Fundamentalna analiza – FA

Naslovnica Forum Gospodarstvo i financije Fundamentalna analiza Fundamentalna analiza – FA

U FI “promjena glavnice” što su to “revalorizacijska ulaganja” i što spada pod to?

http://besplatnisavjetizapoduzetnike.blogspot.com/


Jel mi može netko objasnit što znači stavka u računu dobiti i gubitka “Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti” , što spada pod to? Isto tako što spada u “Ostali prihodi iz osnovne djelatnosti”?

[color=blue]Odgovor:
“Svi prihodi i rashodi koji nisu vezani uz sam proizvod.”[/color]

Mozes mi reci neke primjere za takve prihode i rashode?
Zar takvi prihodi ne ulaze pod izvanredne ili pod financijske?

http://besplatnisavjetizapoduzetnike.blogspot.com/

E da!
Ljudi, još sam se nešto sjetio.
Iako sam u tablici računao vrijednost 20 % od ukupnog broja dionica, što ipak nije prava mjera jer taj broj treba umanjiiti za trezorske dionice a potom vidjeti koliki je free float za pojdinu dionicu, činjenica je da ako 20 % svih dionica ne prelazi vrijednost od 200 M kuna, sigurno tu vrijednost neće prelaziti niti ako neka dionica ima manje od 20 %svojih dionica u free flaotu.
Dakle, iako je moj izračun iz tablice neprecizan, on logički nije krivo postavljen!!!!!

Eto, toliko od mene! [proud]

La vita e bella!

Ostali rashodi (isto vrijedi i za prihode). Ibidem: Ferdo Spajić, POK.

U ovu kategoriju rashoda uključeni su rashodi povezani u pravili, s redvnim aktivnostima. ali se zbog uzroka i vremena nastanka odvajaju od rashoda koji su izravno povezani s prodajom proizvoda, robe i obavljanjem usluga. To su rashodi i prihodi koji nastaju uzgredno uz redovne aktivnosti trg.društva. To su: otpisi zaliha, nekretnina, postrojenja i opreme do nadoknadivog iznosa, otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme, obustavljano poslovanje, podmirenja sudskih sporova.
Nadam se da je sada sve jasno. BTW, po revidiranom MRS-u 1 termin Izvanredan ne bi se smio više koristit u prezentaciji FI iako se još uvijek koristi kod nas.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 


kad radimo analizu tvrtke koje imaju p-a i r-a dionice kako računamo mcap i pokazatelje? evo npr. jel mcap samo r-a il obje skupa il što kako i zašto ak me ko skužio? fala [smiley]

Sa cjelokupnim brojem dionica i R-A i P-A

Primjer ADRS – uzmi njihovo financijsko izvješće za 2006.
Imaš R-A dionica 9.615.900
Imaš P-A dionica 6.784.100
Ukupno dionica: 16.204.550 (oduzet trezor)
Radi provjere izračunaj EPS na temelju toga, znači neto dobit podijeli sa 16.204.550 i dobiješ da je EPs za 2006 37,7 što je točno onoliko koliko su oni sami naveli u izvještaju pod sheetom Tablica_f

Broj P-A i cijena povlaštenih dionica je bitna kod izračuna EV (enterprise valuea) i svih pokazatelja koji proizlaze iz EV.

"Čovjek je nezasitna životinja."


U FI “promjena glavnice” što su to “revalorizacijska ulaganja” i što spada pod to?

promjena glavnice u FI podrazumijeva svaku promjenu na kapitalu poduzeća.revlorizacijske pričuve služe poduzeću za mnoge stvari poput primjerice pokrića gubitaka iz poslovanja, a iz revolirazacijskih pričvuvi može se povećati i tem.kapital društva kao i otkupiti trezorske dionice. nisam posve siguran ali to bi se valjda smatralo revalorizacijskim ulaganjima.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 


U FI “promjena glavnice” što su to “revalorizacijska ulaganja” i što spada pod to?

Mislim da to ne postoji. Postoji samo REVALORIZACIJA ulaganja.

Pozdrav

Nastavak …

Odnosi se uglavnom na revalorizaciju dugoročnih financijskih ulaganja (dionice itd.). Znači, u slučaju da tržišna vrijednost znatno premašuje početnu vrijednost ulaganja u vrijednosne papire potrebno je, a i poželjno, izvršiti revalorizaciju ulaganja.

Pozdrav


Nastavak … Odnosi se uglavnom na revalorizaciju dugoročnih financijskih ulaganja (dionice itd.). Znači, u slučaju da tržišna vrijednost znatno premašuje početnu vrijednost ulaganja u vrijednosne papire potrebno je, a i poželjno, izvršiti revalorizaciju ulaganja. Pozdrav

dobro si napisao međutim:
FYI, revalorizacija se može raditi i kod kratkoročnih financijskih ulaganja po fer vrijednosti kroz RDG i ne samo ako premašuje već i ako padne vrijednost ulaganja na način da se razlika između početnog uloga ili od zadnje revalorizacije prenese u prihod odnosno rashod u izvještaj o dobiti (RDG).
kod dugorotrajne financijske imovine ona se ,sukladno MRS-u 39, priznaje direktno kroz glavnicu u stavku revalorazicijske rezerve.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Negativna revalorizacije ili vrijednosno usklađivanje?


Negativna revalorizacije ili vrijednosno usklađivanje?

pojmovi su vrlo slični međutim pojam vrijednosno usklađenje koristi se više za nenaplaćena potraživanja kao i za zalihe dok se revalorizacija koristi kad je riječ o imovini. ona može biti i negativna ako vrijednost imovine padne na određeni dan. ja taj pojam uvijek koristim kad je riječ o imovini, osobito u financijskoj imovini(izuzev potraživanja). hrvatska riječ jest ispravak vrijednosti i na taj termin se često može naići.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Meni ispravak vrijednosti više liči na otpis, a vrijednosno usklađivanje na ovo:

vorda, 21.12.2007. u 22:04
74 VRIJEDNOSNA USKLAÐIVANJA (UMANJENJA IMOVINE)
740 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) dugotrajne nematerijalne i materijalne imo­vine
741 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) dugoročne financijske imovine
742 Vrijednosno usklađivanje dugoročnih potraživanja
743 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha sirovina materijala, rezervnih dijelova, inventara, ambalaže i auto guma
744 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha nedovršenih pro­iz­voda, polu­pro­izvoda i gotovih proizvoda
745 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) robe
746 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) vrijednosnih papira
747 Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja
748 Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) kratkoročne financijske imovine

Ne želim biti dosadan, ali zbog kvalitete teme … jesi li ikada dao negativno revizorsko mišljenje nekome tko nije napravio revalorizaciju kratkoročne imovine?

New Report

Close