Detaljnost financijskih izvještaja na ZSE i u FINA-i

Naslovnica Forum Gospodarstvo i financije Fundamentalna analiza Detaljnost financijskih izvještaja na ZSE i u FINA-i


Statističi podaci u FINA formatu su nedovoljni i kao takvi ne pružaju sve potrebne informacije dioničraima.. primjer, u mnogim firmama izlistanim na ZSE javila se sporna stavka AOP 29 -izvanbilančna evidencija.. a da o tome ništa ne piše u tablici F odnosno u bilješkama, to je zaista nedopustivo… [angry]

…kolega, ja bih se radije služio temeljnim financijs.izvještajima tvrtke, konkretno bilješkama, ako bi bile dostupne, jer dodatno pojašnjavaju sve pozicije. No, ako se radi o TFI-POD i tablici F. i to za razdoblje tijekom godine, onda se zaista moraš osloniti na tablicu F. , koja pak ne daje dovoljno prostora za dodatna pojašnjenja, Ovakav format i sadržaj obrasca zaista je nepotpun, nerazumljiv široj publici i treba ga mije-njati. Ja konkretno radim na istome, pa skromno ističem da ga dobro poznajem, ali i danas se suočavam s niz problema pri iskazivanju nekih podataka, za koje on nije predvidio odgovarajuću poziciju, Konkretno, posto-je tvrtke koje su obveznici MSFI-ova, pa neke pozicije treba iskazivati na drugačiji način ,koji se ne uklapa u shemu obrasca. Ja se snalazim , narihtam ako treba, samo da mi budu zadovoljene kontrole. Konačno,moj je stav da ovo izvješće treba ukinuti ili bi se netko trebao naći da ga prilagodi ostalim financ. izvještajima,koje tvrtke izrađuju u skladu s rač.propisima i standardima, pa i ZTD-u, …eto, to je moje razmišljanje…


Statističi podaci u FINA formatu su nedovoljni i kao takvi ne pružaju sve potrebne informacije dioničraima..
primjer, u mnogim firmama izlistanim na ZSE javila se sporna stavka AOP 29 -izvanbilančna evidencija..
a da o tome ništa ne piše u tablici F odnosno u bilješkama,
to je zaista nedopustivo…
[angry]

To se definitivno slažem – trebali bi detaljnije prikazati izvabilančne stavke pa da se bolje mogu vidjeti eventualna ulaganja kompanija u derivative, izdana jamstva itd.

You either do it right or you get eliminated!

New Report

Close