Pametno upravljanje imovinom i prostornim podacima u pametnim gradovima

Autor: Promo , 06. prosinac 2018. u 22:00
Veliki korisnici GDi rješenja su Budimpešta, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Skopje...

Posebno je zanimljiv GDi Ensemble Operations Dashboard – web aplikacija koja vizualizira prostorne podatke te omogućuje analizu operativnog prikaza ljudi, imovine i događaja u realnom vremenu.

U segmentu pametnih gradova i pametne javne uprave sa svojim GDi Ensemble i GDi Atlas proizvodima i rješenjima GDi je snažno prisutan u srednjoj Europi, kod velikih i srednjih gradova i regija, a u zadnje vrijeme sve više kroz GDi Cloud rješenja i u segmentu manje lokalne samouprave. Veliki korisnici GDi rješenja su gradovi Budimpešta, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Skopje, te Primorsko-goranska Županija i kanton Sarajevo.

Srednji korisnici GDi Ensemble su recimo gradovi Szeged, Kopar, Kranj, Split i Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, Zagrebačka županija, Grad Opatija,  Opština Inđija, i mnogi drugi. Pored same administracije gradova veliki je broj korisnika u komunalnim službama kao što su Vodovod Maribor, Energetika Ljubljana, Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Zagrebački holding, Čistoća Zagreb, Energetika Ljubljana i mnogi drugi. Potrebe svake organizacije, pa tako i pametnih gradova i lokalne samouprave danas,  jesu stalno kreiranje, održavanje i porast operativne učinkovitosti, uspješno nošenje sa rastom obaveza i odgovornosti uz ograničena sredstva te transparentnost, jasnoća i bitan uvid u ključne pokazatelje kvalitete rada i indikacija koji su trendovi.

GDi Ensemble i GDi Atlas proizvodi
GDi Ensemble proizvodi vrše cjelovitu inventarizaciju imovine, resursa, poslovnih procesa i potrebnih aktivnosti, te ih čini bitno učinkovitijim. Na taj način organizacije koje upravljaju infrastrukturom, imovinom i procesima smanjuju svoje troškove, a njihovi korisnici usluga infrastrukture dobivaju bolje, brže, predvidljivije i transparentnije usluge te se povećava ukupno zadovoljstvo građana i troškovna učinkovitost.

Uz to, GDi Atlas podatkovni proizvodi znatno pomažu u prostornom i infrastrukturom planiranju, u stručnim komparacijama i analizama i planiranju projekata,  te u jasnom i transparentnom prikazu stanja aktivnosti i projekata prema građanima i stručnoj javnosti. GDi Ensemble Enterprise Asset Management (EAM) je softverska usluga u oblaku koja omogućava pametno upravljanje materijalnom imovinom. Sustav omogućava pametnom gradu ili zajednici da smanji papirologiju, transparentnu kontrolu dobavljača, ubrzanje internih postupaka i procesa održavanja imovine. Jezgra sustava je inventar u kojemu je popisana i kategorizirana sva materijalna imovina. EAM po potrebi nudi i dodatne module kao što su upravljanje održavanjem imovine, upravljanje prostorima (zemlja, terase, zgrade, katovi, sobe i ostali prostori), upravljanje selidbama imovine i zaposlenika, upravljanje potrošnjom energije te planiranje projekata.

GDi Ensemble Operations Dashboard odnosno nadzorna ploča je konfigurabilna web aplikacija koja vizualizira prostorne podatke te omogućuje analizu operativnog prikaza ljudi, usluga, imovine i događaja u realnom vremenu. Pomoću nadzorne ploče mogu se pregledavati aktivnosti i ključni pokazatelji koji su od vitalnog interesa za pametne gradove.  

Brojne koristi
Prednosti nadzorne ploče su što sve odluke koje se moraju donijeti i svi podaci o kojima morate biti informirani se nalaze na jednom mjestu te se omogućuje praćenje najvažnijih informacija o svakodnevnim poslovima. Ona također pregledavanjem i korištenjem iste informacije osigurava da su svi djelatnici organizacije usmjereni na isti cilj, pruža uvid u praćenje poslovanja, proizvodnje ili kampanje, te nudi prilagođeni prikaz većeg skupa podataka kako bi se lakše razlučili oni koji su važniji. Nadzorne ploče sastoje se od elemenata kao što su karte, popisi, grafikoni, mjerni pokazatelji i indikatori. Učinkovita nadzorna ploča skreće pozornost na mjesto gdje je to potrebno, na zaslonu punom podataka prikazuje ono što je najvažnije, omogućuje publici da razumije što se događa i da brzo reagira, te izražava performanse jasno, točno, izravno i bez ometanja.

Nadzorne ploče uspješno su implementirane u vatrogasnom operativnom središtu u Divuljama za protupožarnu sezonu 2018., u Ministarstvu unutarnjih poslova za nadzor događaja na granici, u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, u Zagrebačkoj županiji gdje su korištene za prikaz stanja u prostoru te u ostalim lokalnim i regionalnim upravama i organizacijama. U današnje vrijeme sa sve većom primjenom pametnih tehnoloških rješenja ostaju pitanja što to želimo učiniti pametnijim i gdje se imovina nalazi.

GDi Atlas je portfolio podatkovnih proizvoda vezanih za imovinu, resurse i operacije, a koji su ključni za implementiranje pametnih rješenja. Proizvodi su to koji opisuju imovinu do najsitnijih detalja uključujući točnu lokaciju imovine, od kojih sastavnih dijelova se ta imovina sastoji i u kakvoj je korelaciji ta imovina sa svojom okolinom. Izvori GDi Atlas proizvoda su različiti – od podataka o geolokaciji prikupljenih satelitima, avionima ili bespilotnim letjelicama do podataka prikupljenih na terenu korištenjem za to predviđenih aplikacija.

Danas nije dovoljno da za neki objekt imamo njegovu poziciju u prostoru i njegov tlocrt povezan sa imovinsko-pravnim podacima već taj podatak obavezno mora imati svoju treću dimenziju, vjerni prikaz unutrašnjosti sa svim instalacijama i inventarom da bi pametna rješenja imala smisla. Primjenom modernih metoda prikupljanja podataka o imovini, resursima i operacijama GDi Atlas je relevantan svim GDi korisnicima. Pametni gradovi i rješenja razvijena za njih ne mogu ih poboljšati bez kvalitetnih prostornih podataka koji su danas dostupni iz mnoštva izvora.

New Report

Close