EU će osigurati da osobe s invaliditetom u potpunosti sudjeluju na tržištu rada

Autor: vjeko , 21. siječanj 2021. u 22:00
Foto: Shutterstock

Države članice Europske unije moraju osigurati uključive obrazovne sustave za osobe s invaliditetom i donijeti zakonodavstvo kojim se zabranjuje diskriminacija na radnom mjestu.

Prije deset godina Europska unija ratificirala je Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. To je prva konvencija o ljudskim pravima kojoj je EU postao stranka i kojom počinje novo doba u kojem su odgovornost prema osobama s invaliditetom i poštovanje njihovih prava moralna i pravna obveza.

Tijekom proteklog desetljeća EU i njegove države članice radili su na ispunjavanju obveza iz Konvencije. Za EU to znači da se pri oblikovanju pravila, politika i programa vodi računa o osobama s invaliditetom, uz puno poštovanje Konvencije i promicanje uključive Europe.

Sve države članice EU također su obvezane Konvencijom, kao i pravilima Unije o nediskriminaciji ili pristupačnosti. To znači da države članice moraju osigurati uključive obrazovne sustave za osobe s invaliditetom i donijeti zakonodavstvo kojim se zabranjuje diskriminacija na radnom mjestu. Također moraju osigurati pristup prijevozu i javnim zgradama.

Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. usmjeravala je djelovanje EU tijekom proteklog desetljeća. Strategijom je invaliditet uvršten među prioritete EU, što je donijelo vidljivo poboljšanje.

Važnim Europskim aktom o pristupačnosti, primjerice, zahtijeva se da ključni proizvodi i usluge kao što su telefoni, računala, e-knjige, bankarske usluge i elektroničke komunikacije budu dostupni i osobama s invaliditetom.

Nove nejednakosti

Zakonodavstvom EU o pravima putnika osigurava se pristup cestovnom, zračnom ili pomorskom prometu za osobe s invaliditetom. EU je osim toga svjetski predvodnik u promicanju uključivanja osoba s invaliditetom, što činimo u okviru naših razvojnih i humanitarnih politika.

Pandemija bolesti Covid-19 iznijela je na vidjelo nove nejednakosti s kojima se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju. Osim toga, pandemija je teže pogodila upravo takve osobe, među ostalim i zbog navedenih nejednakosti. Budući da su škole zatvorene, a nastava se pohađa na internetu, nastavni materijali i oprema nisu uvijek dostupni učenicima s invaliditetom.

Telekonferencije, rad od kuće i kupnja na internetu mogu nekima predstavljati prepreke. Čak i pristup informacijama o samom virusu pokazao se izazovom. Stoga se odgovorom EU na krizu ravnopravnost stavlja visoko na listu prioriteta te je donesen dosad najveći paket poticaja kako bi se potaknuo oporavak.

Naš put k pravednom oporavku nakon Covida-19 usmjeren je na uključivanje osoba s invaliditetom kako bi mogle živjeti dostojanstveno i samostalno te imati pristup uslugama koje im omogućuju da u potpunosti sudjeluju na tržištu rada i u društvu.

Portugalsko predsjedništvo u travnju će okupiti Komisiju i države članice radi političkog dijaloga na visokoj razini o pravima osoba s invaliditetom kako bi se poduzeli daljnji koraci. Intenzivno radimo na tome da se posljedice Covida-19 ne odraze na napredak osoba s invaliditetom. Kako bi se osigurao otporan i pravedan oporavak, politike bi trebale biti osmišljene na način da budu uključive za sve.

Nakon opsežnih savjetovanja, predstavit ću novu osnaženu strategiju Unije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. Temeljit će se na postignućima iz prethodnih deset godina i ponuditi rješenja za buduće izazove.

Strategijom će se obuhvatiti svi aspekti Konvencije UN-a, čime će se ostvariti prava zajamčena Konvencijom. Njome će se osigurati čvrst okvir za nadolazeće godine kako nitko ne bi bio zapostavljen.

Strukturna diskriminacija

Samostalan život, učenje u uključivom okruženju te odgovarajući uvjeti rada i napredovanja apsolutni su preduvjeti. Zaustavljanje strukturne diskriminacije i negativnih stereotipa u medijima zaslužuje 87 milijuna osoba s invaliditetom u EU.

Za naše ambicije bit će potrebna predanost svih dionika. Strategija će biti referentna točka za EU, sve vlade, socijalne partnere, civilno društvo i privatni sektor.

Olakšat će suradnju u pogledu naših obveza, među ostalim, u okviru dijaloga i partnerstva s osobama s invaliditetom. Njome će se osigurati da osobe s invaliditetom mogu ravnopravno sudjelovati u svim područjima života.

Naša predanost i djelovanje u tom području bit će još jedan važan korak prema Uniji ravnopravnosti. Blisko ću surađivati sa svim državama članicama EU kako bi Unija postala model uključenosti, pristupačnosti i ljudskih prava.

Ne bi trebalo odlučivati o osobama s invaliditetom bez njihova sudjelovanja. Oni će biti dio dijaloga i procesa. To je smisao poruke Ujedinjena u raznolikosti.

Komentirajte prvi

New Report

Close