KD Victoria


fora je ovaj fond..
rokne grobex 10 %,viktorija rokne 4,5%,
skoči 16 %,viktorija skoči 1,5%
koji govnari…

Malo dionica iz sastava crobexa u tome je finta. Badel juče nije puno skočio a ni ti Ptkm. Treba čekati kad otpale ove turističke što imaju. Korf je koma živa za sad ali nikad ne znaš šta se tamo može desiti u jednom danu. Samo strpljenje može tu pomoći.

who dares, wins

KD Victoria 27.10 EUR 3,7178 -55,99 -40,11 -56,88 11,59 -2,15

Sada bar znamo gdje je dno dna. Neka ovo ostane na temi kao podsjetnik na crne dane da se više ne ponovi ovakova glupost.

who dares, wins


fora je ovaj fond..
rokne grobex 10 %,viktorija rokne 4,5%,
skoči 16 %,viktorija skoči 1,5%
koji govnari…

Slovenci [lol] [lol]

Ako me nema ,znaci da nisam tu.

KD Victoria 10.12 EUR 3,1703 -62,48 -44,48 -60,61 9,60 -6,27%
Današnji tj. jučerašnji pad od 6,27% je prouzrokovan sa ovim:
HIMRA10.12.2008 138,06 138,06 138,06 138,06 -61,38% 53 7.317,18
zbog toga je netko odmah danas reagirao i kupio:HIMR-R-A 300,00 300,00 400,00 300,00 300,00 +117,30% 40.500,00 135
da vrati cijenu natrag.Sutra će mo vidjeti koliki će skok da se uknjiži. Ovo samo govori koliko je cijena fondova koji drže nelikvidne dionice podložna manipulaciji. Ono na HIMRA je mogao bilo ko napraviti i danas uletjeti u fond, sutra dići cijenu HIMRA i prekosutra izletjeti van sa par% viška.

who dares, wins

+4,66% reakcija na jučerašnju intervenciju na HIMR-R-A. Ovo otvara puno dilema i mogućnosti za umjetno dizanje i spuštanje cijena svakom pojedincu koji može sebi stvoriti paralelni portfelj sa istim dionicama koje posjeduje fond i u datom momentu intervenirati pa tek onda ulaziti ili izlaziti iz istog.
Zar je baš uvijek lakše smisliti neki lopovluk od npr. poštenog posla? Ili je to slučaj samo kod mene? Možda bi ipak trebao posjetiti doktora prije ne go što policija posjeti mene!?

who dares, wins

HIMR-R-A 171,50 171,10 250,00 171,50 171,50 -42,83% 5.488,00 32
Sutra bude opet veselje (-) pa interventni dokup po 250kn. Netko se očito igra sa živcima Viktorijinog menadžera g. Varge! [undecid]

who dares, wins

JDRA-R-A 700,00 551,00 845,00 700,00 700,00 -17,65% 4.900,00 7
Još nešto zanimljivo.

who dares, wins

-5.21% Na 130 miliona imovine to je cca 7 miliona manje a sve to radi jučerašnjih dviju transakcija u iznosu od 10 000 kn. Jedina današnja reakcija je ovo: HIMR-R-A 170,55 155,05 170,00 170,55 170,55 -0,55% 8.356,95 49 Znači ništa! Nekome očito paše da je cijena udjela ovako nenormalno niska a taj netko može biti i sami fond jer ako izlazite u panici može Vas jeftino isplatiti sa gotovinim koju ima, a podcijenjene dionice ostaju njemu te se isto tako neki rodjaci mogu ukrcati vrlo jeftino.

who dares, wins

Imperial d.d. Rab
7,82%
Jadranka d.d.
6,50%
Chromos agro d.d.
6,02%
Locusta Value I
4,36%
Badel 1862 d.d.
4,34%
Dom Holding d.d.
4,24%
Miv d.d.
3,82%
Depozit
3,57%
Depozit
3,46%
Depozit
3,46%
Hm…

who dares, wins

Pre ma po da ci ma tr go va čke ko mo re Am ster da ma, kao čla no vi Upra ve Fon da na vo de se ­Henk Knu vers, de Jongh-van de Burgt, Ni zo ze mac iz Amer sfo or ta, Bo le at Ric hard Mic ha el iz Jerseyja na Chan nel Islan du i Ma tjaž Prin čič, član upra ve vo de ćih slo ven skih fon do va ko ji su pri su tni i kod nas: Kme čke dru žbe i KD In ves tmen ta. Ve ćin ski vla snik KD Hol din ga je Ma tjaž Gan tar, bivši sa vje tnik Ja ne za Janše.
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,3,23,,156864.jl
Na jednom sam i ja postao pristalica gradnje mosta. Ne znam šta mi bi. [lol]

who dares, wins

New Report

Close