Opseg pokrića osiguranja ne može se širiti kad to uvjetima nije pokriveno

Autor: Mićo Ljubenko , 27. prosinac 2020. u 22:00
Foto: Pixabay

Tumačenje općih uvjeta osiguranja.

Vrhovni sud RH je u svojoj odluci Rev x 1028/13 zauzeo stav da se neosnovano tužitelj u reviziji poziva na odluku ovog suda br. Rev-485/01.

U toj je odluci izraženo pravno shvaćanje da se tuženik ne može osloboditi odgovornosti pozivom na klauzulu kojom ograničava svoju odgovornost kad ona nije uručena tužitelju (pa ga stoga ni ne obvezuje njen sadržaj).

Za razliku od toga, u Općim uvjetima tuženika nema klauzule kojom tuženik otklanja odgovornost u slučaju eksplozije ručne bombe, pri čemu da je tuženik takvu klauzulu predvidio, tad ona ne bi ekskulpirala tuženika od odgovornosti jer uvjeti nisu uručeni tužitelju, sukladno gore navedenom shvaćanju.

Isticanje tužitelja da nisu ispunjene pretpostavke iz čl. 142. st. 3. ZOO-a nije za ovaj predmet pravno relevantno budući se navedenom odredbom propisuje da opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u času sklapanja ugovora.

Dakle, odredba propisuje da ono što je ugovoreno obvezuje ugovornu stranu ako su joj uvjeti bili poznati ili morali biti poznati, dok u ovom postupku nije sporno što jest ugovoreno i kao takvo obvezuje, već ono što nije ugovoreno.

U tom smislu je ispravno drugostupanjski sud istaknuo da u konkretnom slučaju nema nejasnih odredbi pa slijedom toga nema ni potrebe sukladno čl. 100. ZOO-a, nejasne odredbe tumačiti u korist one strane koja ugovor nije pripremala.

Nastavno na to, pravilno sudovi ističu da zastupnik osiguranja ne može proširivati opseg pokrića osiguranja kad to uvjetima nije pokriveno.

Komentirajte prvi

New Report

Close