TNSA (Transadria d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska TNSA (Transadria d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

a možda sud dođe, ako mu zimzelen da punomoć…sve je moguće, sve sem drvenih šporeta [thumbsup]

prejak sam i moralno i intelektualno i verbalno i financijski da bi ikada imao potrebu igrati nepošteno - zimzelen

…a možda USKOK dođe…ak’ ja ne dobijem punomoć od suda, uskok će valjda dobiti. Ha, kaj veliš, dečec? [thumbsup]

prejak sam i moralno i intelektualno i verbalno i financijski da bi ikada imao potrebu igrati nepošteno - zimzelen

Guten Tag, ja bi štel samo nekaj reći: pravi dečeci bi sad trebali biti v Austriji i navijati, kaj će vam skupštine i dionice … [thumbsup]

Najbolje ponude [ TNSA-R-A ] Kupnja Cijena
1 6.033,00
3 6.007,00
6 6.002,00
8 6.000,00
8 5.910,00
20 5.315,00

Cijena Prodaja
6.291,99 3
6.489,00 1
6.489,97 3
6.489,98 2
6.491,00 3
6.493,90 5
6.499,99 5
6.500,00 2
6.600,00 1
6.700,00 2

Bio se pojavio nalog na kupnji od 30 komada, i nakon minutu se netko istresao i poklopio ga. A jučer je sve skidano s aska, a trezor se malo podebljao zadnjih dana, a Poziva na skupštinu niotkuda

www.HonorarniPosao.net Biznis s manje stresa i jako dobrom zaradom -----> Domaining, trgovanje web domenama (web adresama) Ozbiljan posao, detalji na web stranici


Bio se pojavio nalog na kupnji od 30 komada, i nakon minutu se netko istresao i poklopio ga. A jučer je sve skidano s aska, a trezor se malo podebljao zadnjih dana, a Poziva na skupštinu niotkuda

pa ocigledno dogovorena prodaja ko i vecina u zadnje vrijeme…pretpostavljam pojavio se investitor koji to polako skuplja

Što leži ne bježi

I ja sam siguran da je dogovoreno. Na Asku nije bio takav nalog na prodaju, a i taj nalog od 30 komada na kupnji nije stajao niti punu minutu

www.HonorarniPosao.net Biznis s manje stresa i jako dobrom zaradom -----> Domaining, trgovanje web domenama (web adresama) Ozbiljan posao, detalji na web stranici

(662)
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta dioničkog dru­štva TRANSADRIA, međunarodna špedicija, Rijeka, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva TRANSADRIA, međunarodna špedicija, Rijeka.
Dnevni red:
1. Utvrđivanje broja prisutnih glasova dioničara.
2. Godišnje izvješće Uprave i Nadzornog odbora.
2.1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2007. godini.
2.2. Godišnja financijska izvješća Uprave za Maticu i konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2007. godinu:
– račun dobiti i gubitka
– bilanca
– bilješke i računovodstvene politike
– izvješće o novčanim tijekovima
– izvješće o svim promjenama glavnice
2.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za Maticu i Grupu za 2007. godinu.
3. Izvješće revizora za 2007. godinu.
4. Odluka o upotrebi neto dobiti za 2007. godinu.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
Neto dobit Društva u 2007. godini iznosi 6.889.321,34 kuna i namjenjuje se za:
1. zakonske pričuve 344.466,07 kn
2. zadržanu dobit 6.544.855,27 kn.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2007. godinu.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2007. godinu.
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2008. godinu.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Nadzor­ni odbor predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
Za revizora Društva za 2008. godinu imenuje se revizorska tvrtka Inženjerski biro-revizija d.o.o., Rijeka, Riva 20.
Glavna skupština će se održati 1. kolovoza 2008. u 12 sati u velikoj sali poslovne zgrade Transadria u Rijeci, Riva Boduli 1.
U slučaju nedostatka propisanog kvoruma na zakazanoj sjednici, naknadna Glavna skupština održat će se na istom mjestu 18. kolovoza 2008. u 12 sati.
Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.
Radi utvrđivanja valjanosti punomoći, broja glasova i identiteta osoba koje imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini, potrebno je da se iste prijave i dostave pisane punomoći najkasnije do 25. srpnja 2008. do 14 sati u Pravnu službi društva, Rijeka, Riva Boduli 1, IV. kat.
Pisani materijali za Glavnu skupštinu, i to:
– godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2007. godini
– godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za 2007. godinu za Maticu i Grupu
– izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2007. godinu (za Maticu)
– izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvješća za 2007. godinu (za Grupu)
– izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2007. godinu stavljaju se na uvid na sljedećim adresama:
– Transadria, Direkcija, Rijeka, Riva Boduli 1/IV
– Transadria, Glavna filijala, Zagreb, Slavonska avenija 52
– Transadria, Glavna filijala, Šibenik, V. Nazora 1
– Transadria, Glavna filijala, Pula, Kolodvor­ska 6

TRANSADRIA d.d.
Rijeka

Što leži ne bježi

Da li nam to govori da TNSA neće dati dividendu?

Točno. Protuprjedloga nema, a prijedlog Uprave i NO je da sve ide u zadržanu dobit. Nisam baš to očekivao, ali što je tu je.

www.HonorarniPosao.net Biznis s manje stresa i jako dobrom zaradom -----> Domaining, trgovanje web domenama (web adresama) Ozbiljan posao, detalji na web stranici


Točno. Protuprjedloga nema, a prijedlog Uprave i NO je da sve ide u zadržanu dobit. Nisam baš to očekivao, ali što je tu je.

Bolje iskoristit lovu za razvoj firme, nego da je sprčkamo za ljetovanje!

[[/quote]
Bolje iskoristit lovu za razvoj firme, nego da je sprčkamo za ljetovanje!
[/quote]
Ne dijelim tvoje razmišljanje, kao ni mnogi mali dioničari [angry]

Ne može vama dividenda i naknada NO i Upravi. To van mora biti jasno.

WUNDERKIND: "KUPOVAO SAM OD 5 K-3 K, ,NEMA VEZE STO JE SADA2 K"

New Report

Close