Poruka iz Bruxellesa: Smanjujte poreze na rad i ne dirajte PDV

Autor: Ljubica Gatarić/VL , 21. listopad 2015. u 12:48
Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije/REUTERS

EK poziva na dodatni oprez zemlje koje imaju visok javni dug, proračunski deficit i velike izdatke za starije.

Prvi put nakon nekoliko godina, ove je godine lagano smanjeno ukupno porezno opterećenje u EU mjereno udjelom prikupljenih poreza u BDP-u.

Porezno opterećenje u Hrvatskoj niže je nego u EU, ali i dalje lagano raste, prije svega kao posljedica sporijeg oporavka. Europska je komisija objavila godišnje izvješće o poreznim reformama u 2015. godini, koje je ovaj tjedan predstavljeno u Bruxellesu na godišnjoj konferenciji o porezima. "Smanjujte poreze na rad i ne dirajte PDV", glavna je poruka Europske komisije državama članicama. Komisija je uočila da je čak devet država članica, među kojima je bila i Hrvatska, unazad godinu dana uvelo nove, niže stope PDV-a za pojedine proizvode. Hrvatska je posljednjih godina nekoliko puta mijenjala PDV, i to tako da je povećala opću stopu na 25 posto, ali i uvela izuzeća za pojedine kategorije, prvo na 10 posto, a onda ih digla na 13 posto. EK ističe da na prvi pogled niže međustope i izuzeća mogu imati određene socijalne elemente, pogotovo kad je riječ o hrani ili pojedinim energentima, no porezna su izuzeća "često loše ciljana i nepotrebno skupa", naveo je Florian Wöhlbier, jedan od direktora Opće uprave za ekonomska i financijska pitanja (ECFIN).

Iznimno jednostavan za ubiranje i prijateljski prema poduzetništvu, PDV bi, kažu, trebao imati što manje iznimaka i nižih stopa, po kojima se posebno izdvajaju Grčka, Španjolska, Italija, Poljska i Velika Britanija. Hrvatska je pri vrhu zemalja po oporezivanju potrošnje, bilo da je riječ o PDV-u ili trošarinama, dok je na začelju po oporezivanju nekretnina. Sudeći po analizi, Komisija ne smatra da bi PDV, o kojemu se jako puno govori u kampanji, trebao biti u fokusu iduće hrvatske vlade. Otprije je poznato da su porezi na plaće u Hrvatskoj niži od prosječnih u EU, no analiza EK sugerira da na tom području i dalje postoji prostor za neki oblik poreznog rasterećenja.

Davanja na plaće koje su tek trećinu niže od prosječnih u državi (oko 3800 kuna) kod nas iznose 35 posto, u Velikoj Britaniji 26 posto, Irskoj 22 posto, no u Austriji ili Njemačkoj su 45 posto. EK poziva na dodatni oprez zemlje koje imaju visok javni dug, značajan proračunski deficit i velike izdatke za starije stanovništvo i u tom je pogledu Hrvatska smještena u grupu visokorizičnih država, odmah uz bok s Grčkom. Povrh toga, EK upozorava da Irska, Hrvatska, Portugal i Slovenija prvenstveno moraju osigurati fiskalnu konsolidaciju pa porezna politika tih država mora biti usmjerena prema tom osnovnom cilju. EK u godišnjem izvješću nigdje izričito ne spominje da bi Hrvatska trebala uvesti porez na nekretnine, no jasno je naglašeno da je taj porezni oblik jedini slobodni prostor za moguće porezne intervencije krene li se u smanjivanje PDV-a ili poreza na rad.

Komentari (4)
Pogledajte sve


1. Ukidanje zdravstvenog doprinosa

UVESTI: POLICE OSIGURANJA U OSIGURAVATELJSKIM KUĆAMA !

