Sudovi na jesen dobivaju menadžere koji će ih ubrzati

Autor: Suzana Varošanec , 09. lipanj 2016. u 22:00
Na kraju prvog kvartala broj neriješenih predmeta smanjen prema kraju 2015. za 4,11%, na 536.109/Fotolia

Predsjednik suda moći će se posvetiti brizi o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta.

Sudovi će uskoro dobiti prve menadžere, što se godinama najavljivalo, a na toj funkciji tražit će se ekonomisti. Novi su to ravnatelji sudske uprave, imat će radno mjesto državnog službenika, a popunjavat će se sukladno Zakonu o državnim službenicima, što znači prijam u službu na temelju javnog natječaja.

Postojat će mogućnost da se to radno mjesto popunjava premještajem službenika koji su već u državnoj službi, a ispunjavaju uvjete.  Aktiviranje ravnatelja sudske uprave očekuje se tijekom jeseni u sklopu provedbe novog Akcijskog plana za provedbu strategije pravosuđa. Iako je taj institut predviđen važećim Zakonom o sudovima, još nije zaživio. Kako bi pravosuđe moglo pružiti kvalitetnu i brzu uslugu građanima, radna skupina Ministarstva pravosuđa, koja radi na izmjenama Zakona o sudovima, planira dodatno razraditi ulogu i ovlasti ravnatelja sudske uprave.

 

70.488neriješenih

predmeta ima Općinski građanski sud u Zagrebu

Cilj je da ravnatelji preuzmu od predsjednika sudova obavljanje poslova administrativne, tehničke i materijalno-financijske naravi. Svojim ovlastima tako će stvoriti uvjete za racionalnije raspolaganje materijalnim i financijskim sredstvima suda. Dovest će to i do mogućeg objedinjavanja tih poslova putem zajedničkih službi za više područja. Bolja organizacija sudske uprave ubrzat će administrativno funkcioniranje, što je ključno za pružanje brže i transparentnije usluge strankama.

Dio je to projekta za jačanja funkcije menadžmenta u pravosuđu, što podrazumijeva modernizaciju sustava upravljanja i u sudovima i u državnim odvjetništvima. Ponajprije se to tiče jačanja upravljačkih sposobnosti čelnika pravosudnih tijela, koji su osobe pravne struke te im nedostaje znanja i vještina u području upravljanja. Na novi način, tvrde nove pravosudne vlasti, postići će se i uštede i veća učinkovitost u radu suda, pa bi se predsjednik suda mogao posvetiti brizi o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta.

Na kraju prvog kvartala broj neriješenih predmeta u svim sudovima u RH smanjen je u odnosu na kraj 2015. za 4,11%, sa 559.072 predmeta na kraju 2015. na njih 536.109 na kraju ožujka. Zaostaci općinskih sudova smanjeni su 5% (s 299.629 na 284.642), županijskih 3,83% (sa 60.136 na 57.833), upravnih 5,13% (s 15.024 na 14.254 predmeta). Zaostaci Visokog prekršajnog suda smanjeni su 7,71% (s 31.330 na 28.914 predmeta). U trgovačkih sudova smanjenje zaostataka iznosi 0,81% (sa 44.236 na 43.877 predmeta), a kod Visokog trgovačkog suda pad iznosi 6,75%, s 20.221 na 18.856 predmeta. Općinski građanski sud u Zagrebu smanjio je broj neriješenih predmeta za 3126, tako da ih je na kraju ožujka imao 70.488. 

Komentari (2)
Pogledajte sve

„Ako pobijedi socijalizam, on će razviti birokraciju do krajnjih konzekvenci!“ rekao je to Max Weber davne 1870 na kongresu sociologa u Švicarskoj. Parafraziramo li ovu Weberovu izjavu možemo reći: ako pobijedi nacionalsocijalizam, neoboljševizam, populizam, neofašizam onda će on razviti tehnomenadžerstvo do krajnjih granica!!!!
Sudeći po razumijevanju sadržaja i strukture reforme pravosuđa, to je na dijelu! Ljudi su ionako u sudskim procesima tek stranci, odnosno stranke kao objekti! Zato su traženi ekonomisti isključivo kao monetaristi!

Fali prostora za uhljebe ili…?

New Report

Close