Fundamentalna analiza – FA

Naslovnica Forum Gospodarstvo i financije Fundamentalna analiza Fundamentalna analiza – FA

Dečki,bravo…baš lijepo učim ove financijske pojmove…[proud]

@vorda,

vidim radiš po RiF-ovom kontnom planu. meni je draži onaj RRIF-ov. kod njih su vrijednosna usklađenja na sintetičkim kontima 718-719 i malo drugačije glase. BTW, autori RIF-ovog kontnog plana su Tadijančević, Spajić i Gulin a upravo oni su najviše inzistirali na tome da se revalorizacija dug.imovine knjiži direktno:
klasa-0=povećanje ili smanjenje; klasa 9 (rev.rezerve) povećanje ili smanjenje pod određenim uvjetima.

što se tiče drugog djela tvog upita u revizijama koje sam obavio (neka i među JDD-ima) nisam davao mišljenja već sam obavljao operativu (najviše inventuru) dok su mišljenja davali stariji kolege. inače nerevarolizirana kratkoročna (osobito financijska imovina kod portfelja brokerskih kuća ,banaka i fondova) vuče za sobom negativne porezne repekusije pa i podliježe negativnom revizijskom mišljenju.

inače, nikad mi nisi odgovorio di si, u D&T, Reviziji Zagreb, Reviconu, Remaru, E&Y, KMPG ili PWC-u?
možeš mi odgovoriti i na PM.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Nema tajni. Nisam revizor, samo ekonomist računovodstveno-financijskog usmjerenja.

Pozdrav


Nema tajni. Nisam revizor, samo ekonomist računovodstveno-financijskog usmjerenja. Pozdrav

znači student. dobro znaš za jednog studenta, mogu se postiditi i mnogi današnji računovodstveno-financijski djelatnici. BTW, sad sam ti bar naveo adrese na kojima možeš tražiti i dobiti posao. a i javi mi se na PM ako hoćeš po tom pitanju.[wink]

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Dobro jutro dragi forumaši,
Dobro jutro Vjeko,

kao prvo pozdravljam modificiranje teme Fundamentalna analiza u svrhu da ova tema dobije na kvaliteti i da pomogne bilo kojem forumašu i putniku namjerniku (gostu foruma).
Eto, odlučih da iznesem formule za izračun fundamenata temeljem FI raspoloživih sa stranica ZSE kao i eventulanim izračunima fundamenata poduzetnika temeljem fin.izvještaja vlastitih firmi.
Općemito,izračun i pravilna interpretacija fundamenata ukazuje kako poduzeće diše odnosno kakav mu je bilo na određeni dan te što bi ga moglo čekati u bližoj (a nerijetko i daljoj) budučnosti.
Pa da krenemo,

MCap= ukupan broj dionica x zadnja tržišna cijena dionice poduzeća-ukazuje kolika je tržišna kapitalizacija poduzeća tj.koliko oko zapravo vrijedi na tržištu, knjigov.vrijednost poduteća =book odnosno imovina -obveze društva, većina kvalitetnih poduzeća vrijedi više od booka tj.Mcap je veći od knjig.vrijednosti što znači da kupci dionica plaćaju i dobru pozicioniranost poduzeća, njegove vrijedne ugovore i općenito veću dodanu vrijednost poduzeća
Book Value(Bv)-=Imovina-Obveze
BvPs(Book value per Share)-Ukupan kapital poduzeća/broj svih izlistanih dionica
P/Bv-Zadnja tržišna cijena dionice/knjig.cijena dionice;Omjer trž. i knjig. cijene-što je on manji poduzeće je eventualno podcijenjeno i obrnuto
P/E-Odnostrž.cijene i zarade po dionici=PPS/EPS-što je manji poduzeće je podcj. i obrnuto gdje je:
PPS=trž.cijena dionice(obično zadnja cijena prethodnog trg.dana)
EPS(Equity per Share)-Neto dobit razdoblja (obično za punu godinu)/broj izdanih dionica
ROE(Return on Eqiuty)-rentabilnost kapitala=Neto dobit/Ukupni kapital poduzeća-što je koeficijent u % veći, poduzeće je rentabilnije i obrnuto=neto dobit(Pf)/Ukupan kapital(Eq)
ROA=(Return on Assets)-rentabilnost imovine=Neto dobit/Ukupna Aktiva-interpretacija također kao i kod ROE
P/S(Odnos trž.cijene i prihoda od prodaje)-Mcap/prihodi od prodaje iz RDG-a poduzeća-ukoliko je manji dionicas je podcjenjena i obrnuto
EqRt-(Equity Ratio)-udio vlastitog kapitala u pasivi=ukupni kapital i rezerve/ukupna pasiva-kod ovog pokazatelja bite su odrednice sektora-tako npr. banke imaju manji omjer vl.kapitala u pasivi dok primjerice proizvodna poduzeća imaju veći itd..
Working Capital-radni kapital=kartkotrajna imovina-kratkoročne obveze
Current ratio-tekuća likvidnost-kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze
Operating Profit Margin-stopa dobiti iz osn.djelatnosti-dobit iz osn.djelatnosti/poslovni prihodi
Neto profitna marža-Neto dobit/prihodi od prodaje

