Pitanje: odgovor

Autor: Poslovni.hr , 14. ožujak 2012. u 22:00

Dobila sam presudu za plaćanje TV pretplate od 1. veljače do 1. lipnja 2004. u iznosu od po 56 kuna mjesečno. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 289 kn sa zakonskim zateznim kamatama do 31. prosinca 2007., a od 1. siječnja 2008. pa nadalje po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za petpostotnih poena na navedene iznose te u dijelu kojim je naloženo tužitelju iznos od 405,60 na ime troškova ovršnog postupka, sve u roku od 8 dana. Molim Vas za točan obračun iznosa koji je potrebno uplatiti.

Uredbom o visini stope zatezne kamate, počevši od 1. srpnja 2002., propisana je zatezna kamata po stopi od 15% godišnje. Visina zatezne kamate od 1. siječnja 2008. regulirana je Zakonom o obveznim odnosima kojim je propisano da se visina zateznih kamata utvrđuje za svako polugodište tako da se eskontna stopa HNB-a, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uveća za 8-postotnih bodova za trgovačke ugovore i ugovore između trgovca i osobe javnog prava. Za sve ostale odnose eskontna stopa HNB-a povećava se za 5-postotnih poena. Za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2011. eskontna stopa HNB-a iznosila je 9%, a nakon navedenog datuma 7%. Iz navedenog proizlazi da je u Vašem slučaju potrebno koristiti sljedeće stope zateznih kamata: do 31. 12. 2007. 15%, od 1. 1. 2008. do 30. 6. 2011. 14%, od 1. 7. 2011. do danas 12%. Uzimajući u obzir stope zateznih kamata, iznose pet računa od 56 kuna te navedene datume kao datume dospijeća računa ukupan iznos za obračun kamata iznosi 280 kuna. Za isplatu na današnji dan ukupna zatezna kamata iznosi 317,70 kuna. Pretpostavljam da je i po troškovima ovršnog postupka potrebno izvršiti plaćanje zatezne kamate do trenutka isplate, međutim kako u upitu niste naveli datum od kojeg je potrebno obračunati zateznu kamatu, nisam u mogućnosti utvrditi o kojem je iznosu riječ.

Komentirajte prvi

New Report

Close