Kvotno zapošljavanje sve se više ispunjava stipendiranjem i osiguravanjem prakse

Autor: Poslovni dnevnik , 22. travanj 2021. u 22:00
Foto: Shutterstock

Najzastupljeniji zamjenski način ispunjenja kvotne obveze je ugovor o poslovnoj suradnji sa zaštitnom i integrativnom radionicom.

Od siječnja 2015. godine poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika u Republici Hrvatskoj, obveznici su kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Od ove su obveze izuzeta predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativne i zaštitne radionice, te novoosnovani poslodavci u vremenu uvođenja u rad.

U travnju 2020. godine kvotne obaveze oslobođeni su i poslodavci koji pripadaju sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja.

Aplikacija Nera

Poslodavci obveze s osnove kvotnog zapošljavanja provjeravaju i izvršavaju putem aplikacije Nera. Obveznici kvotnog zapošljavanja dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3 posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju obavljaju.

Obveza kvotnog zapošljavanja može se izvršiti zapošljavanjem osoba s invaliditetom, korištenjem zamjenske kvote, plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom i kombinacijom navedenih načina. Zamjensko zapošljavanje osoba s invaliditetom omogućava poslodavcima da kvotnu obvezu ispune temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, zaštitnom radionicom ili integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom.

Ukupna mjesečna vrijednost ugovora, bez PDV-a, jednaka je najmanje 20 posto minimalne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Obveznik kvotnog zapošljavanja ima mogućnost sklopiti jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom, prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 20 posto minimalne mjesečne plaće u za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

850

kuna iznosi mjesečna naknada po osobi koju poslodavac plaća ako ne ispunjava kvotnu obvezu zapošljavanjem ili na zamjenski način

Poslodavac obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti stipendiranjem osobama s invaliditetom u redovitom obrazovanju. Ukupna visina stipendije treba iznositi najmanje 20 posto propisane minimalne mjesečne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Također, obveznik kvotnog zapošljavanja kvotnu obvezu može ispuniti osiguravanjem prakse učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom, rehabilitanta u sklopu profesionalne rehabilitacije, odnosno ako osigura stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom.

Pritom je bitno navesti, kako se jedna osoba primljena na obavljanje prakse, odnosno na stručno osposobljavanje, priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom.

U praksi je najzastupljeniji zamjenski način ispunjenja kvotne obveze ugovor o poslovnoj suradnji sa zaštitnom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom koje zapošljavaju više od 50 posto osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Uz rast broja integrativnih radnih jedinica i radionica, povećao se i broj pravnih osoba koje zapošljavaju više od 50 posto osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Bilježimo i veći interes za ispunjenje kvotne obveze stipendiranjem, što je svakako potrebno poticati, kao i druge dostupne mogućnosti izvršenja zamjenske kvote.

Prilagoditi se gospodarstvu

Poslodavci koji ne koriste mogućnost ispunjena kvotne obveze zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, obvezni su uplatiti novčanu naknadu.

Novčana naknada za 2021. godinu iznosi 850 kuna mjesečno za svaku osobu koju je obveznik dužan zaposliti. Iznos naknade u ožujku 2020. godine smanjen je s 30 posto na iznos od 20 posto minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Obveznicima kvotnog zapošljavanja koji na ni jedan način ne ispune svoju kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom, Zavod utvrđuje obvezu plaćanja i iznos novčane naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom izdavanjem upravnih rješenja.

U konačnici, ako poslodavac ni tako ne ispuni svoju obavezu, Zavod pokreće postupak prisilne naplate kako bi osigurao ispunjenje zakonom propisane obveze.

Vodeći računa o gospodarskim kretanjima nastoje se identificirati promjene na tržištu rada i prilagoditi sustav kvotne obveze za poslodavce, s krajnjim ciljem razvoja održive strategije zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Komentirajte prvi

organizator
pod pokroviteljstvom
glavni partner
partneri

New Report

Close