Tko ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć i zašto nije za sve nezaposlene

Autor: Poslovni.hr , 20. ožujak 2023. u 07:23
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Među ranjivim skupinama koje mogu računati na jednokratnu novčanu pomoć iz novog paketa mjera pomoći su i nezaposleni. Ali naknada nije osigurana za sve nezaposlene prijavljene na burzi, već samo za njih oko polovicu. Tko ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć i kakvi su trenutno uvjeti za ostvarivanje prava na redovnu naknadu za nezaposlene?

Osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih u travnju će se isplatiti jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 eura radi ublažavanja posljedica porasta cijena.

Prema procjenama Vlade, pravo na jednokratnu naknadu ostvarit će oko 60.000 osoba. Riječ je o približno polovici od ukupnog broja nezaposlenih, kojih je krajem veljače bilo registrirano 117.985, piše tportal.

Prema odluci Vlade, na novčanu pomoć nemaju pravo osobe koje su svojevoljno dale otkaz ili ga prouzročile svojom krivnjom niti oni koji su jednokatnu naknadu stekli po nekoj drugoj osnovi (korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici socijalne pomoći).

Inače, redovnu mjesečnu naknadu za nezaposlene prima približno svaki peti nezaposleni, odnosno 26.978 osoba ili 22,9 posto od ukupnog broja nezaposlenih.

Koje uvjete trebate zadovoljiti za primanje redovne naknade?

Ostvarivanje prava na redovnu mjesečnu novčanu naknadu regulirano je Zakonom o tržištu rada, a osnovni preduvjet za stjecanje prava je da u trenutku prestanka radnog odnosa imate najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Pravo na naknadu imate samo ako ste dobili otkaz ugovora o radu. Dakle novčanu naknadu nećete dobiti ako je radni odnos prestao vašom krivnjom, voljom ili u sporazumu s poslodavcem (osim ako je sporazum sklopljen na prijedlog poslodavca u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika).

Koji je rok prijave?

Da biste stekli pravo na novčanu naknadu, morate HZZ-u podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa.

Kako se određuje iznos?

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade je prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju (tri cijela mjeseca u kontinuitetu) koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. U osnovicu ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima (npr. za vrijeme bolovanja). Ako se osnovica ne može utvrditi na navedeni način, ona se utvrđuje u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60 posto, a za preostalo vrijeme korištenja 30 posto od osnovice.

Za one koji su primali plaću višu od državnog prosjeka visina naknade ograničena je na način da iznos za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70 posto, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35 posto iznosa prosječne plaće u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Trenutno maksimalna naknada iznosi 706,45 eura mjesečno za prvih 90 dana i 353,23 eura mjesečno za preostalo vrijeme korištenja.

Najniži iznos novčane naknade ovisi o minimalnoj plaći umanjenoj za doprinose za obvezna osiguranja te, ako ste radili u punom radnom vremenu, novčana naknada ne može biti niža od 50 posto iznosa te plaće, odnosno niža od 280 eura.

Koliko dugo se isplaćuje?

Dužina trajanja novčane naknade ovisi o ukupnom vremenu provedenom na radu, u koje se uračunava vrijeme obveznog osiguranja ostvareno na temelju radnog odnosa i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad (bolovanje, rodiljni dopust i sl.). Sukladno navedenom, pravo na novčanu naknadu možete ostvariti u trajanju od 90 do 450 dana.

Za utvrđivanje duljine trajanja prava na novčanu naknadu bitno je i jeste li već koristili novčanu naknadu jer se kod ponovnog stjecanja prava na novčanu naknadu u vrijeme provedeno na radu uračunava samo ono provedeno na radu poslije prestanka posljednjeg utvrđenog prava na naknadu, piše tportal.

Ako ste proveli na radu 32 godine i nedostaje vam do pet godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu, imate pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja ili do stjecanja prava na starosnu mirovinu, odnosno neke druge okolnosti za prestanak prava na novčanu naknadu.

Komentirajte prvi

New Report

Close