Dok Hrvatska čeka stotine milijuna eura: ‘Reforme nisu same sebi cilj, možete računati na našu pomoć’

Autor: Ana Blašković , 06. rujan 2021. u 13:04
Mario Nava, ravnatelj Glavne uprave EK/PD

Uz pomoć Instrumenta za tehničku potporu mogu se poduprijeti i priprema i provedba planova za oporavak i otpornost država članica.

Dok Hrvatska čeka uplatu oko 800 milijuna eura avansa za provedbu refomi iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, u Zagreb je na sastanak u Vladu stiglo izaslanstvo Europske komisije na čelu s glavni ravnatelj glavne uprave Glavne uprave za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) Marijom Navom.

Ključna poruka: reforme nisu same sebi cilj, ali i podsjetnik da će povlačenje 47,5 milijardi kuna na raspolaganju ovisiti o provedbi zacrtanih planova u čemu Hrvatska može računati i na pomoć Komisije.

Danas ste u Zagrebu kako biste razgovarali o mogućnostima korištenja Instrumenta za tehničku potporu. Koji je glavni cilj tog sastanka?

Glavna uprava Europske komisije na čijem sam čelu, podržava države članice u provedbi reformi. Na zahtjev im pružamo potrebno stručno znanje i iskustvo kako bi bolje definirale potrebe za reformama, osmislile nove ili provele planirane programe.

EK je od 2017. pružila stručno znanje i iskustvo kako bi pomogla u pripremi više od 1200 reformskih projekata u 27 država u okviru Programa potpore strukturnim reformama. Od 2021. u okviru Instrumenta za tehničku potporu, njegova nasljednika, EK nastavlja podupirati reforme u nizu područja (od obrazovanja i zdravlja do javnih financija), uključujući zelenu i digitalnu tranziciju. Uz pomoć Instrumenta za tehničku potporu mogu se poduprijeti i priprema i provedba planova za oporavak i otpornost država članica.

U svjetlu dosadašnje dobre suradnje s Hrvatskom, cilj je mojeg posjeta provjeriti što je dosad učinjeno i razgovarati s vlastima o područjima u kojima bismo mogli nastaviti surađivati.

To je ujedno i prilika da razgovaramo o mogućnostima koje pruža novi Instrument za tehničku potporu, saznamo prioritete politika u Hrvatskoj i razmotrimo najbolji način suradnje kako bismo postigli najveći učinak na program reformi u korist hrvatskih i europskih prioriteta.

Koje su ključne poruke koje želite uputiti hrvatskoj Vladi?

Reforma nije sama po sebi cilj. Reforma je sredstvo za postizanje cilja, odnosno boljeg okruženja za poslovanje, otpornijih sustava zdravstvene zaštite, boljeg sustava socijalne skrbi i obrazovanja, boljih usluga namijenjenih građanima, bolje otpornosti u slučaju krize i lakšeg povratka na održivi rast.

Naš je cilj poduprijeti članice kako bi ubrzale provedbu svojih programa reformi i kako bi oni djelovali kao katalizatori i povezali članice, koje onda mogu pomoći jedne drugima dijeleći dostupno stručno znanje i iskustvo. Znamo da provođenje reformi nije jednostavno i zato nudimo svoju pomoć.

Spremni smo poduprijeti članice kako bismo svladali velike izazove povezane s ponovnom izgradnjom gospodarstava nakon pandemije bolesti Covid-19, a u slučaju Hrvatske, i nakon goleme štete izazvane potresima.

Nažalost, to nisu jedini izazovi. Klimatska kriza je i dalje tu. Stoga trebamo ponovno izgraditi svoja gospodarstva na zelen i održiv način. Osim toga, znamo da budućnost postaje sve više digitalna i da moramo uložiti više truda u to područje kako bismo bili uspješni.

Na koji način Glavna uprava za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) može pomoći članicama u reformama?

DG REFORM podupire članice u pogledu praktičnih aspekata reformi, strateškim ili pravnim savjetima, studijama, osposobljavanjem, dijeljenjem najboljih primjera iz prakse ili prisustvom stručnjaka na terenu. Članicama ne osiguravamo novac već stručno znanje i iskustvo.

Kako bi isporučio dogovorene projekte, DG REFORM koristi usluge niza stručnjaka iz nacionalnih tijela, međunarodnih organizacija (uključujući Komisiju) i privatnih konzultantskih poduzeća. Potpora koju pružamo uvijek je prilagođena potrebama pojedine zemlje.

Naša potpora dostupna je svim članicama EU-a i u potpunosti je dobrovoljna – svake se godine mogu prijaviti za potporu u okviru našeg Instrumenta za tehničku potporu, navodeći svoje prioritete i područja politike u kojima im je potrebno stručno znanje i iskustvo.

Članice mogu zatražiti našu potporu u provedbi reformi koje poduzimaju na vlastitu inicijativu ili u okviru drugih inicijativa koje financira EU, primjerice reforme koje su dio planova za oporavak i otpornost. Također, mogu zatražiti potporu za provedbu prava ili prioriteta Unije.

Primjerice, DG REFORM može poduprijeti reforme proračunskih sustava, poboljšanje kvalitete i djelotvornosti nacionalnih pravosudnih sustava, provedbe inicijativa energetske unije, reforme sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ili razvoja tržišta kapitala.

