Zapošljavanje pod posebnim uvjetima za osobe s najtežim oblicima invaliditeta

Autor: Poslovni dnevnik , 29. travanj 2021. u 22:00
Foto: SHUTTERSTOCK

Zapošljavaju one kod kojih je procijenjeno da zbog invaliditeta mogu postići od 30 do 70 posto očekivane radne učinkovitosti.

Pravo osoba s invaliditetom na rad jedno je od temeljnih prava zajamčenih Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, jer isključivo njegova puna realizacija osigurava egzistencijalnu neovisnost, socijalnu integraciju i izjednačavanje osoba s invaliditetom s ostalim članovima društva.

Na putu do pronalaska zaposlenja osobe s invaliditetom se susreću s brojnim predrasudama i preprekama, što u konačnici rezultira niskom stopom njihove zaposlenosti.

Zakonska regulativa predviđa zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te pod posebnim uvjetima, u zaštitnim i integrativnim radionicama.

U Republici Hrvatskoj trenutno djeluje sedam zaštitnih radionica: URIHO, Lada d.o.o., Tekop Nova, DES, Srednja strukovna škola Varaždin, Suvenir Arbor i Hrast – export-Puklavec te sedam integrativnih radionica: Labtex d.o.o., Krokoteks d.o.o., Hedona d.o.o., Znak tišine d.o.o., Ivančica d.d., Veličko d.o.o. i Robin d.o.o..

Većina zaštitnih radionica ima dugogodišnju tradiciju u zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom, dok integrativne radionice predstavljaju relativno novi oblik zaštitnog zapošljavanja, dostupan od 2018. godine.

Zapošljavanjem pod posebnim uvjetima omogućeno je zapošljavanje osoba s najtežim oblicima invaliditeta. Posebni uvjeti zapošljavanja osiguravaju rad na radnom mjestu prilagođenom radnim sposobnostima i potrebama osobe s invaliditetom, stručnu podršku i vodstvo od strane stručnih radnika i radnih instruktora.

Najmanje 40 posto zaposlenih

“Riječ je o gospodarskoj djelatnosti povezanom sa skrbi za opću dobrobit, u kojoj se ostvarena nova vrijednost ne usredotočuje na dobit, već na ostvarivanje društvenih ciljeva (bolju društvenu uključenost različitih marginaliziranih skupina, doprinos razvoju lokalne zajednice, povoljan utjecaj na okoliš).

Integrativne radionice najmanje 75 posto ostvarenog dobitka izdvajaju za povećanje osnovnog kapitala društva ili ga koriste za ulaganje u osnovna sredstva, koja su povezana s obrazovanjem, zapošljavanjem i radom osoba s invaliditetom.

Ona je ustanova ili trgovačko društvo u kojoj je zaposleno više od 40 posto osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Osiguravaju zapošljavanje za osobe kod kojih je procijenjeno da su zapošljive pod posebnim uvjetima, koje zbog invaliditeta mogu postići od 30 do 70 posto očekivane radne učinkovitosti.

Ujedno, integrativne radionice mogu realizirati uvjete za zaštitna radna mjesta za osobe kojima je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđena zapošljivost na zaštitnom radnom mjestu, objašnjavaju iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

Pravna osoba koja želi steći status integrativne radionice mora ispuniti opće uvjete koji definiraju prostor, opremu, stručne radnike, procjenu zapošljivosti osoba s invaliditetom i održivost poslovnog plana.

Mišljenje o ispunjenju uvjeta za ostvarivanje statusa integrativne radionice donosi povjerenstvo Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kojeg čine zaposlenici Zavoda, stručni radnici nadležnog Centra za profesionalnu rehabilitaciju te po potrebi drugi stručnjaci koji posjeduju specifična znanja.

Suglasnost o statusu integrativne radionice temeljem pozitivnog mišljenja Zavoda donosi ministarstvo nadležnom za rad.

Širenje na sve županije

U svrhu razvoja integrativnih radionica te unaprjeđenja uvjeta rada, ZOSI dodjeljuje poticaje i potpore u obliku subvencija plaće za osobe s invaliditetom, sufinanciranja troškova obrazovanja i prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom te posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama.

Uz to, daje i subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te sufinancira troškove prijevoza osoba s invaliditetom i troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora.

“Osnivanje integrativnih radionica znatno je doprinijelo integraciji osoba s invaliditetom u svijet rada te općenito podizanju kvalitete njihovih života. Većina integrativnih radionica osnovana je u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji, stoga težimo osnivanju i u drugim županijama, kako bi se i u ostalim dijelovima Hrvatske postigli pozitivni učinci na području rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom”, poručuju iz ZOSI-ja

Komentirajte prvi

organizator
pod pokroviteljstvom
glavni partner
partneri

New Report

Close