjima i iskustvom sudjelovati u provođenju plana strateških promjena, izradi nove organizacije poslovanja Grupe Čakovečki mlinovi te uspostavljanju strukture koja će omogućiti uspješno upravljanje operativnim poslovanjem, kao i u novim planiranim akvizicijama. Gospoda Galić i Šlibar će do uspostave nove korporativne strukture djelovati u svojstvu savjetnika Uprave nakon čega će preuzeti i formalne funkcije u rukovođenju i pridružiti se timu iskusnih menadžera kojeg čine Antonio Vuksan-Ćusa, Dubravko Fanuko i Erio Zahirović.

Mislav Galić bogato je iskustvo u strateškom upravljanju prehrambenim kompanijama stekao u Agrokoru, kao predsjednik Uprave Leda i Jamnice te kao Izvršni Potpredsjednik za poslovnu Grupu Hrana, gdje je vodio niz akvizicija i sudjelovao u razvoju kompanija poput PIK Vrbovca, Dijamanta, Mivele, Belja i održavanju liderskih pozicija Jamnica Grupe, Leda Grupe i Zvijezde. Dva ključna uspjeha karijere duge 20 godina su transformacija poslovanja Leda i Jamnice koji su pod njegovom upravljanjem postigli značajan rast prihoda i dobiti. Završio je diplomski i postdiplomski studij bankarstva i financija na prestižnom pariškom Fakultetu za poslovno upravljanje Paris Dauphine, a pohađao je i renomiranu poslovnu školu INSEAD.

Marko Šlibar u Grupu Čakovečki mlinovi dolazi s više od devet godina iskustva u korporativnim financijama i investicijskom bankarstvu te dvije godine rukovodećeg iskustva, stečenog u investicijskoj kući Interkapital. Tijekom svoje dosadašnje karijere savjetovao je vodeće domaće i regionalno prisutne međunarodne kompanije i institucionalne investitore na transakcijama spajanja i preuzimanja, restrukturiranjima te financiranjima na tržištu kapitala. Upoznat je sa širokim rasponom industrija, a naročito maloprodaje i FMCG-a. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a poslovno se usavršavao u područjima financija i menadžmenta, uključujući i IEDC poslovnu školu iz Bleda.

„Vjerujem da će novi članovi našeg tima donijeti novu snagu i nove, svježe ideje našem poslovanju te da ćemo uspješno nastaviti ostvarivati stabilan dugoročni rast i profitabilno poslovanje“ rekao je član Uprave Čakovečkih mlinova Nino Varga.

New Report

Close