Zaboljele me ruke od tipkanja.
Eto, za sada sam odlučio iznjeti ove formule za izračune bitnih fundamentalnih pokazatelja iako ih ima još podosta. Važno je napomenuti da se, prema nekim primjerima iz prakse za izračun fundamenata koristi broj svih dionica, redovnih i preferencijalnih (primjer Adrisa) dok se nerijetko u literauturi spominju samo redovne dionice.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Samo jedna molba.
Bilo bi šteta da sav kvalitetan sadržaj ostane samo u ovoj jednoj temi, kad već imamo cijeli potforum.
Zato predlažem da se za različite stvari otvaraju različite nove teme. Tako će i drugi korisnici lakše pronaći točno ono pitanje fundamentalne analize koji traže[smiley][smiley][smiley]

Slaven Andrašić, Poslovni dnevnik

@PD web,

može onda, molim te, premijesti ovaj moj zadnji post u podtemu Fundamentalni pokazatelji-Izračun i Interpretacija

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Vidim da ste sami ponovno postaliU

Zahvaljujem[thumbsup]

Slaven Andrašić, Poslovni dnevnik

Evo kratko pojašnjenje vezano za vrijednosna usklađenja i ispravke vrijednosti.

Dakle, kao što je navedeno u kontnom planu vrijednosno se usklađuje cjelokupna dugotrajna i kratkotrajna imovina.
Prema našem Zakonu o računovodstvu dionička društva koja kotiraju na burzi su obvezna svoje financijske izvještaje sastavljati prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, a oni pak INZISTIRAJU da se sve stavke imovine, obveza i kapitala vrednuju po FER vrijednosti. Samim time potrebno je konstantno procjenjivati i usklađivati vrijednost imovine. Drugo pitanje je jesu li ta vrijednosna usklađenja porezna priznata. Dakle, u računovodstvene svrhe trošak postoji, ali ne i za porezne (ovisi o kojem se usklađenju radi). Ako hoćete znati više recite gdje da vam ispostavim fakturu [smiley]

Greškom sam poslao poruku prije nego sam završio odgovor.

Evo još i pojašnjenje pojma ISPRAVKA VRIJEDNOSTI.

Dakle, ispravak vrijednosti primjerice kod dugotrajne materijalne imovine je ništa drugo nego akumulirana amortizacija. Da pojasnimo – amortizacija se knjiži u razredu 4 na dugovnoj strani, a protustavka je na potražnoj strani konta ispravka vrijednosti te konkretne imovine. Konto ispravka vrijedosti se zatvara prilikom isknjiženja te imovine ili prilikom otuđenja.

Kako se može manipulirati financijskim izvještajima, kako zavarati korisnike eksternih izvještaja i kako odgoditi poreznu obvezu prema državi…. e za to ćete ipak trebati pročitati koju knjigicu.

Pozdrav

@Marioo

Dakle, kao što je navedeno u kontnom planu vrijednosno se usklađuje cjelokupna dugotrajna i kratkotrajna imovina
slažem se Mario, kao što sam naveo vrijednosnim usklađenjima sukladno MRS-evima i MSFI-ijevima vrijednosnim usklađenjima podliježa sva: dugotrajna i kratkotrajna imovina.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Kako se sva pitanja ne bi otvarala u ovom threadu i kako bi potaknuli korisnike da za svaku temu otvore novi thread, zaključavam ovaj (bar privremeno). Ovaj thread je odslužio svoje na “Tržištu kapitala – Hrvatska”, sada imamo cijeli potforum.

Slaven Andrašić, Poslovni dnevnik

New Report

Close