LEDO (Ledo d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska LEDO (Ledo d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

(798)
Na temelju članka 22. Statuta društva LEDO, dioničko društvo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, Zagreb, Čavićeva 9 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje poziv dioničarima za
REDOVITU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Redovita godišnja glavna skupština dionič­kog društva LEDO, održat će se u 5. 9. 2006. (utorak) u 13 sati, u prostorijama društva Zvijezda d.d., Zagreb, M. Čavića 1.
II. Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se
Dnevni red:
1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2005. godinu
2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu
3. Izvješće revizora Društva
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2005. godinu
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2005. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad
a) Upravi Društva
b) Nadzornom odboru u vođenju Društva
7. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
9. Imenovanje revizora za poslovanje Društva za 2006. godinu.
III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u registar (knjigu) dionica i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Društva najkasnije sedmog dana pred održavanje Glavne skupštine.
IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osob­no ili preko svojih opunomoćenika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
V. Materijali koji služe kao podloga rasprav­lja­nju u sklopu dnevnog reda dostupni su dioničarima u sjedištu Društva, i to odmah po objavi ovog poziva.
VI. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke 4., 5., 6., odnosno Nadzornog odbora pod točkom 7., 8. i 9.:
Ad 4. Usvajaju se godišnja financijska izvje­šća Društva za 2005. godinu, i to bilanca, račun dobi­ti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku.
Ad 5. Dobit Društva od 34.525.526,59 kn raspoređuje se na način:
1. u zadržanu dobit 34.525.526,59 kn
2. zadržana dobit iz ranijihgodina raspoređuje se
za isplatu dividende 7.705.950,00 kn
Ad 6. Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2005. godini:
a) Upravi Društva
b) Nadzornom odboru Društva.
Ad 7. Opoziva se član Nadzornog odbora Društva, gosp. Mirko Novosel, MBG: 1807949390203, Prečec, Zagrebačka 64.
Ad 8. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se gosp. Tomislav Lučić iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 8, MBG: 0611970330118.
Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata na koji je bio biran član Nadzornog odbora kojemu je uslijed opoziva prestao mandat.
Ad 9. Za revizora poslovanja Društva za 2006. godinu bira se tvrtka Discordia Audit d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

LEDO d.d. Zagreb

"Dragi investitore, greška nije u zvijezdama, niti u dionicama, već u nama samima..."

dali će ova dionica ići u skladu sa Beljem, Konzumom, i Jamnicom ovih dana?
Sretno držateljima!

A svi ližu sve više sladoleda.
Pozdrav

Bez straha, pohlepe i sentimentalnosti.

Bravo LEDO!

Vaš link

"Naucio sam…da dobre prilike nikada nisu izgubljene: netko ce se uvijek posluziti onima koje ti propustis."

“Još četiri tvrtke u društvu izvrsnih Alstom Hrvatska, Esplanade Oleander, Ledo i Zvijezda”

http://www.poslovni.hr/21307.aspx

Je li netko uspio skinuti izvješće sa ZSE da ga stavi na forum?
Ja pokušavam od jutros ali ne ide.

Sramota za burzu koja će uz to postat i jedina burza u RH.[smiley1]

Dobit od 88M kn. Jedno od najboljih izvješća na našim burzama.

Svaka čast.

Pozdrav

Slažem se. Ovo je stvarno impresivno.
EPS 379kn, P/E oko 10. Povećanje prihoda preko 20%, povećanje dobiti, zaduženost ispod 50%, povećanje zaliha cca 15M kuna (iz toga će biti još nešto dobiti). Izgleda da će Todorić ovdje ostvarit onih 100M kuna dobiti, a ne na Belju.

Po ovome stvarno postoji popriličan potencijal.

Ovo je sigurno jedna od dionica koju treba imati u svom portfelju. Pozdrav svim dioničarima Leda 😉

John Galsworthy: Ako ne razmišljaš o budućnosti, ne možeš je ni imati.

Zamjena mjesta…Bahovec i skrbnicki

Vlasnici prvih 10 računa na kojima je ubilježena najveća količina vrijednosnog papira LEDO-R-A
Stanje na dan: 19.01.2007

Naziv vlasnika računa Mjesto
AGROKOR D.D. ZAGREB, HRVATSKA
DOM HOLDING D.D. ZAGREB, HRVATSKA
INVESTCO VRIJEDNOSNICE D.O.O. ZAGREB, HRVATSKA
Skrbnički račun:
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB, HRVATSKA
BAHOVEC SREČKO ZAGLAV (HVAR), HRVATSKA
RADIĆ ANTUN ZAGREB, HRVATSKA
BLAŽEV MIROSLAV ZAGREB, HRVATSKA
DAMJANIĆ LORENCO VRBOSKA, HRVATSKA
Skrbnički račun:
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZAGREB, HRVATSKA
SOKAČ IVAN ZAGREB, HRVATSKA

"Naucio sam…da dobre prilike nikada nisu izgubljene: netko ce se uvijek posluziti onima koje ti propustis."

Naziv vlasnika računa Mjesto
AGROKOR D.D. ZAGREB, HRVATSKA
DOM HOLDING D.D. ZAGREB, HRVATSKA
INVESTCO VRIJEDNOSNICE D.O.O. ZAGREB, HRVATSKA
Skrbnički račun:
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB, HRVATSKA
BAHOVEC SREČKO ZAGLAV (HVAR), HRVATSKA
RADIĆ ANTUN ZAGREB, HRVATSKA
BLAŽEV MIROSLAV ZAGREB, HRVATSKA
DAMJANIĆ LORENCO VRBOSKA, HRVATSKA
Skrbnički račun:
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZAGREB, HRVATSKA
SOKAČ IVAN ZAGREB, HRVATSKA

Bez promjena, danšnji kupac još se ne vidi.[smiley1]

Poslovni, 19.01.2007.

Proizvodni pogoni u četiri države

Ledo je ovom trenutku jedna od hrvatskih tvrtki koje su najjače eksponirane u regiji, a vlastite proizvodne pogone ima u čak četiri države: Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Mađarskoj. Unatrag 12 godina koliko je prošlo otkad ga je preuzeo Agrokor Ledo se preobrazio u prehrambenu tvrtku specijaliziranu za proizvodnju i distribuciju smrznute hrane i sladoleda. Ukupni prihodi za devet mjeseci prošle godine iznosili su 740 milijuna kuna, a dobit poslije oporezivanja bila je viša od 83 milijuna kuna. Prihodi od proizvodnje sladoleda čine 60-ak posto poslovnih prihoda, a ostatak nosi smrznuta hrana osobito riba.

NASTAVAK REGIONALNOG ŠIRENJA ZAGREBAČKOG LEDA

Kupnjom konkurenta Ledo postao tržišni lider i u Crnoj Gori
http://www.poslovni.hr/31596.aspx

New Report

Close