Bez računovodstveno-financijskih stručnjaka poduzetnici manje konkurentni

Autor: Ivana Živković Abraham , 27. svibanj 2019. u 22:00

Bez dobrog poznavanja suvremenih računovodstveno-financijskih koncepata, financijskih termina i instrumenata bitno su umanjuju šanse za planiranje, praćenje i uspješnost poduzetničkih pothvata, zbog čega se sve češće koriste i vanjski računovodstveni i financijski stručnjaci.

Poduzetnici, glavninom mala i srednja poduzeća okosnica su svakog gospodarstva, a njihov značaj posebno se prepoznaje kroz udio u zaposlenosti, ukupno ostvarenom prihodu i izvozu.  Prema posljednjim objavljenim podacima, u gospodarstvu Hrvatske 2017. godine mala i srednja poduzeća imaju udio od 99,7% i zapošljavaju gotovo tri četvrtine (73,2%) svih zaposlenih u poslovnim subjektima u Hrvatskoj.

Njihov udio u ukupnom prihodu ostvarenom na razini Hrvatske iznosio je 59,6%, a u ukupno ostvarenom izvozu hrvatskih poduzeća u 2017. godini, sektor malih i srednjih poduzeća sudjelovao je s udjelom od 52,5%. Nedavno mi je odličan poduzetnik, komentirajući jednu situaciju, poslao ovakvu definiciju poduzetništva s weba: "Poduzetništvo je gospodarska aktivnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika uz neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat s ciljem stvaranja profita. To je način gospodarskog djelovanja u kojem poduzetnik odlučuje što, kako i za koga stvoriti i na tržištu realizirati ulazeći u poduzetnički pothvat na svoj trošak i rizik s ciljem stjecanja dobiti".

Alat za sistematizaciju
Iako ova definicija govori puno više, naglašene su neke bitne ekonomske kategorije, ulaganje i stvaranje profita, troškovi i rizici, a što je upravo u suštini predmet računovodstvenih i financijskih funkcija. U čemu je razlika. Što radi računovodstvo? A zašto poduzetniku treba i financijski menadžment? Računovodstvo i financije, dva su povezana, ali istovremeno različita područja poslovanja koja se u praksi često poistovjećuju jer se isprepliću kroz brojne izvještaje i aktivnosti poduzetnika, a u manjim organizacijama i kroz zajedničke odjele i/ili resurse računovodstva i financija. Međutim, ako pitate računovođu ili financijaša koji radi u korporaciji, potvrditi će i vrlo konkretno argumentirati velike  razlike u ulozi i prirodi funkcija računovodstva i financija.

Računovodstvo i financije predstavljaju zaokruženu cjelinu, u smislu da je računovodstvo nezamjenjiv alat za prikupljanje, sistematizaciju, evidenciju, obradu i mjerenje poslovnih transakcija te generiranje podataka koji su predmet financijskih izvještaja, a samim tim i podloga za donošenje financijskih odluka.  Ipak, bitna je razlika u činjenici da se računovodstvo fokusira na prošlost i evidentira prošle poslovne događaje te je prvenstveno u službi računovodstveno-poreznih propisa, a time i eksternih korisnika informacija (države, banaka i dr.), dok su financije fokusirane na planiranje, cash-management, cost-management i ostvarivanje profita, kao i upravljanje promjenama u poslovanju kako bi se ostvarili što bolji financijski rezultati i zacrtani ciljevi poslovanja.

Razvoj softverskih rješenja 
Kada na taj način promatramo ulogu i funkciju računovodstva i financija – odvojeno, može se zaključiti da su financije, za razliku od računovodstva, usmjerene na budućnost, i prvenstveno su u službi poduzetništva  i internih korisnika (vlasnika i menadžmenta) koje ima potencijal i potrebu za rastom, razvojem i promjenama kako bi se prilagodilo zahtjevima tržišta, osiguralo kontinuitet i maksimiziralo profit. 

Također, bitno je naglasiti da uspješan financijski menadžment znatno ovisi o kvaliteti i ustroju sustava računovodstvenih evidencija. Računovodstvene evidencije moraju osigurati istinite, pouzdane i pravodobne informacije o poslovnim događajima i rezultatima. Samo na osnovi ažurnih računovodstvenih evidencija i podataka te na osnovi njihove precizne interpretacije i razumijevanja moguće je ocijeniti aktualnu financijsku situaciju. Osim standardnih funkcija, financijski mendžment kroz unaprjeđenje poslovnih procesa, edukaciju  i menadžement ljudskih resursa, a vrlo često i razvoj softverskih rješenja, baza podataka i analitičkih sustava ima ključnu ulogu u strateškom planiranju za razvoj organizacije i povećanje profita što upravo i  jeste smisao poduzetništva.

Ne tako davno najvažnije uloge financija kao što su financijsko izvještavanje, upravljanje novcem i kontakti s bankama, revizorima ili državnim institucijama u novije vrijeme su poslovi koji se rade paralelno uz sve veći angažman na novim područjima kao što su strateško planiranje, digitalizacija, upravljanje procesima i resursima, edukacije i menadžment ljudskih resursa te općenito upravljanje promjenama i rizicima.

Dok je računovodstvo, u okviru zakonskih propisa, zadržalo svoju primarnu funkciju evidencije prošlih poslovnih događaja, uloga financija se mijenja i sve više primat daje iniciranju promjena i komunikaciji svih bitnih segmenata, od vlasnika, direktora, nabave i prodaje, marketinga i logistike, računovodstva i informatike, do vanjskih suradnika, revizora, odvjetnika, financijskih i državnih institucija.  Svaki sudionik u sustavu pojedinačno je važan za funkcioniranje cjeline, međutim bez međusobne komunikacije i funkcionalne organizacije svih zajedno upitna je efikasnost, troškovna učinkovitost i u konačnici realizacija planiranih ciljeva što financijski menadžment može kontrolirati.

Upravljanje poslovanjem 
Za kraj, usporedbom računovodstva i financija, nije sporno da oba područja predstavljaju nezamjenjiv alat za praćenje, ali i upravljanje rezultatom poslovanja poduzetnika. Nedostatak stručnjaka računovodstveno-financijskog usmjerenja bitno otežava i konkurentsku sposobnost poduzetnika kako u sučeljavanju s konkurencijom na domaćem tržištu tako i u širenju na inozemna tržišta.

Toga već danas postaju sve više svjesni i sami poduzetnici budući da su bez dobrog poznavanja suvremenih računovodstveno-financijskih koncepata, financijskih termina i instrumenata bitno umanjuju šanse za planiranje, praćenje i uspješnost poduzetničkih pothvata u sve zahtjevnijem gospodarskom okruženju, zbog čega je u praksi sve češće korištena i opcija angažmana računovodstvenih i financijskih stručnjaka kao outsourcing (vanjske) usluge na određeno vrijeme ili privremeno za potrebe uvođenja promjena, realizacije različitih projekata, investicija ili akvizicija. 

Komentirajte prvi

New Report

Close