Iz sudske prakse: Ugovor o radu ili menadžerski ugovor

Autor: Mićo Ljubenko , 05. ožujak 2013. u 22:00
Mićo Ljubenko

Prema stavu Vrhovnog suda RH u odluci br Revr-834/2 nižestupanjski sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo kada su prije svega zaključili da predmetni ugovor zaključen između tužitelja i tuženika nije ugovor o radu iz čl. 10. Zakona o radu . Pravilno je zaključeno da se u konkretnom slučaju radi o tzv. menadžerskom ugovoru iz čl. 247. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, te da je isti obveznopravne prirode.Tužitelj u reviziji navodi da je drugostupanjski sud prihvatio da se radi o ugovoru o radu iz čl. 10. ZR, međutim drugostupanjski sud je naveo da prijeporni ugovor sadrži između ostalog i elemente ugovora o radu, te jasno i određeno obrazložio stajalište da se radi o obveznopravnom ugovoru, a ne o ugovoru o radu na koje bi se primjenjivale odredbe Zakona o radu. Obzirom da se ne radi o ugovoru o radu iz čl. 10. ZR ne može se niti otkaz toga ugovora ocjenjivati sukladno odredbi čl. 103. ZR u svezi čl. 106. i 107. ZR. Prvostupanjski sudovi su nadalje pravilno primijenili odredbu čl. 17. st. 2. ugovora sklopljenog između tužitelja i tuženika prema kojem se ugovor može tužitelju otkazati bez otpremnine i otkaznog roka jer je nedvojbeno u postupku utvrđeno da su posljednje godine poslovanja ostvareni kod tuženika negativni rezultati. Nižestupanjski sudovi su stoga pravilnom primjenom materijalnog prava odbili tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio poništenje otkaza ugovora o radu, vraćanje na rad i isplatu plaće.

Ništava valutna klauzula kod osiguranja

Prema stavu Vrhovnog suda RH u odluci br Rev-424/2007 u smislu odredbe čl. 918. ZOO, kako je tumači ovaj sud, na temelju pravila logičke interpretacije "zaključivanja od većeg na manje", ništave su i odredbe ugovora koje predviđaju i djelomični, a ne samo potpuni gubitak prava na naknadu ili svotu osiguranja, ako osiguranik ne izvrši svoju obvezu obavještavanja osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja.Djelomični gubitak prava na naknadu postoji i u slučaju kad se ugovori valutna klauzula koja u primjeni ima za posljedicu konverziju svote osiguranja po nepovoljnijem tečaju za osiguranika.Točkom 5. "Klauzule VK-2", za slučaj neizvršenja obveze obavještavanja osiguratelja o nastupu osiguranog slučaja u roku iz točke 4. iste Klauzule, ugovorena je valutna klauzula koja, važeća u vrijeme općepoznate inflacije, ima za posljedicu djelomični gubitak prava na naknadu i to u visini razlike između kunske protuvrijednosti svote osiguranja po tečaju HNB na dan likvidacije štete i kunske protuvrijednosti po tečaju na dan nastanka osiguranog slučaja.Takva valutna klauzula u smislu odredbe čl. 918. ZOO je ništava. Odredba čl. 918. ZOO ograničava slobodu ugovaranja iz čl. 395. st. 2. ZOO u smislu da se ne može ugovoriti "drugi tečaj" nepovoljniji za osiguranika. 

Odgovara: Mićo Ljubenko, dipl. iur

Pitanja šaljite na redakcija@poslovni.hr s napomenom za rubriku savjetnik

Komentirajte prvi

New Report

Close