Potpore za uređenje lokvi, za cvjetne trake na oranicama i dobru kondiciju krava

Ekološka poljoprivreda posebno se potiče, uz uvjet minimalne površine od 0,25 hektara/FOTOLIA Ekološka poljoprivreda posebno se potiče, uz uvjet minimalne površine od 0,25 hektara/FOTOLIA

Izdvojili smo neke od aktivnosti iz poglavlja o agro-okolišu i klimi te dobrobiti životinja, za koje će ubuduće na selu moći dobiti potpore, ali će morati poštivati detaljno propisane uvjete poslovanja.

U novom programu razvoja ruralnih područja tijekom sljedećih sedam godina sukladno standardima koje nalaže Europska unija, a o kojem javna rasprava traje do kraja travnja, dva poglavlja govore o agro-okolišu i klimi gdje su navedene 22 podmjere, dok je dobrobit životinja razrađena kroz 23 podmjere.

S obje liste izdvojili smo tek nekoliko podmjera iz kojih se iščitava za što sve već od 2014. hrvatski poljoprivrednici mogu dobiti dodatne potpore, naravno ako poštuju propisane uvjete. Godišnja potpora daje se po jedinici površine ili grlu/kljunu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta. Radi se o nizu novih mogućnosti koje, međutim, na prvi pogled izgledaju pomalo nevjerojatno.Potpore će tako moći dobiti gospodarstva koja kontinuirano koriste poljoprivredno zemljište na terenima s nagibom 7-15 posto, kako bi im se nadoknadili troškovi koji opterećuju proizvodnju u takvim uvjetima. Na listi je i uspostava novih terasastih nasada, kao i obnova postojećih čiji je prosječni nagib jednak ili veći od devet posto. Potporu donosi i uspostava vjetrozaštitnih pojaseva, posebno u područjima s udarima bure koja u priobalju i na otocima uzrokuje eolsku eroziju na biljnim kulturama.

Uvjet je da se kod podizanja zaštitnog pojasa - drvoreda, sade zavičajne vrste drveća, a s stabla moraju biti okomita prema smjeru vjetra. Kod jednorednog pojasa gustoća sadnje je 1-1,5 metara, kod dvorednog ima cik-cak oblik, dok najmanja udaljenost vjetrozaštitnog pojasa iznosi 150 metara.Očuvanje i revitalizacija voćnjaka i vinograda također donose potpore uz uvjet da minimalno 80 posto nasada čine tradicijske sorte. Očuvanje prirodnih travnjaka bogatih vrstama, te posebno krških travnjaka, donosit će također dodatne potpore, uz uvjet da se ne koriste mineralna gnojiva i zaštitna sredstva te obvezno vodi dnevnik ispaše, a po jednom hektaru dozvoljena je brojnost stočnog fonda od maksimalno jednog grla. Kod održavanja lokvi  uvjet je pak da u radijusu od pet metara mora biti prirodna vegetacija kao zaštitna zona dok se drvenasto bilje smije razvijati samo na južnoj strani lokve kao zaštita prekomjernog zagrijavanja i isušivanja, a jednom u tri godine obveza vlasnika je očistiti dno lokve. Uspostava cvjetnih traka na oranicama i trajnim nasadima je od minimalno pet vrsta poljskog cvijeća; na oranicama širina trake je dva, na trajnim nasadima 1,5 metar, a donosit će dodatnu potporu vlasnicima uz uvjet da ne koriste pesticide i sintetička mineralna gnojiva.

Ekološka poljoprivreda posebno je naglašena uz uvjet minimalne površine od 0,25 hektara i potpisivanje ugovora o obvezi eko-proizvodnje tijekom pet godina. Dodatne potpore bit će moguće i u brdsko-planinskim područjima, počevši od 500 metara nadmorske visine, te u područjima gdje je dužina vegetacijskog perioda manja od 180 dana, a cilj je spriječiti depopulaciju ruralnih područja. U stočarstvu će pak potporu moći dobiti vlasnici i za prevenciju, kontrolu i liječenje hromosti kod papkara kako bi se spriječila značajna bol i patnja životinja. Potpore će pokrivati i troškove praćenja i analize ocjene tjelesne kondicije mliječnih krava i krava dojilja. Sufinancirat će se i obezrožavanje (sprečavanje rasta roga), a svi operacijski i zootehnički zahvati na životinjama moraju se obavljati uz primjenu anestezije. Kod tova svinja sufinancirat će se troškovi ulaganja koja će životinjama dnevno omogućiti barem devet sati prirodnog ili 11 sati umjetnog svjetla.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve