Zaposleniku na bolovanju pripada pravo na naknadu plaće

Autor: Poslovni.hr , 08. ožujak 2011. u 22:00

Pravo na bolovanje i dužinu trajanja bolovanja određuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite

Pod bolovanjem, za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada.

Bolovanje je u najvećem dijelu posljedica privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede, liječenja ili medicinskog ispitivanja, bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem, korištenja porodnog dopusta, rane, ozljede ili bolesti koje su neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu i u drugim slučajevima. Pravo na bolovanje i dužinu trajanja bolovanja određuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi. Međutim, bolovanje može trajati najdulje do roka utvrđenog propisom koji propisuje Hrvatska liječnička komora, a nakon tog roka pravo na bolovanje i duljinu trajanja bolovanja utvrđuje ovlašteni doktor područnog ureda Zavoda (HZZO).Osiguranik zdravstvenog osiguranja ima pravo na naknadu plaće za sve vrijeme bolovanja, a najduže u trajanju propisanom zakonom. Naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj bolovanja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu, neovisno na čiji teret se isplaćuje, osim u slučaju kada je posebnim zakonom drukčije propisano.

Postoji više slučajeva bolovanja:
1. Bolovanje zbog bolesti i bolovanje radi smještaja u zdravstvenu ustanovu. Za prvih 42 dana, odnosno za prvih 7 dana za invalida rada, te za radnike zaposlene u pravnoj osobi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom naknadu plaće isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstava. U tom periodu naknada plaće ne može biti niža od 70 posto od osnovice za naknadu. Od 43 dana, odnosno 8. dana bolovanja za invalide rada, naknadu isplaćuje također poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a. U tom periodu, za prvih 6 mjeseci neprekidnog bolovanja, naknada plaće iznosi 70 posto od osnovice za naknadu. Ako bolovanje traje dulje od 6 mjeseci neprekidno, naknada plaće iznosi 80 posto od osnovice za naknadu.

2. Bolovanje zbog izoliranja osiguranika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze i bolovanje zbog transplatacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe HZZO-a. Naknada plaće iznosi 100 posto od osnovice za naknadu plaće.

3. Bolovanje zbog pratnje osigurane osobe upućene na lječenje ili lječnički pregled ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta. Naknada plaće iznosi 70 posto od osnovice za naknadu.

4. Bolovanje radi njege osigurane osobe – djeteta do navršenih 3 godine starosti. Uvjet za ostvarivanje prava je da osiguranik živi s djetetom u zajedničkom kućanstvu. Naknada plaće iznosi 100 posto od osnovice za naknadu.

5. Bolovanje radi njege člana obitelji – djeteta od navršene 3 do navršenih 7 godina starosti. Pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 40 radnih dana. Uvjet za ostvarivanje prava je da osiguranik živi s djetetom u zajedničkom kućanstvu. Naknada plaće iznosi od 70 posto od osnovice za naknadu.

6. Bolovanje radi njege člana obitelji – djeteta starijeg od 7 godina. Pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 radnih dana. Uvjet za ostvarivanje prava je da osiguranik živi s djetetom u zajedničkom kućanstvu. Naknada plaće iznosi od 70 posto od osnovice za naknadu.

7. Bolovanje radi njege člana obitelj – supružnik. Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja radi njege osigurane osobe traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 15 radnih dana. Naknada plaće iznosi 70 posto od osnovice za naknadu.

8. Bolovanje zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u domovinskom ratu. Naknada plaće iznosi 100 posto od osnovice za naknadu.

9. Bolovanje zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem.

10. Rodiljni dopust te prava na rad s polovicom radnog vremena. Naknada je ista kao i u slučaju br. 8.

Utvrđivanje osnovice

Pravo na naknadu plaće
Pod plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se redovita mjesečna plaća osiguranika te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada. Osiguranik ima pravo na teret sredstava obveznog ZO, odnosno državnog proračuna ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja po istoj dijagnozi bolesti u maksimalnom trajanju od tri godine bez prekida.

Komentirajte prvi

New Report

Close