PTLK (Pupin Telecom a.d. Zemun)

Pupin Telecom je kompanija koja se bavi projektovanjem, razvojem, proizvodnjom, instalacijom i puštanjem u rad telekomunikacionih uređaja i jedan je od snabdevača telekomunikacionom opremom operatora, internet servis provajdera i preduzeća u Srbiji i regionu. Osnovana je 1947. godine. Pupin Telecom je organizovan kao holding organizacija koja u svom sastavu ima pet društava sa ograničenom odgovornošću koja pokrivaju sve oblasti telekomunikacija, signalne tehnike, … Osnovna delatnost Pupin Telecoma obuhvata: javne digitalne telefonske centrale, sisteme za komutaciju i prenos podataka (X.25, Frame Relay, Ethernet, ATM,..), kablovsko distribucioni sistemi (KDS), poslovne komunikacione sisteme (Omni PCX), sisteme prenosa (xDSL, PDH, SDH, ..), optoelektronski prenos, telefonske aparate i javne telefonske govornice, kao i niz drugih uređaja i opreme iz oblasti savremenih telekomunikacija.

New Report

Close