Cijena izražena u ponudi ne može se mijenjati do izvršnosti odluke o odabiru/sklapanja ugovora javnoj nabavi

Autor: Mićo Ljubenko , 02. listopad 2022. u 22:00
Foto: Pixabay

Slijedom navedenog proizlazi da je naručitelj nezakonito postupio prilikom propisivanja dijela odredaba točke 7.7. dokumentacije o nabavi te se žalbeni navod ocjenjuje osnovanim.

DKOM je u odluci klasa: UP/II-034-02/21-01/925 zauzeo stav da je odredba dokumentacije o nabavi prema kojoj će se cijena korigirati u vremenu od predaje ponude, tijekom postupka pregleda i ocjene ponude pa do izvršnosti odluke o odabiru protivna zakonskoj odredbi prema kojoj ugovor o javnoj nabavi mora biti sklopljen u skladu s odabranom ponudom.

Prema toj odredbi cijena izražena u ponudi ne može se mijenjati do izvršnosti odluke o odabiru/sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Također, ukoliko naručitelj odredi cijenu ponude kao promjenjivu, ona se, sukladno odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, može mijenjati tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi, a ne razdoblja od predaje ponude do izvršnosti odluke o odabiru. Isto tako, zbog načina na koji je naručitelj propisao određivanje konačne cijene ponude, ona u konačnici ne bi mogla biti predmetom kontrole nadležnog tijela.

Slijedom navedenog proizlazi da je naručitelj nezakonito postupio prilikom propisivanja dijela odredaba točke 7.7. dokumentacije o nabavi te se žalbeni navod ocjenjuje osnovanim.

Komentirajte prvi

New Report

Close