2. Smanjiti mirovinska izdvajanja….svaki nek plaća koliko hoće
mirovinu! …riješiti ko štednju za starost

3. UKINUTI PRIREZE za OPĆINE I GRADOVE što je previše je previše !/

4. Ukinuti porez na šume / oni su dohodovni i bez toga/

5. Ukinuti doprirnos TZ / turističke zajednice / što imamo mi s tim ?

6. Porez na tvrtku i reklame…? SAMO JEDANPUT a ne za svaku poslovnicu…svaki put

7. UKINITE KOMUNALNU NAKNADU !!! Mi ionak sami čistimo snijeg,
plaćamo odvoz smeća, plaćamo priključak vode i odvoze
kanalizacije….. za taj porez- ništa ne dobivamo natrag !

8. Porez na CMV – sve je uključeno kod tehničkog i benzina
zašto još jedanput??

9. POREZ NA POTROŠNJU – na alkohol, žesticu i vino, , pivo..itd,
Šta ima s tim Grad ??? Zašto im to plaćamo?
Ako hoćete da više trošimo, onda ukinite porez na potrošnju,
jer on poskupljuje proizvode i usluge…

10.POREZ NA INVALIDNE OSOBE …šta ima tvrtka s tim ,ako ih ne
zapošljava, jer mnoge niti po sistematizaciji radnih mjesta
NE MOGU ZAPOŠLJAVATI INVALIDE…!
npr. ugostitelj ne može zaposliti invalida…! mora
plaćati porez za zapošljavanje invalida..
/ to Proračun nek rješava kak zna /

11. ZAMP- previsoki tantijemi…obogatiše se pevaljke …!
Šta imaju firme s tim?

…..itd.itd.

***interesantno, članica SDP-a i to veliki šrajf u SDP se sad nakon 4 godine vladavine javi sa ovakvim postom…mislim, svaka čast, post vam je vrhunski, ali ispada da vam je netko “uhakovao nalog”… znači znate što treba napraviti, ali namjerno nećete

Napokon i miami ima dobar post! Treba ukinut reket za Šume, HGK i HOK!


1. Ukidanje zdravstvenog doprinosa

UVESTI: POLICE OSIGURANJA U OSIGURAVATELJSKIM KUĆAMA !

2. Smanjiti mirovinska izdvajanja….svaki nek plaća koliko hoće
mirovinu! …riješiti ko štednju za starost

3. UKINUTI PRIREZE za OPĆINE I GRADOVE što je previše je previše !/

4. Ukinuti porez na šume / oni su dohodovni i bez toga/

5. Ukinuti doprirnos TZ / turističke zajednice / što imamo mi s tim ?

6. Porez na tvrtku i reklame…? SAMO JEDANPUT a ne za svaku poslovnicu…svaki put

7. UKINITE KOMUNALNU NAKNADU !!! Mi ionak sami čistimo snijeg,
plaćamo odvoz smeća, plaćamo priključak vode i odvoze
kanalizacije….. za taj porez- ništa ne dobivamo natrag !

8. Porez na CMV – sve je uključeno kod tehničkog i benzina
zašto još jedanput??

9. POREZ NA POTROŠNJU – na alkohol, žesticu i vino, , pivo..itd,
Šta ima s tim Grad ??? Zašto im to plaćamo?
Ako hoćete da više trošimo, onda ukinite porez na potrošnju,
jer on poskupljuje proizvode i usluge…

10.POREZ NA INVALIDNE OSOBE …šta ima tvrtka s tim ,ako ih ne
zapošljava, jer mnoge niti po sistematizaciji radnih mjesta
NE MOGU ZAPOŠLJAVATI INVALIDE…!
npr. ugostitelj ne može zaposliti invalida…! mora
plaćati porez za zapošljavanje invalida..
/ to Proračun nek rješava kak zna /

11. ZAMP- previsoki tantijemi…obogatiše se pevaljke …!
Šta imaju firme s tim?

…..itd.itd.

Miami Vama baš nije jasno kako država funkcionira.

I zašto smo po Ustavu socijalna država.

Sve ovo što ste nabrojali može se ukinuti, ali će Vas onda opaliti s porezom s druge strane.

New Report

Close