Traže se ulagači za projekte u Istri: Turistička naselja, hotelski smještaj, golf igrališta, stambene zgrade…

Autor: Poslovni.hr , 02. kolovoz 2017. u 10:00
Muzil / Pula, Foto: Duško Marušić / Pixsell

Projekt Muzil, za koji država traži investitore za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i grada Pule, obuhvaća još tri zone.

Agencija za investicije i konkurentnost objavila je novi katalog investicija u energetici, turizmu, industriji, infrastrukturi, socijalnoj skrbi, te u izgradnji luka i uređivanju zemljišta. U katalogu državne agencije nalazi se 46 projekata, od kojih je nekoliko, u sektoru turizma, smješteno u Istarskoj županiji. Dio projekata javnosti je dobro poznat, a neki se, poput turističkog resora na Muzilu, nalaze i u katalogu Centra za konkurentnost 
Hrvatske gospodarske komore.

U katalogu Agencije za investicije i konkuretnost investicija u pulski Muzil podijeljena je u šest zona. To su zona Marie Louise unutar koje je planirana izgradnja dva hotela s maksimalno 750 kreveta i garaža s 200 parkirnih mjesta, dok će sama tvrđava postati vojno-pomorski muzej, zona "Dolina suza", planirana za plažni kompleks i uzletište balona, kao i zona "Utvrda Muzil", predviđena za izgradnju hotelskog smještaja (kapaciteta 550 kreveta), garaže sa 280 parkirnih mjesta, turističkog naselja (kapaciteta 250 kreveta), rezidencijalnog područja i golf igrališta s 18 rupa.

Projekt Muzil, za koji država traži investitore za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i grada Pule, obuhvaća još tri zone. 

Riječ je o zoni Fižela, koja je planirana za zabavni centar i jedriličarski klub, te sportsku luku sa 120 vezova. Tu je i zona Smokvica, planirana za rezidencijalni dio i turističku namjenu s dva hotela (maksimalno 950 kreveta), zona stambene gradnje, aquapark, shopping centar s kino dvoranama, te nekoliko garaža s više od 500 parkirnih mjesta. U ovoj je zoni također predviđena izgradnja dviju marina sa 180, odnosno 200 vezova. Predviđena je i zona Mali Plato, na kojoj je planirana izgradnja kulturno-kongresnog centra i garaže s 200 parkirnih mjesta. 

Turističko naselje u pulskom predjelu Saccorgiana je green-field projekt koji predviđa razvoj novog turističkog kompleksa s izgradnjom hotela i kampa, ukupnih smještajnih kapaciteta do 1.910 kreveta, kategorije četiri- pet zvjezdica, te pratećih ugostiteljsko-zabavnih sadržaja. Ukupna površina obuhvata projekta iznosi 26 hektara zemljišta. Vlasnici zemljišta su Republika Hrvatska i Grad Pula. Projekt je u skladu s 
generalnim urbanističkim planom Pule, a za razvoj projekta postoji obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja područja Saccorgiana. Pomorsko dobro uz područje obuhvata projekta je utvrđeno te upisano u zemljišne knjige. 

Republika Hrvatska će za razvoj ovog projekta objaviti javni natječaj radi odabira najpovoljnijeg investitora. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 80 milijuna eura.

Jedan od projekata za kojeg Agencija za investicije i konkurentnost traži ulagače je i Hidrobaza, bivša vojna nekretnina u Puli od koje se planira načiniti turističko-rekreacijski kompleks. Projekt Hidrobaza uključuje 16,61 hektara zemljišta u turističko-ugostiteljskoj zoni, predviđenoj za izgradnju hotela, turističkog naselja s vilama i kampa. Ukupni 
smještajni kapacitet je 1.200 kreveta, kategorizacije najmanje četiri zvjezdice. 

Komentari (3)
Pogledajte sve

SVE zbetonirajte……..! / mi smo luđaci u svakom slučaju/:

Pa da je barem stavljen i jedan za proizvodnju nečega.

Važno je da je u katalogu. Većina toga je i prošle i preprošle godine bila u katalogu. Ufff, kako nam dobro ide.

New Report

Close