Sudska praksa: Kada tuženik pogrešno računa početak tijeka zastare

Autor: Mićo Ljubenko , 22. svibanj 2019. u 22:00
Mićo Ljubenko

Zastara ne teče od dana sklapanja ugovora, već od dana kada je ugovor po zakonu raskinut.

Prema shvaćanju Visokog trgovačkog suda RH u odluci Pž-7635/15 kako je ugovor raskinut po samom zakonu, pravo tužitelja da traži povrat plaćenog iznosa predstavlja zahtjev za vraćanje onoga što je stečeno bez osnove, sukladno čl. 1111. ZOO-a, zbog toga što je pravna osnova stjecanja (avans za plaćanje o ugovoru) otpala raskidom ugovora.

No, ovaj sud ukazuje i na to da tuženik pogrešno računa početak tijeka zastare, jer ona ne teče od dana sklapanja ugovora (6. ožujka 2007.), već od dana kada je ugovor raskinut po samom zakonu (istekom naknadnog roka 29. siječnja 2008.).

Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze (čl. 215. st. 1. ZOO-a), a tek od dana raskida ugovora počelo je teći pravo tužitelja da traži povrat uplaćenih sredstava.

Kako je tužba podnesena sudu 4. lipnja 2010., jasno je da od dana kada je zastara počela teći do dana podnošenja tužbe nije protekao rok od tri godine, kako to pogrešno smatra  tuženik.

Komentirajte prvi

New Report

Close