Prodaja dobara u EU – ovo morate znati!

Autor: Mazars Cinotti, Mazars Cinotti Consulting , 12. lipanj 2015. u 09:56
Foto: Thinkstock

Ulaskom EU promijenila su se pravila oporezivanja pri isporukama dobara, a samim time i za isporuke dobara u EU.

Ulaskom EU promijenila su se pravila oporezivanja pri isporukama dobara, a samim time i za isporuke dobara u EU. Velik broj poduzetnika je već upoznat sa generalnim pravilima za oporezivanje isporuka dobara i usluga na zajedničkom tržištu (eng. Intra community) u ovisnosti o tome da li je kupac porezni obveznik ili ne. Sukladno navedenom, generalna pravila su sljedeća:

  • B2B (eng. business to business) isporuke između poreznih obveznika – mjesto oporezivanja prema sjedištu primatelja;

  • B2C (eng. business to customer) isporuke osobama koji nisu porezni obveznici – mjesto oporezivanja je sjedište isporučitelja (obratiti pažnju na prag isporuka).

 Ukoliko se radi o isporuci dobra, porezni obveznik prodavatelj navodi da PDV nije obračunan na temelju čl. 41. st. 1. t. a) Zakona, dok je kod isporuke usluga potrebno navesti čl. 17. st. 1. Zakona.

Iako su navedena pravila primjenjiva za većinu poslovnih odnosa, prilikom isporuke dobara porezni obveznici u pravilu mora ispunit sljedeće uvjete za primjenu generalnog pravila.

– dokaz da je kupac porezni obveznik;

– dobra zaista i otpremljena iz države isporučitelja.

Važno je istaknuti da je porezni obveznik dužan na određeni način potvrditi da je kupac s kojim posluje zaista porezni obveznik. Prvi korak iziskuje da kupac dostavi svoj PDV broj kako bi ga isporučitelj mogao potvrditi na internetskoj bazi poreznih obveznika VIES. Radi se bazi Europske komisije koja je službeno prihvaćena od svih poreznih vlasti zemalja EU.

Međutim, za primjenu generalnog pravila prilikom isporuke dobara, potrebno je ispunit i uvjet da su dobra zaista i otpremljena iz države isporučitelja. Porezni obveznici moraju biti svjesni da kod isporuke dobara potvrda poreznog statusa ispisana sa VIES-a nije dovoljan dokaz za primjenu generalnog pravila.

Prema tome, ukoliko nema otpreme dobara iz zemlje članice, mjesto isporuke dobara je mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke. U nastavku je prikazana isporuka dobara od strane hrvatskog poreznog obveznika prema austrijskom poreznom obvezniku sa pripadajućim poreznim tretmanom u ovisnosti o otpremi dobara iz RH.

Prikaz isporuke dobara između različitih država članica

Iz prikaza je vidljivo da iako se radi o istim poreznim obveznicima i istim dobrima, oslobođenje od PDV-a za isporuke na zajedničkom tržištu se primjenjuje samo u slučaju otpreme dobara iz RH. U drugoj situaciji hrvatsko društvo je dužno obračunati hrvatski PDV.

U praksi mnogi porezni obveznici nisu dovoljno ozbiljno pristupili uvjetu otpreme dobara iz RH za primjenu oslobođenja, prije svega sa aspekta prikupljanja potrebne dokumentacije. Naime, ovaj je uvjet jednako bitan za primjenu generalnog pravila oporezivanja, kao i uvjet da se radi o kupcu poreznom obvezniku. Stoga, kao što je potrebno ispisati potvrdu o poreznom statusu kupca, potrebno je prikupiti dokumentaciju koja dokazuje da su dobra stvarno otpremljena iz RH.

Ukoliko se dobra otpremaju iz Hrvatske, porezni obveznik je obvezan osigurati dokumentaciju u vidu otpremnice, druge prijevozne isprave ili bilo kojeg drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da su dobra zaista otpremljena s teritorija RH. Dodatno, ukoliko se za transport dobara brine kupac ili druga osoba za njen račun, prodavatelj je u tom slučaju, uz ranije navedene dokumente, obvezan pribaviti pisanu izjavu o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu koju je potpisao preuzimatelj dobara.

Navedena pisana izjava mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

  • podatke ime i prezime (naziv) prodavatelja,

  • broj računa i datum izdavanja računa za isporučena dobra,

  • ime i prezime (naziv) i PDV identifikacijski broj kupca,

  • registarske oznake prijevoznog sredstva kojim su dobra otpremljena ili prevezena,

  • mjesto odredišta u drugoj državi članici.

 Zaključak

U praksi smo vidjeli da veliki broj poduzetnika nije posvetio dovoljno pažnje dokumentaciji koja dokazuje da su dobra prilikom prodaje kupcima u EU zaista otpremljena iz RH. Iz toga razloga, skrećemo pažnju da svakako posvete pozornost prikupljanju potrebne dokumentacije kako bi izbjegli potencijalne porezne obveze u budućnosti.

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Komentirajte prvi

New Report

Close