Slijedi dogovor bez kojeg 
nema isplate dobavljačima

Autor: Suzana Varošanec , 05. rujan 2019. u 22:00
Maksim Poletaev, Fabris Peruško i premijer Plenković, Foto: PATRIK MACEK/PIXSELL

Zaključenje refinanciranja moguće danas, a najkasnije do 10. rujna, no problem graničnog duga ostaje.

Zaključenje transakcije ugovorenog refinanciranja roll upa očekuje se do 10. rujna, a najvjerojatnije već danas. To za Fortenovu znači ostvarenje primarnih ciljeva – uvjete za stabilno poslovanje i servisiranje obveza, uključujući tzv. granični dug. Oko njega će kao i mnogo puta do sada dobavljači i Uprava Fortenove morati postići dogovor. Alternativa ne postoji, štoviše odlučujući je mehanizam suovisnosti dviju poslovnih strana.

Kako nagodba ne određuje dinamiku za to plaćanje, a dinamika mora biti dogovorena, prije isplate mora doći do dogovora. Tangirane u najvećoj mjeri su velike dobavljačke kompanije, pa se na top 10 odnosi više od 60% od ukupnih 72 mil. eura.

Usto, dobavljačima se još kroz 4 godine jamče udjeli na policama Konzuma u omjerima koje su imali pri potpisivanju nagodbe.

No, kako se u Fortenovi u predstojećem razdoblju očekuju vlasničke promjene, na dužu stazu otvara se pitanje što će tad biti s domaćim dobavljačima ako im razina ovisnosti o Fortenovi ostane ista, tj. visoka kao danas. Inače, dogovor koji ih oko dinamike isplate graničnog duga tek čeka posljedica je toga što čvrste rokove nisu ispregovarali kroz nagodbu (protiv su bili financijaši), u kojoj su definirana uvjetna prava plaćanja dobavljača i Sberbanka koji su posloženi po sličnim principima. Nakon što su se dobavljači 80%-tno naplatili, preostalih 72 mil. € nagodbom je pretvoreno u novo zaduženje Fortenove. Na ime tog duga 1. travnja izdan im je instrument namirenja (4% kamate u prvih 12 mjeseci, pa 6%) na temelju kojeg dobavljači mogu ostvariti uvjetno pravo plaćanja. Granični dug je tako prestao postojati te je nastalo novo zaduženje čiji se iznos utvrđuje svake godine tijekom 4 godine u roku od 30 dana nakon što Konzum objavi GFI. Nagodba predviđa da ako je EBITDA Konzuma u koju nisu uključujući leasing, kamate i ulaganja, viša od 38,8 mil. €, dobavljači u toj godini ostvaruju uvjetno pravo plaćanja u iznosu od 17,5 milijuna eura.

Komentari (2)
Pogledajte sve

Nagodba je sudski verificirana, kakva jest da jest. Prema tome ne bi smjelo biti vrdanja.

Koji su se dobavljači ovoliko naplatili? Molim autora clanka odgovor!

“Nakon što su se dobavljači 80%-tno naplatili, preostalih 72 mil. € nagodbom je pretvoreno u novo zaduženje Fortenove”

New Report

Close