Naša uprava procjenjuje sve prijave na temelju kriterija za odabir i odabire nekoliko projekata za potporu reformama.

Kako ocjenjujete dosadašnju iskorištenost Instrumenta za tehničku potporu u Hrvatskoj. Koji su aktualni projekti?

Hrvatskoj smo od 2016. pomogli s više od 80 reformskih projekata. Ta je brojka među najvišima za jednu državu članicu. Hrvatska je podnijela značajan broj zahtjeva za potporom. Svi su zahtjevi ocijenjeni na temelju kriterija, a za financiranje se odabiru samo zreli i visokokvalitetni zahtjevi koji se natječu sa zahtjevima drugih članica.

Nakon što DG REFORM odabere projekt, ne pruža izravnu financijsku pomoć državama članicama, već s njima surađuje u izradi projekata koji su prilagođeni njihovim potrebama. Tijekom cijelog procesa vodimo računa o tome da naša potpora bude kvalitetna. Dakako da je za uspjeh reformskih projekata ključna nacionalna odgovornost i predanost.

Potpora Hrvatskoj obuhvatila je proteklih godina razna područja, među ostalim upravljanje javnim financijama, javnu upravu, pravosuđe, poslovno okruženje, socijalne usluge, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. U zadnje dvije godine poseban je naglasak bio na upravljanju državnim poduzećima, izazovima u pružanju socijalnih usluga, ERM II, pripremi proračuna i financijskom nadzoru. Do danas je uspješno dovršen velik broj projekata.

Cijela Europa nada se da će Mehanizam za oporavak i otpornost biti dovoljan da Unija izađe iz krize i uskoči na vlak održivog rasta. Koji su po vama ključni izazovi u provedbi nacionalnih planova?

Jedan od ključnih izazova u provedbi reformi jest nezaobilazna uloga učinkovitih javnih nacionalnih i regionalnih uprava. U kriznoj situaciji javne su se uprave morale brzo prilagoditi kako bi našle prave alate i rješenja koja najbolje odgovaraju na potrebe građana. Stoga su nam potrebne učinkovite javne uprave koje mogu brzo uvesti digitalne usluge kao što su e-zdravstvo i digitalno obrazovanje.

Potrebne su nam uprave koje su uspješnije u osmišljavanju i pružanju potpore poduzećima i koje odlučnim zelenim i digitalnim planovima stvaraju temelj za oporavak. Građani su se navikli na digitalne usluge i očekuju istu kvalitetu iz javne uprave kao i iz privatnog sektora.

Neujednačenost administrativnih kapaciteta znači neujednačen oporavak. Instrument tehničke potpore ključni je europski alat za pomoć javnim upravama u osmišljavanju i provedbi reformi. Instrument tehničke potpore može se smatrati i kohezijskom politikom za javne uprave, jačanje administrativnih kapaciteta, provedbu reformi koje pogoduju rastu te stvaranje otpornosti i modernizaciju uprava kako nijedna država članica niti građanin Europe ne bi bio zapostavljen. Isto je tako ključan za provedbu plana oporavka za Europu.

U Hrvatskoj se žestoko kritizirao manjak reformskih ambicija u Vladinom planu, a mnogi se pribojavaju da čak i one u njemu napisane neće zaživjeti zbog manjka političke volje da se uzrujavaju glasači.

Na koji će način EK pratiti i podržavati provedbu reformi?

Mehanizmu za oporavak i otpornost potreban je kontrolni okvir koji mu je prilagođen i proporcionalan jer se radi o programu potrošnje EU-a temeljenom na uspješnosti. Zato će će nacionalni kontrolni sustavi članica služiti kao glavni instrument za zaštitu financijskih interesa Unije. Komisija će uz to primjenjivati i vlastitu kontrolnu strategiju temeljenu na procjeni rizika.

Instrument tehničke potpore može svim državama članicama koje to zatraže pomoći u provedbi planova za oporavak i otpornost. Spremni smo pružati punu potporu provedbi tih planova, a već je više od 20 odobrenih tehničkih projekata povezano s provedbom tih ambicioznih reformi i ulaganja najavljenih u planovima za oporavak i otpornost.

Jedan od ciljeva sastanaka povodom ‘roll outa’ Instrumenta tehničke potpore u Hrvatskoj i drugim državama članicama jest razgovarati o daljnjim oblicima potpore za provedbu planova za oporavak i otpornost. GU REFORM već je pristao pružiti potporu mnogim članicama u izgradnji kapaciteta za praćenje provedbe planova za oporavak i otpornost.

Što preporučujete Vladi u pogledu provedbe reformi i postizanja ciljeva iz nacionalnog plana? Može li Instrument tehničke potpore pomoći u postizanju ključnih etapa i ciljeva?

Provedba planova je ključna, a isplata sredstava ovisit će o uspješnoj provedbi. Komisija će u tome pružati potporu državama članicama.

Nužno je da u fazi provedbe Komisija i Hrvatska nastave vrlo dobru suradnju. Osim toga, ako bilo koja država primijeti da bi mogla kasniti u provedbi ili odstupiti od planirane kvalitete, može se obratiti DG REFORM i zatražiti tehničku potporu za konkretne dijelove, uključujući potporu za postizanje ključnih etapa i ciljeva.

Komentirajte prvi

New Report

Close