Hanfa prijavila Dalekovod, mali dioničari traže kaznenu odgovornost

Naslovnica Forum Komentari članaka Hanfa prijavila Dalekovod, mali dioničari traže kaznenu odgovornost

Forum namijenjen komentiranju objavljenih članaka.

Svaka čast poslovnom.hr na objavi 👍 jedini u HR 👍

Ljubazno bih zamolio moderatora da odobri ovaj komentar koji je isti kao onaj gore objavljen 10.02.2022. u 09:49h, a onaj gornji da izbriše jer u gornjem članku zbog boldanog dijela tekst je ostao nečitak. Evo šaljem ponovno isti tekst dolje, uređen i bez boldanih dijelova i još jednom molim da moderatora objavi ovaj komentar, a gornji izbriše zbog nečitkosti uzrokovanih boldanjem. Hvala unaprijed u ime Neformalne Udruge malih dioničara Dalekovoda d.d..

 

Još jednom zahvala poslovnom.hr na objavi i realnom sagledavanju situacije.


Evo kratak komentar da se javnost upozna što je konkretno dovelo do ovakvog stanja i kako su se Uprave Dalekovoda d.d. od 2016-2020. ponašale kao pijani milijarderi, a sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Nada Nekić Plevko iz samo njoj znanih razloga nije ovo uzela u obzir:


Uprava Dalekovoda d.d. je predmetnu dokapitalizaciju opravdavala time da poduzeću prijeti stečaj što nije točno ako pogledamo sljedeće. Iz analize Godišnjih izvješća Dalekovoda, d.d. (dalje: Društvo) za proteklih nekoliko godina vidljiv je neprihvatljiv i neobrazložen vrlo visoki rast nekih troškova. To se prvenstveno odnosi na stavku dnevnice i putni troškovi. Taj trošak u 2016. g. iznosio je 21 mln kn odnosno 30 tis kn po zaposlenom (napomena: po ukupno zaposlenom u Društvu), da bi u 2017. g. porastao na 30 mln kn, što je 39 tis kn po zaposlenom, 2018. g. porastao je na 48 mln kn odnosno na 60 tis kn po zaposlenom, 2019. g. porastao je na 52 mln, što je čak 67 tis po zaposlenom i 2020. g. iznosio je 47 mln odnosno 54 tis po zaposlenom. Dakle, u zadnje tri godine to je prosječni rast dnevnica i putnih troškova po zaposlenom 100% u odnosu na 2016. g.. Bilo bi za očekivati da su ti izdaci bili u funkciji povećanja poslovnih prihoda, ali ne da to nije ni u približnoj korelaciji, već su poslovni prihodi po zaposlenom pali sa 1,3 na 1,26 u 2019. i 1,25 mln kn u 2020. g. I sve to događa se u vrijeme kad Društvo kumulira dospjele, a neizvršene obveze po predstečajnoj nagodbi i u godinama (2017 – 2020) u kojima je ostvaren kumulirani gubitak od 223 mln kn. Da je izdatak za dnevnice i putne troškove po zaposlenom u razdoblju 2017 – 2020 ostao na razini 2016. g. gubitak bi bio manji za 81 mln kn. A da je izdatak za dnevnice i putne troškove u razdoblju 2017 – 2020 ostao na razini apsolutnog iznosa iz 2016. g., dakle da su ti troškovi bili u korelaciji sa ostvarenim poslovnim prihodima, gubitak bi bio manji za čak 93 mln kn. Tim novcem mogle su biti podmirene sve dospjele obveze po predstečajnoj nagodbi, kao i obveze iz tekućeg poslovanja. To bi rezultiralo i značajnim uštedama na zateznim kamatama. U Godišnjim izvješćima nema ni riječi obrazloženja tih enormnih isplata dnevnica i putnih troškova.


 Dalje, unutar vanjskih usluga evidentan je enormni skok kratkoročnih zakupnina i vrlo visok rast troška prijevoza. Zakupnine su sa 1 mln kn u 2017. i 2018. g. skočile u 2019. g. na čak 32 mln kn, uz daljnji visok rast u 2020. g. na 39 mln kn. U Godišnjim izvješćima se navodi da se radi o najmu postrojenja i opreme, uključujući i informatičku opremu, ali se ne navode razlozi takvog naglog skoka sa jednog milijuna kuna na preko trideset milijuna kuna, ni tko su barem glavni najmodavci. Trošak usluge prijevoza porastao je čak za 200% u 2020. g. u odnosu na 2019. g. odnosno sa 6 mln kn na 18 mln kn. Ni za taj povećan izdatak za uslugu prijevoza od čak 12 mln kn nema ni riječi obrazloženja.


