Hrvatska podržava ambicioznije ciljeve za smanjivanje štetnih emisija

Autor: Objava za medije , 29. listopad 2014. u 12:07
Photo: Daniel Kasap/PIXSELL

Podupiremo postavljanje ambicioznijih ciljeva za smanjenje štetnih emisija. To je jedini način da istovremeno ublažimo klimatske promjene i omogućimo stvaranje novih ‘zelenih’ radnih mjesta.

„Podupiremo postavljanje ambicioznijih ciljeva za smanjenje štetnih emisija. To je jedini način da istovremeno ublažimo klimatske promjene i omogućimo stvaranje novih 'zelenih' radnih mjesta. U razvoju niskougljičnog gospodarstva vidimo priliku za gospodarski rast Hrvatske“, izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović koji je sudjelovao na sastanku Vijeća Europske unije o okolišu u Luksemburgu.

Na sastanku Vijeća sudjelovalo je 28 ministara zaštite okoliša država članica EU koji su raspravljali o stavovima za 20. sastanak Konferencije stranaka UN Konvencije o klimatskim promjenama i 10. sastanak stranaka Kyoto Protokola koji će se održati od 1. do 12. prosinca u Limi u Peruu. U Limi će se nastaviti pregovori o novom obvezujućem globalnom sporazumu o smanjenju emisija stakleničkih plinova za razdoblje nakon 2020. te o potrebi većeg angažmana za smanjenje emisija do 2020. Stav Europske unije o toj problematici najbolje odražava odluka Europskog vijeća o prihvaćanju obvezujućeg prijedloga Europske komisije o smanjivanju emisije stakleničkih plinova u zemljama članicama za 40% do 2030. u odnosu na razinu emisija iz 1990.

Vijeće je raspravljalo i o prijedlogu direktive Europske komisije o izmjeni šest direktiva koje se odnose na otpad: direktive o otpadu, direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu, direktive o odlagalištima otpada, direktive o otpadnim vodama, direktive o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima, te direktive o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Predloženim promjenama koje se odnose na razdoblja do 2020. i 2020.-2030. Europska komisija želi potaknuti brži prelazak članica EU na cirkularnu ekonomiju. U cirkularnoj ekonomiji otpad se koristi kao resurs čime se otvara mogućnost stvaranja novih radnih mjesta i smanjivanja ovisnosti o uvoznim sirovinama.

Na Vijeću se diskutiralo i o dokumentima „Ozelenjivanje Europskog semestra“ i „Strategija Europa 2020.“ kojima se želi poticati strukturne promjene koje će dovesti do bržeg uspostavljanja cirkularne ekonomije i otvaranja „zelenih“ radnih mjesta.

Komentirajte prvi

New Report

Close