Iz Siska u Zagreb ipak tunelom ispod zagrebačkoga ranžirnog kolodvora

Prihvaćeno je novo rješenje južnog ulaska u Zagreb produženjem Sarajevske ulice i izgradnjom novog čvora Buzin

Programom građenja autocesta Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2008. godine Autocesta Zagreb - Sisak uvrštena je među prioritetne pravce. Postojeća državna cesta koja spaja Zagreb i Sisak ne zadovoljava potrebe suvremenog prometa pa će se novom autocestom A11 povezati najznačajnija gospodarska središta u ovom djelu Hrvatske.
“Da bi se sagradila nova autocesta, koristit će se najpovoljnije prirodne mogućnosti za vođenje nove suvremene prometnice”, rekao nam je na početku razgovora o gradnji Autoceste Zagreb - Sisak, Mario Crnjak, predsjednik uprave Hrvatskih autocesta d.o.o. Trasa duga 47,5 km počinje na obilaznici Zagreba u čvorištu Jakuševec, a završava spojem na postojeću državnu cestu D37 Sisak - Petrinja. Odabir trase izvršen je na temelju iscrpnih prostorno-prometnih analiza. Prometnica je smještena unutar koridora predviđenog prostornim planovima Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Izuzetak je prvi dio trase južno od Zagreba, dug oko četiri kilometara, koji je izmješten iz koridora predviđenog važećim Prostornim planom. Izmjena Prostornog plana za ovaj dio trase je u tijeku.

Nova trasa
Na našu primjedbu zašto je izmijenjena trasa, naš sugovornik Mario Crnjak kaže da je trasa autoceste A11 po starom prostornom planu bila postavljena sjeveroistočno od naselja Zapruđe, sjeverno od Jakuševca i južno od Save i izlazila bi na spoj Držićeve i Sarajevske avenije, sjeverozapadno od vojarne. Stručne analize pokazale su da se problem ulaska autoceste iz smjera Siska i Velike Gorice u Zagreb može riješiti kvalitetnije, pa je na inicijativu Hrvatskih autocesta tijekom 2005. organizirano nekoliko radnih sastanaka s nadležnim institucijama. U studenom 2005. prihvaćeno je novo rješenje ulaska u Zagreb produženjem Sarajevske ulice i izgradnjom novog čvora Buzin. Dakle, nova trasa ide sukladno sporazumu potpisanom između grada Zagreba, grada Velike Gorice, Zagrebačke županije, Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta. Prolazi između naselja Buzin i Velike Mlake do novog čvora Jakuševec, tj. križanja s autocestom Bregana - Zagreb - Lipovac, potom se vodi ispod zapadnoga kraka ranžirnoga kolodvora do početka Sarajevske ulice. Dakle, novi južni ulaz u Zagreb u duljini od oko 1,3 kilometra podrazumijeva prolaz ispod ranžirnoga kolodvora, pa će se tu graditi tunel dužine oko 500 metara za puni profil autoceste. Radit će se i čvor Velika Mlaka, a s nove će se trase autoceste servisirati poslovne zone u Velikoj Mlaki i Buzinu. Također će se raditi novi čvor Buzin, pomaknut oko 2,5 kilometra zapadno od prije predviđenog čvora Jakuševec. Čvor Buzin se sada nalazi na području produžetka avenije Većeslava Holjevca do autoceste Bregana - Zagreb - Lipovac. Na tom mjestu spaja se i sadašnja prometnica koja vodi prema aerodromu i sjevernom ulazu u Veliku Goricu. Osim toga, Velika Gorica će biti spojena sa Zagrebom i istočnom obilaznicom Velike Gorice, koja će se čvorem Kosnica na križanju s autocestom Bregana - Zagreb - Lipovac spojiti na Domovinski most preko Save na Žitnjaku.


Tri dionice
Autocesta Zagreb - Sisak, koja je ukupno duga 47,5 km, podijeljena je na dionice prema glavnim spojevima na postojeću mrežu državnih cesta u blizini gradova i naselja. Predviđene su tri dionice. Prva se gradi dionica Jakuševec - Velika Gorica jug, duga 9,5 km, čiji je dovršetak planiran za listopad 2007. Slijedi dionica Velika Gorica jug - Lekenik, duga 20,2 km, čiji je dovršetak predviđen za prosinac 2008. godine. Posljednja dionica, Lekenik - Mošćenica, duljine 17,8 km treba biti dovršena iza 2008. godine.
Koji su radovi u tijeku, što je sve do sada napravljeno? “U skladu s navedenom izmjenom prve dionice Jakuševec - Velika Gorica jug predan je zahtjev za načelnu građevinsku dozvolu još u studenom prošle godine”, kaže Mario Crnjak i dodaje da su završena prethodna arheološka istraživanja za tu dionicu, a zaštitna arheološka istraživanja su u tijeku. Za izmještanje postojećih instalacija na navedenoj dionici raspisan je natječaj pa se očekuje skori početak radova. Parcelacijski elaborati za otkup zemljišta su u završnoj fazi izrade. Parcelama kojima će izgradnjom autoceste biti onemogućen dosadašnji pristup osigurat će se izgradnja prilaznih, odnosno paralelnih puteva uz trup autoceste.

