Ovo pravilo je jako važno u EU projektima

Autor: Ariana Vela , 29. studeni 2012. u 09:06
Ilustracija

Dodjela bespovratnih sredstava u okviru grant shema iz programa IPA, ali i drugih programa, znači primjenu pravila „de minimis“.

Dodjela bespovratnih sredstava u okviru grant shema iz programa IPA, ali i drugih programa, znači primjenu strogog pravila pod nazivom „de minimis“. Ovo pravilo temelji se na presumpciji da u većini slučajeva mali iznosi državnih potpora ne utječu na trgovinu i konkurenciju između država članica Europske unije pa su stoga takve potpore i dopuštene.

Sukladno navedenom pravilu, ukupna vrijednost pomoći dodijeljene tvrtki ne smije prijeći iznos od 200.000 eura neto u periodu od tri financijske godine, a navedeni se iznos smanjuje na 100.000 eura za one tvrtke koje djeluju u cestovno-prometnom sektoru.

Pravilo se ne primjenjuje na poduzetnike u sektorima ribarstva i akvakulture te u sektoru proizvodnje ugljena i primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, zbog čega je u komponenti V IPA programa moguće dobiti potpore u većem iznosu.

Također, tvrtke u poteškoćama nisu obuhvaćene Uredbom koja regulira de minimis potpore, ali one će, zbog negativnih financijskih i drugih pokazatelja, teško konkurirati za bespovratna sredstva EU pa im stoga ograničenja koja ovo pravilo nameće nisu toliko relevantna.

Tvrtke često zaboravljaju da se ovo pravilo ne odnosi isključivo na bespovratna sredstva EU, nego i na sve ostale potpore male vrijednosti koje dodjeljuju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Tako pod de minimis pravilo potpadaju i potpore iz Poduzetničkog impulsa, stoga je izuzetno važno da tvrtke obrate pozorost na ukupan iznos potpora male vrijednosti koje su im isplaćene u razdoblju od tri godine kako ne bi izgubile pravo na druge potpore.

Na primjer: Ukoliko je tvrtka prijavila projekt na prvi natječaj iz IPA komponente IIIc i zatražila iznos od 150.000 eura, mora dobro razmisliti koliki će iznos sredstava tražiti ukoliko se odluči prijaviti za potporu iz Poduzetničkog impulsa jer ne smije prekoračiti iznos od 200.000 eura u tri kalendarske godine kako ne bi automatski izgubila pravo na korištenje tih sredstava.

U slučaju da traženi iznos prelazi 200.000 eura, prijavitelj će automatski biti isključen iz procedure te neće imati mogućnosti korigirati, odnosno smanjiti zatraženi iznos. Upravo je zbog ovog pravila nužno, prilikom prijave za potpore male vrijednosti, ispuniti istoimeni obrazac za period od tri kalendarske godine koji se dostavlja zajedno s projektnom dokumentacijom.

U obrascu je potrebno navesti iznos potpore, tijelo koje ju je dodijelilo, datum uplate sredstava i podatke podnositelja zahtjeva, uključujući pečat i potpis, pri čemu postoji velika odgovornost osoba nadležnih za financijska pitanja tvrtki koje moraju voditi evidenciju o zaprimljenim potporama male vrijednosti.

Posjetite prvi hrvatski portal o EU fondovima – EU PROJEKTI INFO, i saznajte sve o EU fondovima (www.eu-projekti.info)!

Komentirajte prvi

New Report

Close