Zbog nedostatka razumne prilagodbe ne mogu realizirati radne vještine i znanje

Autor: Borivoje Dokler , 07. svibanj 2021. u 08:59

Premda imaju sve kompetencije, osobe s invaliditetom često nemaju iste šanse za dobivanje posla.

U sklopu zakonodavnog i institucionalnog okvira uvedene su mjere osnaživanja jednakopravnog položaja, promicanja i osiguravanja prava osoba s invaliditetom, kojima se nastoji potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Unatoč poduzetim aktivnostima, podaci pokazuju kako osobe s invaliditetom nisu ravnopravno zastupljene na tržištu rada.

Tijekom 2020. godine u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom upisano je ukupno 11.441 osoba. Niža stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom, nerazmjerna ugroženost od nezaposlenja i prijevremenog napuštanja tržišta rada, dijelom su uvjetovani i nedovoljnom prilagodbom selekcijskog postupka pri zapošljavanju, ali i samog radnog mjesta i uvjeta rada.

Sufinanciranje troškova

Zbog nedostatka razumne prilagodbe na radnom mjestu, osobe s invaliditetom nisu u mogućnosti realizirati svoje radne vještine i znanje, premda imaju sve kompetencije za radno mjesto, što iskrivljuje percepciju njihovog radnog potencijala.

Stoga je zakonska regulativa Republike Hrvatske obvezala poslodavca na osiguravanje razumne prilagodbe osobama s invaliditetom prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua u okviru natječaja te primjenu razumne prilagodbe radnog mjesta, uvjeta i organizacije rada. Istovremeno, razumna prilagodba ne smije nerazmjerno i neprimjereno opterećivati poslovanje tvrtke.

Uvođenjem navedene obveze, poslodavcu je pod određenim uvjetima omogućeno i ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta. Sredstva za troškove razumne prilagodbe osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

“Razumna prilagodba pruža uvjete u kojima osoba s invaliditetom radne zadatke može izvršavati nesmetano i samostalno u odnosu na druge zaposlenike, a također je važan čimbenik i za prevenciju mogućih ozljeda na radu ili pogoršanja zdravstvenog stanja. K tome, radno mjesto koje je prilagođeno individualnim potrebama osoba s invaliditetom razvija i njeguje ljudske kapacitete, povećava radni učinak, zadovoljstvo u radu, razvija svijest o vlastitoj vrijednosti, obogaćuje socijalni život te štiti mentalno zdravlje svakog pojedinca”, objašnjavaju iz ZOSI-ja i nadodaju da prilagodba radnog mjesta može uključivati različite aspekte; arhitektonsku prilagodbu radnog mjesta i radnog okruženja, tehničku prilagodbu uvjeta rada, opreme i sredstava za rad, te prilagodbu psihosocijalnih, kognitivnih i organizacijskih aspekata radnog mjesta i radnog okoliša. Naglasak je, kažu, na uvažavanju individualnih potreba svake osobe s invaliditetom, te su u većini slučajeva dostatna jednostavna rješenja prilagodbe, koja se lako provode i najčešće zahtijevaju minimalna ulaganja financijskih sredstava.

Vodeći se aktualnim politikama i inicijativama, koje za cilj imaju olakšavanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, a temeljem dosadašnjih iskustava u radu s poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, ZOSI je 2018. izdao prvi Priručnik s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta.

Uključivanje u radnu sredinu

“U 2020. godini, izdali smo treće izdanje Priručnika, u kojem smo obradili teme: alkoholizam, artritis, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, mišićna distrofija, Parkinsonova bolest, poremećaj iz spektra autizma, PTSP, traumatske ozljede mozga i zloćudni tumori.

Čitatelja upoznajemo s oštećenjem/poremećajem/bolesti, ali i donosimo preporuke o mogućnostima prilagodbe radnog mjesta i učinkovitog uključivanja osoba s invaliditetom u radnu sredinu. Svojim konkretnim i primjenjivim savjetima te prikazom primjene razumne prilagodbe u svakodnevnom radu i komunikaciji s osobama s invaliditetom, priručnik će uz osobe s invaliditetom, biti od koristi stručnjacima, poslodavcima i svima koji neposredno i posredno rade s osobama s invaliditetom.

Osim za potrebe zapošljavanja, primjeri prilagodbe radnog mjesta mogu se koristiti i prilikom osposobljavanja, odnosno provođenja profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom”, poručuju iz ZOSI-ja.

Treće izdanje Priručnika s preporukama za razumnu prilagodbu radnog mjesta tiskano je u 300 primjeraka. Uz prva dva, posljednje izdanje dostupno je na internet stranici ZOSI-ja te je dostavljeno zaštitnim i integrativnim radionicama koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, savezima udruga i udrugama osoba s invaliditetom, kao i poslodavcima.

Komentirajte prvi

organizator
pod pokroviteljstvom
glavni partner
partneri

New Report

Close