U Godišnjim izvješćima ističe se članstvo Društva  u mnogobrojnim udruženjima, kao i sudjelovanje zaposlenika na stručnim skupovima tih udruženja u zemlji i inozemstvu. U teškoj financijskoj situaciji, u kojoj se društvo već godinama nalazi, bilo je nužno reducirati ta članstva i sudjelovanja na zaposlenika na raznim skupovima te povezano s time reducirati i sudjelovanje društva u pripremi i organizaciji tih skupova, kao i sva sponzorstva i donacije. Kad se dozvoljava tako nekontroliran rast dnevnica i putnih troškova, izdataka koji su uvijek pod posebnom pozornošću investicijske javnosti, onda se sigurno ne može očekivati da je generiranju svih ostalih troškova i rashoda posvećena veća pažnja, a pogotovo ne pažnja dobrog gospodara. Navedeno potvrđuje analiza kretanja i rasta svih ostalih troškova, kojom analizom je utvrđen, najblaže rečeno, nelogičan i upitan rast. Na najvećim troškovima poput troškova sirovina i materijala i troškova zaposlenih i relativno male uštede znače značajne uštede u apsolutnim iznosima. Na nekim ostalim poslovnim rashodima i financijskim rashodima moguće su i relativno visoke uštede, kojima upravo zbog toga što su relativno mali nije posvećena adekvatna pažnja i kontrola.


 
Zaključno, Društvo je bez značajnijeg napora i negativnih posljedica moglo učinkovitim upravljanjem troškovima smanjiti rashode u posljednjih nekoliko godina najmanje za 100 mln kn godišnje, što znači da krajem 2020. g. Društvo ne bi imalo kumulirani gubitak od skoro 400 mln kn. Drugim riječima, taj je gubitak isključiva posljedica raznih i velikih neracionalnosti u poslovanju i to u svim segmentima poslovanja odnosno posljedica neprilagođenog upravljanja Društvom sukladno stanju Društva nakon sklopljene predstečajne nagodbe 2014. godine. Uz navedeno, financijski položaj Društva namjerno se čini težim, da bi se dobila lošija slika financijskog stanja Društva od stvarne. Tako se kontinuirano drži relativno visoko stanje novca u banci i blagajni, koje je krajem 2020. g. iznosilo 64 mln kn, da bi krajem trećeg kvartala 2021. g. poraslo na 70 mln kn, što je dovoljno za isplatu bruto plaća za čak 3,5 mjeseca. Ne vidi se potreba držanja rezerve novca za isplatu više od jedne plaće, što je 20 mln kn, pogotovo uz istovremeno visoke dospjele nepodmirene obveze. Nelogičan je i neprihvatljiv vrlo visoki rast danih predujmova dobavljačima materijala, opreme i usluga od čak 186% u 2020. g u odnosu na 2019. g., odnosno rast sa 29 na 83 mln kn, što predstavlja značajno smanjenje i moguće prikrivanje platežne sposobnosti društva. Dakle, proizlazi da su dospjele nepodmirene obveze mogle biti u cijelosti podmirene i to čak iz dva izvora, prvi je iz dokazano moguće godišnje racionalizacije troškova od minimum 100 mln kn, a drugi iz rezerve novca u banci i blagajni od 50 mln kn i smanjenja odobravanja predujmova dobavljačima, ali onda financijska situacija Društva ne bi izgledala tako dramatično, a to očito ne odgovora scenaristima preuzimanja Društva.


Članovi uprave koji su osmislili i proveli ovu dokapitalizaciju su:


Tomislav Rosandić,


Đuro Tatalović,


Ivan Kurobasa,


Hrvoje Išek.


Nisu svi od 2016. u Upravi Dalekovoda, ali oni su odgovorni za provedbu ove dokapitalizacije.


 


Kroz dan/dva napisat ćemo ovdje komentar o odgovornosti Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) i mirovinskim fondovima kako su se odrekli oko 65 mln. kuna državnog novca i novca naših mirovina.


 


Neformalna Udruga malih dioničara Dalekovoda d.d.


 


 

Hvala poslovnom.hr, konačno da je netko nešto objavio o pljački dlkv dionica. Naime nakon što smo mi sad “bivši” dioničari i država već jednom dokapitalizirali dlkv i stvarno ga spasili prilikom predstečajne nagodbe sad su nam se “zahvalili” i poništili 99% dionica. Novi kupac je praktički kupio dlkv za sitniš a pri tom nama ostalim dioničarima nisu uopće dali da sudjelujemo u ovoj novoj dokapitalizaciji (bolje rečeno kupnji, preuzimanju dlkv).

Ako su gore navedeni podaci točni, a nema razloga sumnjati da nisu, onda se ova pljačka mora što više(agresivno) medijski isticati. To je jedini način da se nešto pokrene, inače će završiti kao i mnoge pljačke do sada, koje su “ozakonjene”. I prozvani bi trebali imati interes rasvijetliti ovaj slučaj, tako da skinu sumnju sa sebe.Tko će sve podijeliti novce za zasluge, ostaje “nagađati”, a možda i neće trebati ako se slučaj rasvijetli sa svih strana. Svima je u interesu zar ne?

New Report

Close