‘Uhvaćena’ još četiri leasinga, ali većina nasamarenih klijenata od toga nema ništa

Autor: Ana Blašković , 20. rujan 2021. u 06:01
Foto: pixabay

Riječ je o tvrtkama Agram leasing, i4next leasing Croatia, Scania Credit Hrvatska i Volvo Financial Services.

Nekoliko mjeseci nakon utvrđenih nepravilnosti u lepezi leasinga koja su se svodila na samovoljno mijenjanje uvjeta ugovora čime su klijenti oštećeni za, po procjeni, 70-ak milijuna eura, Hanfa je dovršila nadzor i nad nekolicinom ostalih. Rezultat jednak: još četiri leasinga nezakonito su i nepravilno obračunavala kamatnu stopu.

Češljanje više od 50.000 ugovora sklopljenih u razdoblju od 12 godina objelodanilo je da od 15 leasinga njih 13 poslovalo mimo pravila (a neki se ni danas zadovoljavajuće ne drže propisa).

Iako je dio klijenata dobio povrat potraživanja (ili se nagodio), većina će teško do svog novca; regulator je već ranije isticao da se ne može miješati u ugovorne odnose dviju strana, poručujući klijentima da mogu obratiti sudu, no neslužbeno se procjenjuje da je za više od 90% tražbina otišlo u zastaru.

Upravno vijeće Hanfe u petak je donijelo rješenja za četiri leasing društva. Kod Agram leasinga utvrđene su nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na neopravdano i jednostrano mijenjanje kamatnih stopa i transparentnost ugovornih odredbi u dijelu obračuna kamatnih stopa, odnosno leasing obroka.

Kod i4next leasing Croatia, Scania Credit Hrvatska i Volvo Financial Services nezakonitosti i nepravilnosti odnose na transparentnost ugovornih odredbi u dijelu obračuna kamatnih stopa (leasing obroka).

Cijelu priču je slučaj problematičnog mijenjanja kamata u jednom društvu prošle godine nakon čega je Agencija krenula u dodatne nadzore gotovo cijele branše.

Posebno upada u oči iznimno dug period od 12 godina u kojima se radilo na štetu klijenata. U 10 od 13 leasinga nepravilnosti su utvrđene u obračunu kamata, odnosno društva su “neopravdano i jednostrano” mijenjala kamatne stope.

Neki među njima su na temelju jednostranog određivanja kamata obračunavali rate ili obroke po većim kamatama od početno ugovorenih. U tri slučaja nepravilnosti su detektirane isključivo u transparentnosti aktualnih odredbi ugovora. Na poslovanje dva društva regulator nije imao primjedbi.

Kao i u travnju, za aktualne ugovore Hanfa je naložila leasing kompanijama da s klijentima počnu sklapati ugore na razumljiv način te da jasno bude određeno kako se obračunava kamatna stopa, obroci i uvjeti njihove izmjene, kao i da ugovore usklade sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Društva su dužna pismeno se očitovati o aktivnostima koje su poduzeli prema klijentima.

U praksi je, međutim, postupanje leasing društava prema klijentima šaroliko. Neslužbeno doznajemo da su neki isplatili potraživanja, dok je u većini drugih slučajeva galantni izgovor zastara. To zorno ilustrira prepiska jednog od oštećenih klijenata koji je Poslovni dnevnik dobio na uvid.

“Uvažavajući mišljenje Hanfe, leasing društvo se očituje kako slijedi: Za dio tražbina primatelja leasinga (podaci poznati redakciji) kojem je temeljem odluke uprave iz studenog 2008. došlo do povećanja kamatne stope odnosno kamatne marže – davatelj leasinga i dalje zastupa stav da su ugovori o leasingu i opći uvjeti koji su bili na snazi 2008. bili razumljivi primateljima te su oni potpisom ugovora i primitkom općih uvjeta pristali na ugovorne obveze koje su omogućavale povećanje kamatne stope”, kažu iz leasinga kojem je Hanfa utvrdila nepravilnosti u travnju. Napominju “da je za navedene ugovore ujedno i nastupila zastara”.

“Što se tiče pozivanja društva na zastaru, Hanfa nema zakonsku ovlast leasing društvima naložiti da klijentima automatizmom izvrši povrat preplaćenih kamata. O pitanju zastare navedenih potraživanja, na koju se poziva društvo, odlučuje sud na temelju tužbe koju sudu podnese ugovorna strana koja se smatra oštećenom”, ističe regulator.

“Prema informacijama s kojima raspolažemo za ugovore koji nisu u zastari, gotovo sva društva kod kojih je utvrđeno da su naplaćivala veće kamate isplaćuju povrat ili sklapaju nagodbe s klijentima. Također, niti jedno leasing društvo nije se žalilo na rješenja Hanfe čime su ona postala pravomoćna”, poručuje regulator.

Podvuče li se crta, dobar dio leasinga više od desetljeća radio je na štetu klijenata koji su ostali bez desetaka milijuna eura, a kad je regulator napokon istjerao stvari na čistac i donio rješenja, za većinu je ionako nastupila zastara. Upornima ostaje pravdu potražiti na hrvatskim sudovima.

Komentirajte prvi

New Report

Close