Sudska praksa: Ovrha se može provesti na cjelokupnoj imovini ovršenika

Autor: Poslovni.hr , 23. lipanj 2019. u 22:00
Mićo Ljubenko

Sporazumom nije bilo ugovoreno da se ovrha može provesti samo na predmetu osiguranja.

Vrhovni sud RH u odluci Rev-552/15 zauzeo je stav povodom pitanja može li se na temelju ovršne isprave podnijeti prijedlog za ovrhu na sredstvu različitom od onoga koje je navedeno u ovršnoj ispravi.

U ovoj pravnoj stvari drugostupanjski sud je odbio prijedlog za ovrhu na nekretninama uz obrazloženje da istim nije određena ovrha na sredstvima osiguranja (nekretninama) prema Sporazumu radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama koje su upisane u zemljišnim knjigama i radi osiguranja novčane tražbine stjecanjem založnog prava na tražbini koju protivnik osiguranja ima na računu kod banke ili na štednoj knjižici sukladno OZ-u.

Sporazumom nije ugovoreno da se ovrha može provesti samo na predmetu osiguranja, dakle, svojstvo tog sporazuma kao opće ovršne isprave nije isključeno, već je dapače ovršenik, kao protivnik osiguranja izričito dozvolio da se na temelju tog Sporazuma, a po dospjelosti osigurane novčane tražbine može neposredno provesti ovrha na njegovoj cjelokupnoj imovini.

Komentari (1)
Pogledajte sve

Svatko neka vrati svoj dug. Koga briga je li i koliko ima,o tom se misli kada od drugoga posuđuješ.

New Report

Close