Za prijavu je ključan ugovor o radu, a ne zaposlenikova stručna sprema

Autor: Poslovni.hr , 02. svibanj 2010. u 22:00

Radnika se također može prijaviti elektroničkim putem, što je znatno brže, jednostavnije i jeftinije

Svaka tvrtka priželjkuje idealnog zaposlenika koji će posjedovati potrebne talente i znanja koje će znati pravovremeno upotrijebiti. Potreba za odgovarajućim kandidatom podrazumijeva unaprijed definirano radno mjesto. Interna potraga možda je pravi i najbolji način za potragom novog zaposlenika. Raspitivanjem među suradnicima može se doći do pouzdanih kandidata. Nakon provedenih razgovora i testiranja te nakon odabira kandidata za određenu poziciju zasniva se radni odnos između poslodavca i posloprimca.

Obvezan primjerak za radnike
Temelj za zasnivanje radnog odnosa jest ugovor o radu. Na ugovor o radu primjenjuju se odredbe Zakona o radu. Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku, a ako nije tako, poslodavac je dužan radniku prije početka rada uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Treba reći da se prema Zakonu o radu plaćom smatra bruto plaća, što znači da se u ugovoru o radu treba definirati iznos bruto plaće koji je potreban da bi se ostvarila ciljana neto plaća. Ovdje je bitno napomenuti i to da je najniža osnovica za obračun doprinosa 2814 kn (bruto). U roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu poslodavac je dužan radniku uručiti primjerak prijave na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Nakon što je napravljena prijava na mirovinskom, podnosi se prijava na zdravstveno osiguranje. Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje podnosi se područnom uredu Zavoda ili njegovoj ispostavi prema mjestu sjedišta obveznika uplate doprinosa. Prilikom prijave radnika pri HZZO potrebno je imati tiskanicu M-1P (kojom se dokazuje prijava radnika na HZMO), tiskanicu T-2, ugovor o radu, kopiju osobne iskaznice i ako je radnik bio prijavljen na Zavod za zapošljavanje i preko njega ostvarivao pravo na zdravstveno osiguranje, potrebno je priložiti i zdravstvenu iskaznicu.

Nakon prijava obračun plaće
Prilikom prijave radnika na HZZO moguće je prijaviti djecu ili uzdržavane članove radnika kako bi i oni ostvarili pravo na osnovno zdravstveno osiguranje. Za tu prijavu potrebno je imati tiskanicu T-3, kopiju osobne iskaznice ili dokaz o prebivalištu te potvrdu o redovnom školovanju djeteta. Od sada se uz klasičan način podnošenja prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koji je trajao nekoliko dana, prijava može podnijeti i elektroničkim putem – popunjavanjem elektronički pribavljene tiskanice, ovjerom elektroničkim potpisom i slanjem elektroničkim putem. Obveznicima podnošenja prijava ovakav način usluge znači jednostavnije poslovanje, mogućnost bržeg obavljanja prijava/odjava i uštedu vremena.U praksi radnici često pitaju na koju stručnu spremu su prijavljeni i je li ispravno da su prijavljeni na nižu stručnu spremu od one kakvu zapravo imaju. Naime, radnika se prijavljuje u skladu s ugovorom o radu, a ne prema stručnoj spremi. To bi značilo da, ako je usprkos višem stupnju stručne spreme ugovor sklopljen za poslove niže stručne spreme, onda i prijava treba biti prema ugovoru o radu. Nakon obavljenih prijava kreće se sa samim obračunom plaće. Što se tiče odjava, postupak je isti. Dakle, potrebno je napraviti odjavu na mirovinskom i zdravstvenom i za to priložiti propisane tiskanice – tiskanica 2 za zdravstveno i tiskanica M-2P za mirovinsko osiguranje, te ovisno o vrsti prekida radnog odnosa – ili sporazumni raskid ugovora o radu koji su potpisali poslodavac i radnik ili otkaz ugovora o radu ili ugovor o radu na određeno vrijeme.Pronaći idealnoga kandidata i postati poželjni poslodavac želja je svake tvrtke, a isto tako pronaći dobrog poslodavca i raditi posao s kojim smo zadovoljni želja je svakog posloprimca. U radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su pridržavati se odredbi Zakona o radu kao i drugih propisa kolektivnih ugovora i pravilnika u svezi sa radnim odnosom.

Kasnimo

Radnik se odmah prijavljuje
Nakon što poslodavac i radnik potpišu ugovor o radu, a svakako prije prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, potrebno je napraviti prijavu na mirovinsko osiguranje. Za prijavu radnika na mirovinsko osiguranje koje se podnosi Hrvatskom zavoduza mirovinsko osiguranje potrebna je priložiti tiskanicu M-1P, radna knjižica te važeći ugovor o radu.

Komentirajte prvi

New Report

Close