Osiguranje potraživanja – optimizacija troškova u poslovanju

Autor: Promo , 22. travanj 2013. u 07:20
Thinkstock

Osiguranje potraživanja je puno više od osiguranja…

OSNOVNA ULOGA OSIGURANJA POTRAŽIVANJA

Zaštita od financijskog gubitka

Dobavljači koji prodaju robu ili pružaju usluge uz odgodu plaćanja moraju voditi računa o riziku neplaćanja tj moraju biti sigurni da će plaćanje uslijediti kako bi njihovo poslovanje bilo uspješno.

Otvorena potraživanja su u pravilu najveća ili druga po veličini stavka svake bilance društva koje se bavi trgovinom. Nenaplaćena potraživanja utječu na likvidnost i profitabilnost društva, a čak mogu i uzrokovati financijski slom društva ako je riječ o velikom kupcu koji predstavlja glavninu prometa dobavljaču.

Osiguranjem potraživanja od neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju, kompanije si osiguravaju nesmetani cashflow, a time i profitabilnost. Vrijednost osiguranja potraživanja osobito se istaknula tijekom ove financijske krize, koja je pogodila sva svjetska tržišta – prvo zapadnoeuropske „ sigurne“ zemlje, a potom se prelila na istočnoeuropska manje razvijena tržišta. Mnogi poslovni subjekti ne bi preživjeli da nisu imali osigurana potraživanja.

Saznajte više na www.hkosig.hr!

Upravljanje rizikom i umanjenje rizika

Stručni tim procjenitelja rizika neplaćanja postaje strateški poslovni partner te sastavni dio riskmanagementa svakog osiguranika. Pružanjem pravovremenih informacija o platežnoj moći novih i postojećih kupaca, pristupom međunarodnoj bazi podataka sa stalnim monitoringom, aktivnim sudjelovanjem u naplati potraživanja, sudjelovanjem u troškovima vezanim uz naplatu – osiguranje potraživanja postaje temelj za uspješno upravljanje rizicima u tržišnom poslovanju.

OSIGURANJE POTRAŽIVANJA – PUNO VIŠE OD OSIGURANJA…

Kvalitetniji i pristupačniji izvori financiranja

Polica osiguranja predstavlja kvalitetan kolateral kod banaka ili faktoring kuća koje time otvaraju prostor i za pregovore oko uvjeta kreditiranja.

Rast prodaje i konkurentnosti poduzeća

Osiguranje potraživanja omogućuje lakše osvajanje novih tržišta, ugovaranje novih poslova te proširenje limita za postojeće kupce. Odjel prodaje je dodatno rasterećen jer procjenu rizika kupaca i tržišta prebacuje na osiguratelja.

Poduzeće je konkurentnije jer osiguranje potraživanja omogućuje prodaju bez ugovaranja dodatnih instrumenata osiguranja (mjenice, zadužnice, garancije i sl.) te omogućuje prodaju uz odgodu plaćanja kao i produženje rokova naplate postojećim i novim kupcima.

Smanjenje troškova

Osiguranjem potraživanja dodatno se smanjuju troškovi – prikupljanja informacija o kupcima i analize tržišta, troškovi naplate potraživanja, troškovi rezervacija za dospjela nenaplaćena potraživanja, a ujedno se oslobađa vrijeme ljudskih resursa koje se usmjerava na druga područja.

Saznajte više na www.hkosig.hr!

New Report

Close