Pitanje za računovođu

Autor: Poslovni.hr , 13. prosinac 2011. u 22:00

Kada nenaplaćeno ulazi u troškove

Imamo saznanja da nećemo biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično naplatiti neka potraživanja od naših dužnika pa bismo ih otpisali. Možemo li takav otpis potraživanja knjižiti kao priznati trošak?

O porezno priznatom trošku prilikom trajnog otpisa potraživanja je riječ ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama poduzetnika kao prihod te je također utuženo, nad dužnikom je pokrenut ovršni postupak, prijavljeno je u stečajnom postupku ili je došlo do nagodbe prilikom postupka sanacije ili stečaja. Također je moguć trajni otpis potraživanja koja su zastarjela do 5000 kuna po pojedinom dužniku i po pojedinom računu. Zastara potraživanja nastupa protekom tri godine od dana dospijeća računa s time da se trajanje zastare prekida ako dužnik prizna dug ili ako dužnik izvrši plaćanje zatezne kamate koja su obračunate po osnovi tog dugovanja. Potrebno je napomenuti da se zakonska odredba o porezno priznatom otpisu potraživanja do 5000 kuna godišnje po pojedinom kupcu ne odnosi na fizičke osobe. Potraživanja je moguće i vrijednosno uskladiti ako su kumulativno ispunjeni određeni uvjeti. Uvjeti su protek više od 120 dana od datuma dospijeća potraživanja do kraja određenog poreznog razdoblja, da potraživanja nisu naplaćena do petnaestog dan prije podnošenja godišnje prijave poreza na dobit te da potraživanja nisu zastarjela. Prilikom otpisa potraživanja se troškom poduzeća smatra cjelokupni iznos potraživanja s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Odgovara: Katica Krišto Baranašić, dipl. oec i ovlašteni računovođa

Pitanja vezana za računovodstvenu tematiku šaljite na e-mail: info@data-link.hr ili redakcija@poslovni.hr s napomenom za rubriku računovodstvo

Komentirajte prvi

New Report

Close