Održivost nije usputna tema, biznisima donosi konkretne uštede i nove prihode

Autor: Robert Ćuzela-Piljac , 01. ožujak 2023. u 22:00
Foto: Shutterstock

Razumijevanje održivosti mora biti postavljeno u samo središte kompanije čime se posljedično razvija održivi mindset zaposlenika, a upravo to je jamstvo za dugoročnu konkurentnost i profitabilnost.

Osim kvalitete i tehnologije, sve važniju ulogu u diferenciranju kompanija od konkurencije u očima kupaca čine ekološki, društveni i upravljački aspekti poslovanja, sve ono što ulazi u domenu ESG strategija (Environmental, social and governance/Okoliš, društvo i upravljanje).

S obzirom na to da kompanije počinju detaljnije izvještavati o ESG politikama, utjecaj tih aktivnosti postaje sve više mjerljiv, te rezultiraju smanjenjem troškova s jedne strane i otvaranjem novih tržišnih prilika s druge strane.

Održivo: 23% veći prihod
Prema nedavno provedenoj studiji konzultantske kuće Horváth u kojoj je sudjelovalo 35 europskih kompanija – iz Švicarske, Njemačke i Austrije, a koje zapošljavaju više od tisuću djelatnika i većina njih ostvaruju prihode više od tri milijarde eura, procjenjuje se da kompanije mogu ostvariti prosječno 7% ušteda upravo zahvaljujući održivosti, te da brza prilagodba jamči otvaranje novih tržišnih prilika i dugoročno rast prihoda.

Naime, kompanije vide mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda na postojećim tržištima u prosjeku 11%, a još su optimističnije procjene za nova tržišta, pa tako 60% njih smatra da bi izlazak na novo tržište s ‘’održivim’’ proizvodom kompaniji potencijalno ostvarilo dodatni prihod od 23%.

Studija je ujedno potvrdila da upravo održivost predstavlja jedan od većih izazova za kompanije, posebno u postavljanju, ali definiranju i mjerenju ESG ciljeva.

I kompanije koje posluju u Hrvatskoj postavljaju jasne ESG ciljeve, jer 1. siječnja 2024. godine na snagu stupa Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, koja će se odnositi na velika, srednja i mala poduzeća koja su subjekti od javnog interesa i čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzi.

Stoga je godina u tijeku, godina prilagodbe i pripreme. No, od kuda krenuti? Gotovo svi se slažu da se uspješna zelena transformacija može provesti samo holistički, uz integraciju svih sektora, te da put ka održivosti nije paralelni proces, izdvojen od ostalih procesa u kompaniji, već da ga je nužno integrirati u svaki dio poslovanja s jasno zacrtanim ciljevima i planovima.

Razumijevanje održivosti mora biti postavljeno u samo središte kompanije čime se posljedično razvija održivi mindset zaposlenika, a upravo to je jamstvo za dugoročnu konkurentnost i profitabilnost.

U Hrvatskoj je osviještenost o ovoj temi na različitim razinama. U praksi vidimo da su pojedine kompanije prepoznale važnost ESG implementacije u svakodnevno poslovanje te imenovale osobe koje se bave isključivo ovom temom. Dio njih još uvijek odgađa implementaciju, zato što smatraju da implementacija zahtijeva značajne investicije s upitnim povratom ili misle da “imaju još vremena”.

One kompanije koje su implementirale ESG u svoje poslovanje većinom su fokusirane na dvije aktivnosti. Jedna od njih je izvještavanje sukladno rokovima koje je definirala Europska unija, no postoje različita shvaćanja EU smjernica, zbog čega je kompanijama često potrebna podrška pri usklađivanju izvještaja s regulativom.

Druga aktivnost na koju su tvrtke usmjerile svoje ESG aktivnosti su investicije u obnovljive izvore energije, što ima brz i izravan utjecaj na smanjenje ugljičnog otiska, te brojne druge financijske i nefinancijske koristi.

Mjerljiva i integrirana strategija
Međutim, ESG implementacija ima znatno širi obuhvat, te se savjetuje strateška orijentiranost kompanije koja će zahtijevati dugoročno mijenjanje uobičajenog poslovnog modela, što će donijeti dugoročne pozitivne rezultate.

Cilj Europske unije je postizanje ugljične neutralnosti do 2050., no uz regulativu koja potiče kompanije na poduzimanje određenih koraka, ključnu ulogu imaju kupci, koji sve više propitkuju osviještenost kompanija o održivosti, te sve češće biraju “sustainable” brendove i proizvode. Zahvaljujući njima održivo poslovanje prestaje biti samo izjava, već mora postati konkretan plan s jasnim ciljevima i rokovima.

U vremenu ekstremnih posljedica klimatskih promjena, globalnog zatopljenja i nedostatka resursa, održivost postaje slamka spasa za čovječanstvo u cjelini, a toga su sve više svjesne nove generacije koje itekako paze na vrijednosti koje zastupaju pojedine kompanije i koja je njihova uloga u očuvanju planeta.

Kompanije se generalno slažu s planom Europske unije, a gotovo 70% njih zadalo si je za cilj postati ugljično neutralne već do 2030. godine. Da bi uspjele u tom ambicioznom planu krajnji je rok za poduzimanje ključnih koraka, koji nikako ne mogu biti niti partikularni, niti projekti zasebnih odjela, već sveobuhvatni.

Prvi korak pred kompanijama je implementacija održivosti u korporativnu strategiju i poslovni model tvrtke, identificirajući konkretne fokuse interesa. Strategija mora biti mjerljiva i integrirana duž cijelog lanca vrijednosti, čime njezine postavke postaju neizostavan dio svakodnevnog poslovanja kako menadžera, tako i svih zaposlenika.

Najvažniji faktor uspjeha leži u korporativnoj kulturi, koja omogućuje zaposlenicima da budu najbolji u onome što rade, potičući ih na promišljanje o održivosti i djelovanje u skladu s njom. Upravo ovi, na vrijeme pokrenuti koraci, kompanijama daju mogućnost da postignu tržišnu prednost pred konkurentima. Ono što je sigurno, danas si niti jedna tvrtka ne može priuštiti ignoriranje ove teme. 

Komentirajte prvi

New Report

Close