Mladi u ruralnom području prioritet su Hrvatske, ali i Europske unije

Autor: Marta Duić , 15. prosinac 2020. u 22:00
EU konferenciju za mlade „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima – Kako osigurati održivost ruralnih zajednica u EU?“

Zbog sve izraženije nejednakosti među mladima koji žive na selu i onih koji žive u gradovima Hrvatska je u području politike za mlade prepoznala mlade u ruralnim i udaljenim područjima kao jedan od svojih prioriteta.

Jedan od najvećih izazova mladih u ruralnim i udaljenim područjima zapravo se odnosi na ostvarivanje jednakih mogućnosti u kontekstu osobnog i profesionalnog razvoja, i to zbog nedostatka mogućnosti, adekvatnih usluga, otežanog pristupa informacijama i uključivanja u aktivnosti koje su dostupne uglavnom u urbanim sredinama te visokoj stopi nezaposlenosti.

Svi ti problemi, napominju iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, zapravo dovode do sve izraženijeg iseljavanja mladih iz ruralnih i udaljenih područja, kako u Hrvatskoj, tako i na području država članica Europske unije.

Jednake mogućnosti

Mladima u ruralnim i udaljenim područjima potrebno je pružiti veće mogućnosti s ciljem poticanja na ostanak te sprječavanja masovnog iseljavanja u urbana područja i inozemstvo.

U Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade su svjesni kako je od velike važnosti kontinuirano pratiti njihov razvoj i propitivati njihove potrebe u smislu pružanja usluga, a to se posebno odnosi na obrazovne i zdravstvene usluge, usluge prijevoza, kulturnih i sportskih sadržaja.

Također je ključno omogućiti im pristup informacijama i uključivanje u aktivnosti koje su dostupne uglavnom mladima u urbanim sredinama, pri čemu važnu ulogu imaju lokalni i regionalni donositelji odluka, udruge mladih i za mlade, informativni centri, centri za mlade i klubovi mladih.

S druge strane, objašnjavaju iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u kontekstu demografskog aspekta, važno je ulagati dodatne napore u ujednačavanje prilika mladih iz ruralnih sredina i mladih s manje mogućnosti te kreirati mjere usmjerene na uključivanje i promicanje jednakih mogućnosti, aktivno sudjelovanje te poboljšanje zapošljivosti svih mladih.

Slijedom toga Vijeće EU za obrazovanje, mlade, kulturu i sport navelo je kao prioritete stvaranje mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima – pitanje iseljavanja mladih kao zajednički problem zemalja Europske unije, podizanje razine svijesti o sektoru mladih putem informiranja i jačanja resursa te poticanje Dijaloga Europske unije s mladima.

Upravo je tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici godine tema mladih stavljena u fokus. Pripremljeni su i usvojeni Zaključci Vijeća o pružanju mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima te Rezolucija o ishodima 7. ciklusa EU Dijaloga s mladima koji je nakon godinu i pol završen upravo sa završetkom hrvatskog predsjedanja.

Održana europska konferencija

Kao najvažniji događaj u području mladih, u Zagrebu je od 9. do 11. ožujka 2020. organizirana EU konferenciju za mlade pod nazivom „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima – Kako osigurati održivost ruralnih zajednica u EU?“.

Tema konferencije bila je usmjerena na aktualne izazove u području mladih u ruralnim i udaljenim područjima te osiguravanje jednakih uvjeta za kvalitetan život, a okupila je predstavnike mladih iz država članica Europske unije, domaće i međunarodne organizacije mladih i za mlade, istraživače i donositelje odluka u području mladih.

U nastavku je od 11. do 12. ožujka 2020. održan i Sastanak čelnika Uprava nadležnih za mlade pod nazivom „Ukorak s vremenom – Jednake mogućnosti za mlade“. Na dvodnevnom događanju dužnosnici su raspravljali o izazovima s kojima se suočavaju današnje generacije mladih kao i o potrebi da se svim mladima osiguraju jednake životne mogućnosti.

Iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade poručuju kako je svakako potrebno daljnje jačanje svijesti na svim razinama o važnosti tema značajnih za mlade, a sve s ciljem podizanja kvalitete njihova života i osnaživanja njihova društvenog položaja.

Mladi postali ključna tema na međunarodnoj razini

˝Hrvatska je uspjela u nastojanjima da mlade u ruralnim i udaljenim područjima nametne kao jednu od ključnih tema tijekom svog predsjedanja, osiguravajući tako i vidljivost tog prioriteta na međunarodnoj razini te pokretanje dodatnih aktivnosti i projekata u drugim državama članicama EU. U novoosnovanom Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade nastavit ću i dalje jačati svijest o temama važnim za sve mlade, s posebnim naglaskom na osiguravanje boljih uvjeta života mladima u ruralnim i udaljenim područjima˝, smatra Valentina Cesar, zamjenica predsjedatelja Radne skupine za mlade europskog Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport.

Komunikacija i suradnja kao temelj rada s mladima

˝Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade zadaća je raditi na aktivnostima usmjerenima na poboljšanje položaja mladih i njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, posebno vodeći brigu o mladima u ruralnim i udaljenim područjima. Temelji za ostvarenje tog cilj postavljeni su u komunikaciji i suradnji s udrugama i organizacijama mladih˝, ističe Željka Josić, državna tajnica.

Rad s mladima na terenu

˝Kroz svoje djelovanje u sektoru mladih i kroz dugogodišnje iskustvo stečeno radom u ruralnom području želio bih istaknuti kako se svaki napor uložen u razvoj ruralnih i udaljenih područja višestruko isplati te oplemenjuje zajednicu. Mladi u ruralnom kraju zbog manje dostupnih sadržaja aktivnije koriste dostupne mogućnosti, stvaraju zajedništvo i povezuju se. Na razini organizacija razvijaju se partnerstva i prenose primjeri dobre prakse između organizacija u ruralnom području i stvara se zajednički identitet kroz koji djeluju organizacije za mlade. Posebice se ta poveznica mogla primijetiti kroz aktivno uključivanje mladih u konferenciju organiziranu od strane Savjeta za mlade Vlade RH, gdje smo mogli primijetiti veliki broj organizacija te mladih predstavnika iz ruralnih područja. Naravno, uz sve pozitivne aspekte rada postoje i određeni izazovi, među kojima bih izdvojio prometnu povezanost te konkurentnost za zapošljavanje. Upravo to su teme na koje zajedničkom suradnjom s Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade želimo odgovoriti. Kako povećati konkurentnost ruralnih krajeva, kako privući mlade i obrazovane kadrove u manje sredine te kako zadržati mlade u ruralnom kraju. Dosadašnjim dijalogom otvorili smo brojne teme te jedino sustavnim uključivanjem mladih i predstavnika mladih iz svih područja možemo pružiti jednake mogućnosti mladima na razini cijele Hrvatske˝, ističe Dubravko Šopar, izvršni direktor Udruge za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu “Impress” Daruvar.

Komentirajte prvi

ORGANIZATOR
GLAVNI PARTNER
POD POKROVITELJSTVOM

New Report

Close