Još jedan grad na obali naći će se na plinskoj karti Europe, Ministarstvo gospodarstva planira podići LNG terminal

Autor: Poslovni.hr , 25. svibanj 2022. u 10:27
Foto; Pixabay

LNG terminal neće imati štetne utjecaje na ekološku mrežu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a kroz Upravu za zaštitu prirode, preko Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti, donijelo je Rješenje kojim je planirani zahvat ‘Izgradnja mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i stlačenim prirodnim plinom, Luka Gaženica, Zadar ‘okarakteriziran kao prihvatljiv za ekološku mrežu, što će reći da bi se Zadar uskoro mogao ucrtati na plinsku kartu Jadrana. Rješenje vrijedi četiri godine, a nositelj zahvata je LNG Hrvatska d.o.o. koji kroz tri faze planira izgradnju mjesta za opskrbu plinom u zadarskoj Gaženici, piše portal Pomorac. 

U prvoj fazi gradnje, kako stoji u tekstu zahvata, izgradit će se pristanište za plovila sa pretakačkim rukama i privezom za plovila. Napravit će se jedan spremnik ukapljenog prirodnog plina kapaciteta 3000 kubnih metara, rekondenzacijsko postrojenje, punilišta vagon cisterni s jednim mjestom za prekrcaj, punilišta LNG cisterni i ISO kontejnera sa dva mjesta za prekrcaj te punilišta za vozila pogonjena ukapljenim prirodnim plinom i stlačenim prirodnim plinom sa ukupno četiri prekrcajna mjesta.

U drugoj fazi gradnje, kapacitet skladišta će se podići na 10 500 kubnih metara plina dogradnjom spremnika kapaciteta 7 500 metara kubnih na već postojeće zdanje, napravit će se još jedno prekrcajno mjesto za vagon cisterne te dva za LNG cisterne i ISO kontejnere.

U trećoj i za sada završnoj fazi, kapacitet spremnika planira se podići na 30 000 kubnih metara plina, a postrojenje će biti u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. U planu je i nova trafostanica, upravljačka zgrada plinskog terminala Zadar te nove površine za promet i operaciju teretom uz novi sustav odvodnje i sustav za pročišćavanje otpadnih voda.

Pristanište je predviđeno na Vezu 1 teretne luke Gaženica, a planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže, odnosno točnije govoreći udaljeno je nešto manje od 6 kilometara od istoga. Riječ je području očuvanja značajnom za ptice u Ravnim kotarima koje se klasificira kao POP HR1000024 i spada u područje posebne zaštite od 2013. godine, a sukladno Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/13). Prvotno spomenutim Rješenjem zaključeno je da LNG terminal u Zadru neće imati štetne utjecaje na ekološku mrežu, usprkos stalnoj prisutnosti čovjeka i potencijalnim onečišćenjem bukom. Rješenje, kao takvo, izvršno je u upravnom postupku.

Komentirajte prvi

New Report

Close