Uz 17 mostova i vijadukt od 815 metara

Ukupna dužina autoceste je 47,5 kilometara.
Sva križanja autoceste s postojećom prometnom mrežom bit će denivelirana, a spojevi s autocestom mogući su samo u čvorištima: Jakuševec, Velika Mlaka, Velika Gorica jug, Buševec, Lekenik, Sisak i Mošćenica.
Autocesta će imati dva kolnika odvojena razdjelnim pojasom. Svaki kolnik ima po dvije vozne trake i zaustavnu traku.
Ukupna širina poprečnog presjeka autoceste iznosi 28,40 metara.
Predviđen je zatvoren sustav naplate cestarine osim na prvoj dionici Jakuševec - Velika Gorica jug, koja ima status zagrebačke obilaznice (prigradske prometnice, kao i spojevi gradova Samobora i Zaprešića) kod mjesta Samobor i Zaprešić.
U sklopu nove autoceste bit će izgrađeno 17 mostova, 5 vijadukata, 20 nadvožnjaka, 7 podvožnjaka i 17 propusta.
Značajniji objekti na trasi su: most preko kanala Sava - Odra, most preko Kupe, vijadukt duljine 815 m, tunel dug oko 500 metara ispod ranžirnog kolodvora.
U naseljima je predviđena izvedba sustava zaštite od buke.
Zbog zaštite okoliša uz najveći dio trase izvesti će se vodonepropusni sustav za odvodnju oborinskih voda, kao i niz separatora.
Uz trasu je predviđen uslužni objekt s benzinskom postajom i restoranom.

Cijena prve poddionice 150 milijuna kuna

U prosincu 2005. raspisan je natječaj za izvođenje građevinskih radova od Hrašća Turopoljskog do čvorišta Velika Gorica jug, na prvoj dionici Autoceste Zagreb - Sisak. Natječaj se odnosi na izvedbu dionice duge oko 4 km, čvorišta Velika Gorica - jug i kompletnoga cestovnog raspleta, kao i svih cestovnih veza za Veliku Goricu. Radovi će početi odmah nakon provedbe natječajnog postupka u veljači ove godine. Za gradnju autoceste dalje prema Zagrebu natječaj će biti raspisan u lipnju ove godine, napomenuo je naš sugovornik Mario Crnjak, te na kraju objasnio i financijsku konstrukciju autoceste, rekavši da je planirana cijena izgradnje prve poddionice oko 150 milijuna kuna, a ukupne dionice Jakuševec - Velika Gorica duljine 9,5 km oko 328 milijuna kuna. Procijenjena vrijednost gradnje daljnje dionice od čvorišta Velika Gorica jug do Lekenika je oko 586 milijuna kuna i trebala bi biti dovršena do konca 2008.

Komentari (3)
 • oki
  oki 21:35 17.2.2006.

  Neobično je da oko Zagreba postoji obilaznica a samo su tri spoja iz grada na obilaznicu. Posebno je zgodan spoj obilaznice i izlaza Zagreb zapad, odnosno izlaz prema Ljubljani. Nije moguće skrenuti na izlaz Rakitje sa zaobilaznice. Također nije moguće iz smjera Ljubljane izaći sa zaobilaznice prema Ježdovcu, Rakitju i Keretincu (iako postoji sptari spoj, ali nije u funkciji). To čini velike probleme stanovništvu ali i tvrtkama (Tempo, Scania, Pliva Kerestinec, cijelo Lučko). Možda bi i na tome trebalo poraditi

 • plant
  plant 13:03 17.2.2006.

  kako bi ti zaobišao oko ranžiranog kolodvora?? ovo je najbolje moguće rješenje

 • ozapa
  ozapa 11:36 17.2.2006.

  Ova autocesta je definitivno potrebna, ali graditi tunel (tamo gdje ga se može zaobići) je, po mome, luksuz.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve