HZZO svjesno prekršio novi zakon o lijekovima

Autor: Marija Crnjak , 16. prosinac 2018. u 13:28
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Željeli nove uštede pa zanemarili da nisu doneseni novi Pravilnici o cijenama.

Pet dana nakon stupanja na snagu novog Zakona o lijekovima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odlučio je pokrenuti postupak određivanja cijena lijekova po starim pravilnicima koji više nisu bili na snazi!

To je izazvalo opće zgražanje dobavljača, farmaceutskih kompanija koje su na to u četvrtak reagirale oštrom kritikom upućenom hrvatskim zdravstvenim vlastima.

Izvori Poslovnog dnevnika smatraju da je ova bizarna situacija nastala zbog toga što je država željela napraviti nove uštede na lijekovima, a HZZO je očito zanemario činjenicu da još uvijek nisu doneseni novi Pravilnici za određivanje cijena lijekova, pa su valjda mislili da će im proći stari.

Kako je poznato, temeljem novog Zakona o lijekovima uspostavlja se novi sustav određivanja cijena lijekova na recept, na način da Agencija za lijekove i medicinske proizvode utvrđuje najvišu dozvoljenu cijenu takvog lijeka na hrvatskom tržištu.

Dobavljači lijekova traže da se odluka o referenciranju poništi, u suprotnom se mogu očekivati upravne tužbe protiv Zavoda. “Unatoč donošenju i stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, koji je nakon dugotrajnog postupka donošenja konačno stupio na snagu 22. studenog, 
HZZO se odlučio pokrenuti postupka određivanja cijena lijekova pet dana kasnije, 27. studenog, po Pravilnicima koji se s obzirom na izmijenjeni Zakon ne bi smjeli primjenjivati. Naime, stupanjem na snagu novog Zakona 22. studenog prestale su važiti odredbe ranije važećeg Pravilnika o utvrđivanju cijena lijekova, a budući da u prijelaznim i završnim odredbama nije bila predviđena produžena primjena odredbi starog Pravilnika za vrijeme dok se ne donesu novi pravilnici, odredbe starog Pravilnika više se ne mogu primjenjivati”, tumače u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u čijem su Udruženju proizvođača lijekova vodeći dobavljači lijekova.

U HUP-u upozoravaju da je HZZO ovime povrijedio načelo zakonitosti upravnog postupka, i to svjestan da je 
odluka donesena pet dana nakon što je izmijenjeni Zakon o lijekovima stupio na snagu.

“Budući je odluka o utvrđivanju referentnih skupina lijekova donesena nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o lijekovima, HZZO je bio dužan postupiti prema odredbama izmijenjenog Zakona o lijekovima, odnosno bio je dužan pričekati donošenje novih pravilnika kako to predviđa izmijenjeni Zakon. Ovo mišljenje podupiru i stručnjaci s područja upravnog prava”, tvrde u HUP-u.

Posebno zabrinjavajućom drže činjenicu da je HZZO, kao jedan od ključnih subjekata zdravstvenog sustava, bio upoznat s postupkom donošenja izmjena i dopuna Zakona o lijekovima, pa je u slučaju potrebe imao dovoljno vremena da na zakoniti način provede utvrđivanju referentnih skupina temeljem odredbi starog Pravilnika. Da bi HZZO provodio bilo kakvo novo utvrđivanje cijena lijekova sukladno Zakonu, mora biti donesen novi Pravilnik, na što su ih navodno više puta upozoravali.

Na kraju u HUP-u upozoravaju da navedeni postupak određivanja cijena lijekova, odnosno terapijskog referenciranja može ozbiljno ugroziti redovitu opskrbu lijekovima i povećati potrebu za nadoplatom pacijenata, a time dodatno ugroziti standarde liječenja. Podsjećaju da su na ovo proteklih dana upozoravale udruge pacijenata, no i njihove molbe ostale su bez odgovora.

“Neprihvatljivo je da javne institucije svjesno zaobilaze zakonsku proceduru čime se unosi pravna nesigurnost i nepotrebno povećavaju napetosti među ključnim dionicima ,  te otežava rješavanje nagomilanih problema s kojima se suočava cijeli sustav javne nabave lijekova u RH, što u konačnici ima utjecaj na kvalitetu liječenja i dostupnost lijekova, zaključuju u HUP-u.

Komentari (2)
Pogledajte sve

Participaciju plaćate jer nemate dopunsko osiguranje..i ono je još uvijek 10,00 kn.

A učešće / doplatu lijeka / plaćate sve više i više……. to je zato, jer PROIZVOĐAČI lijekova
nemaju izlaza….a žele biti na tržištu RH.

Na licitaciji HZZO-a prisiljeni su prihvatiti početne cijene koje nudi HZZO, onima koji žele biti
njihovi partneri…………..te se cijene stalno spuštaju, jer to pritišće HZZO…..radi smanjenja troškova
RH za lijekove.

Istovremeno, razlika u cijeni negdje se mora nadoknaditi… / ili podignu učešće
u plaćanju nabavne cijene..lijekova bez recepta .tj., podignu cijene preparatima koji se kupuju na blagajni,………………

Svaki puta kada podižem lijekove participacija je veća.

New Report

Close