Svijet novca
Važnost financijske pismenosti

Financijska pismenost u Hrvatskoj: Teoriju dobro znamo, no u praksi se ponašamo drugačije

Financijska pismenost umanjuje rizik od siromaštva i pridonosi ekonomskom rastu i razvoju.

PD VL native tim
28. ožujak 2024. u 22:00
Foto: PD

Koliko je financijska pismenost potrošača važna za razvoj i napredak cijeloga društva govori činjenica da su u cilju promicanja aktivnosti financijske pismenosti te suradnje javnog i privatnog sektora i nositelja i koordinatora aktivnosti Ministarstva financija dosad donesena dva petogodišnja Nacionalna strateška okvira financijske pismenosti potrošača. Oba dokumenta usmjerena su na poticanje uključenih sudionika na provođenje aktivnosti iz domene financijske pismenosti.

Sam pojam financijske pismenosti odnosi se na kombinaciju znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje financijskih odluka. Financijska pismenost važna je jer smanjuje broj osobnih, ali i poslovno pogrešnih odluka te umanjuje rizik od siromaštva i pridonosi ekonomskom rastu i razvoju, kako pojedinca tako i društva.

Nedavno istraživanje OECD-a provedeno u 39 zemalja pokazalo je kako je Hrvatska u domeni ukupne financijske pismenosti ostvarila rezultat od 62 posto, što je bolji rezultat u odnosu na ukupni prosjek svih uključenih zemalja (60 posto), ali i nešto niži u odnosu na prosjek zemalja OECD-a (63 posto). Za usporedbu, najbolji ukupni rezultat od 76 posto ostvarili su građani Njemačke.

U istraživanju su se vrednovali znanje, ponašanja i sam odnos prema novcu, pri čemu su najbolji rezultati ostvareni u kategoriji znanja. Odnos prema novcu pokazuje kako i nadalje značajan dio građana u Hrvatskoj prednost daje potrošnji pred dugoročnom štednjom.

Istraživanje OECD-a

U domeni ukupne financijske pismenosti Hrvatska je ostvarila rezultat od 62 posto, što je bolji rezultat u odnosu na ukupni prosjek svih uključenih zemalja, ali i nešto niži u odnosu na prosjek zemalja OECD-a. Najbolji ukupni rezultat ostvarili su građani Njemačke.

Domino-efekt dugovanja

Iako je osobna potrošnja jedna od dimenzija koja utječe na rast gospodarstva, često se na osobnoj razini zanemaruje važnost usklađenosti potrošnje s primanjima. Kada usklađenost izostane, događa se da ne možemo pratiti vlastite troškove te dolazimo u stanje prezaduženosti.

Upravo je to bila jedna od tema na Tjednu financijske pismenosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je direktorica EOS Matrixa Barbara Cerinski sa studentima podijelila iskustva o važnosti financijske odgovornosti, ali i posljedicama nemogućnosti naplate potraživanja.

Barbara Cerinski/PD

Studenti su dobili uvid u “domino-efekt” zaduživanja, odnosno posljedice koje nečije neplaćanje ima na vjerovnika – tvrtku koja je svoju uslugu ili proizvod isporučila, no ne uspijeva to naplatiti. Također, studente je upoznala s ulogom i značajem specijaliziranih tvrtki za naplatu potraživanja, kako u svom djelovanju prema poslovnim subjektima u ulozi kupca potraživanja, tako i u odnosu na dužnike čije je dugovanje otkupljeno.

Osnovni razlozi zašto tvrtke naplatu teže naplativih potraživanja prepuštaju stručnjacima su osiguravanje tekućeg priljeva sredstava, održavanje likvidnosti, pozitivan učinak na bilancu i oslobođenje od tereta nenaplaćenih potraživanja.

‘Tijekom godina iskustva u naplati potraživanja uočili smo kako je trećina dužnika spremna na kontakt dok su dvije trećine nesklone direktnom kontaktu i tako nastaju dodatni troškovi’’.

Promjenom ponašanja do financijske stabilnosti

S druge strane, kada specijalizirana tvrtka za naplatu preuzme takva dugovanja, cilj joj je pravovremeno informirati dužnika, dati jasne informacije o strukturi duga (glavnica, kamate, ostali troškovi i sl.), te stvoriti odnos s dužnikom temeljen na međusobnom povjerenju i suradnji.

U svakom trenu tvrtke za naplatu potraživanja otvorene su za komunikaciju s dužnikom, koja se kroz individualni pristup i izradu održivog otplatnog plana ispostavila kao osnovni element uspješnog rješavanja duga. “EOS Matrix na tržištu Hrvatske posluje već šesnaest godina. Tijekom godina iskustva u naplati potraživanja uočili smo kako je trećina dužnika spremna na kontakt dok su dvije trećine nesklone direktnom kontaktu i tako nastaju dodatni troškovi koji proizlaze iz troška kamata, troškova ovršnog postupka i sl.

U okviru financijske pismenosti prvi korak u rješavanju dugova odnosi se na suočavanje s vlastitim dugom. Neophodni su i kontakt s vjerovnicima i traženje informacije o trenutačnom stanju duga, izrada detaljnog plana osobnih prihoda i rashoda, dogovaranje otplatnih planova s vjerovnicima i usvajanje novih obrazaca ponašanja, u cilju brže otplate vlastitih obaveza”, istaknula je Barbara Cerinski.

Novi obrasci odnose se na promjenu ustaljenih navika i osobni angažman, kako bi se dug otplatio i spriječilo generiranje dodatnih troškova, čulo se na Ekonomskom fakultetu. Kao osobe koje su na ulasku na tržište rada, Barbara Cerinski studente je pozvala na kontinuirano učenje i usvajanje financijskih znanja, ali i primjenu stečenih znanja u financijskom ponašanju.

* Sadržaj omogućio EOS Matrix

New Report

Close