Vlatka Sakar

Vlatka Sakar

Vlasnica vještačkog društva Trening centar

Naučite kako nastaje bilanca

Konta imaju svoj naziv, npr. novac na žiro računu, ili potraživanja od kupaca, ili obveze prema dobavljačima, ili trošak telefona, ili prihod od prodaje na domaćem tržištu i slično.

Bilanca je proizvod računovodstvenog sustava. Trgovačka društva bilježe poslovne događaje sustavom dvojnog knjigovodstva.

To znači da se u računovodstvu svaka poslovna transakcija bilježi s dva broja kombinirajući četiri osnovne grupe događaja i to: imovinu, izvore te imovine (vlasnički i nevlasnički/tuđi), rashode i prihode.Budući da imovina i rashodi imaju isti predznak (u apstraktnom su prikazu oni lijevo), a izvori i prihodi imaju također isti, ali suprotan predznak (u apstraktnom su prikazu oni desno), dvojno knjigovodstvo u svakom trenutku daje prikaz: imovina + rashodi = izvori + prihodi.U tabeli 1 prikazano je kako se u računovodstvu evidentira šest različitih poslovnih događaja. Svaki je događaj prikazan s dvije brojke ((6 događaja = 12 brojki) u drugom redu drugačijom bojom. Ukupni iznos "lijevih stavki" je 570 kao što je to i ukupni iznos "desnih stavaka" (350 + 220 = 320 + 250   =   570=570).
 

Mnogobrojna konta
U računovodstvu se tijekom godine bilježi stotine tisuća ili čak milijuna transakcija koje daju dvostruki broj brojki, a raspoređene su na mnogobrojna "konta", odnosno grupirane su po kriteriju vrste zapisa (razne vrste imovine, izvora, rashoda i prihoda). Konta imaju svoj naziv npr. novac na žiro računu, ili potraživanja od kupaca, ili obveze prema dobavljačima, ili trošak telefona, ili prihod od prodaje na domaćem tržištu i sl. Konta imaju i svoj broj (kod) koji u Republici Hrvatskoj računovodstvena funkcija određuje slobodno, za razliku od nekih zemalja koje propisuju brojeve i nazive konta. Unatoč slobodi dodjeljivanja brojeva konta, najčešće se upotrebljava stari kontni plan, iz vremena socijalizma, u kojem novčana sredstva na kontu počinju brojkom 100, potraživanja od kupaca sa 120, obveze prema dobavljačima s 220, troškovi sa 4, prihodi sa 7, a kapital s 9. 
 

Financijski izvještaji
Iz gornjeg računovodstva i gomile brojki nastaju, kao sažetak, financijski izvještaji, zbrajanjem i grupiranjem istovjetnih stavki i to u bilo kojem trenutku (godišnje ili češće, čak i mjesečno). U Tabeli 2 prikazano je kako bi temeljem ranijeg primjera (Tabela 1) izgledali financijski izvještaji Račun dobiti i gubitka (prikaz uspješnosti poduzeća) i bilanca (pregled stanja i obveza na određeni dan uključujući i razliku prihoda i rashoda koja se također smatra izvorom financiranja). Dan je sažeti kao i detaljniji te okomiti prikaz. Ove izvještaje možemo interpretirati na sljedeći način: Društvo iz primjera ima 350 tisuća kn različitih vrsta imovine. Da ode u likvidaciju i da unovči svu tu imovinu, dobavljačima bi bilo isplaćeno 320 tisuća kuna, a vlasniku bi ostalo samo 30 tisuća kuna. Dakle izvori imovine pokazuju komu zapravo suštinski pripada imovina. Da kupujete ovo društvo, koliko biste bili spremni platiti - 350 tisuća, ili 30 tisuća. Kupnjom društva dobivate 350 tisuća imovine, ali i 320 tisuća duga dobavljačima. Dakle, vama ostaje samo 30 tisuća, pa bi toliko bili voljni i platiti. 
 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!