Dolaze natječaji za zeleniji i digitalniji turizam

Autor: Tajana Štriga , 28. travanj 2022. u 21:58
Foto: Shutterstock

Tri poziva tijekom ove godine imaju oče kivanu vrijednost od 1,25 milijardi kuna.

Nakon što je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo početkom mjeseca pozive na dostavu projektnih prijedloga za natječaje “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”, fokus poduzetnika se postupno prebacuje na preostale natječaje čija se objava očekuje u ostatku godine.

Uz vaučere za digitalizaciju te bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja, ova godina nudi značajne prilike za kompanije iz turističkog sektora, a u okviru investicije “Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma” čija je očekivana vrijednost 1,25 milijardi kuna.

Ponuda veće dodane vrijednosti

Investicija je namijenjena ulaganjima poduzetnika u sektoru turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, električnu povezanost, primjenu načela kružnog gospodarstva, zbrinjavanje otpada na kopnu i moru, te digitalizaciju poslovanja.

Ulaganja u sklopu ove investicije ovisit će uvelike o indeksu turističke razvijenosti Hrvatske na način da će prednost imati ulaganja u slabije razvijena turistička područja. Kriterij za odabir projekata biti će doprinos zelenoj tranziciji, a pozivi u okviru ove investicije uključivat će odredbu da se načela održivog razvoja trebaju integrirati u svaki projekt koji se financira u okviru navedenih mjera.

Prijavitelji će trebati pokazati ne samo kako će u najvećoj mogućoj mjeri ublažiti bilo kakve negativne ekološke učinke koji se mogu povezati s projektom već i na koji način će doprinijeti pozitivnim učincima tijekom provedbe projekta.

U sklopu ove investicije predviđena su tri poziva od kojih je prvi “Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju” koji ujedno ima i najvišu procijenjenu alokaciju sredstava u iznosu od sveukupno 1,02 milijarde kuna.

U okviru ovog poziva potpore će se dodjeljivati za razvoj turističke ponude i sadržaja, razvoj procesa u turističkom poslovanju koji su prihvatljivi za okoliš i učinkovitost resursa, a što uključuje ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i nabavu opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja.

Istaknimo kako na slabije razvijenim turističkim područjima ulaganja u nove kapacitete će biti moguća isključivo po načelima zelene gradnje prema uvjetima za zgrade gotovo nulte energije dok će uvjet za obnovu zgrada biti postizanje standarda srednje ili dubinske renovacije, s minimalno 30% ušteda energije i/ili stakleničkih plinova u odnosu na mjerenja prije investicije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj biti će mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Drugi poziv u sklopu poticanja zelene i digitalne tranzicije u turističkom sektoru jest “Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu” sa procijenjenom alokacijom sredstava u iznosu od 50 milijuna kuna. Cilj poziva je osigurati podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja.

Dobivena sredstva moći će se koristiti za ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, nabavu opreme za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolable), energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije te potporu digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati u obrtnike ili trgovačka društva u turizmu i ugostiteljstvu.

Inovativni modeli

Treći poziv u sklopu ove investicije je “Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva” sa procijenjenom alokacijom sredstava u iznosu od 180 milijuna kuna. Cilj poziva je uvođenje “zelenih” inovacija koje utječu na smanjenje negativnih utjecaja turizma na okoliš te uvođenje inovativnih poslovnih modela i inovativnih tehnologija i inovacija u marketingu.

 Dodatno, ovim pozivom se želi potaknuti poduzetnike da u procesu suradnje uče, istražuju i kreiraju nova rješenja, proizvode i usluge kako bi ojačali otpornost i konkurentnost hrvatskog turizma. Dobivena sredstva subjekti će moći iskoristiti za financiranje aktivnosti istraživanja i inovacija u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, dok su prihvatljivi partneri na projektu Ministarstvo turizma I sporta, mala, srednja I velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije, udruge i klasteri u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

Drastično smanjenje prihoda turističkih kompanija u razdoblju pandemije dovelo je do pada raspoloživih investicijskih sredstava te poteškoća u otplati postojećih kreditnih obaveza. U takvim okolnostima znatan dio planiranih investicijskih aktivnosti je odgođen, a mnogi poduzetnici u turizmu suočavaju se sa poteškoćama u odobravanju kreditnih linija radi pojačane averzije banaka prema preuzimanju novih rizika u ovom sektoru. U takvim okolnostima očekivani priljev svježih financijskih sredstava u ovaj sektor još više dobiva na značaju.

Usprkos relativno visokom ukupnom iznosu predviđenih sredstava za investicije u turizmu na umu treba imati kako se među zainteresiranim prijaviteljima očekuje snažna konkurencija. Ozbiljna priprema projekata pritom maksimizira vjerojatnost uspjeha na natječaju. Iz tog razloga savjetujemo potencijalnim prijaviteljima da se počnu pripremati i prije službene objave poziva i potvrde točnih uvjeta.

Komentirajte prvi

New Report

Close